Meny

5 saker att tänka på för att fånga guldkandidaten

| Kategori: Nyheter | Taggar: , ,

Marknaden för interim management växer och allt fler ser värdet av att tillsätta chefer och andra ansvarsfulla  positioner med tillfälliga lösningar. Vid förändringar i organisationer behövs det ofta olika typer av profiler i närtid och på längre sikt.

Det är inte ovanligt att människor bestämmer sig för att gå vidare i samband med en organisationsförändring. Det är allt som oftast inget dramatiskt utan det är högst mänskligt att ta sitt nästa steg i karriären i samband med att det sker förändringar på den nuvarande arbetsplatsen. Många vi har pratat med resonerar som så att det är lockande att byta arbetsgivare och istället låta nytt blod komma in för att vara med om den tänkta förändringen. Tänk dig själv att företaget har genomfört en organisationsförändring och i samband med det har ekonomichefen lämnat företaget. Det är inte ovanligt att du behöver en profil i det korta perspektivet när ny organisation och förändrade processer ska sättas och en annan profil när processerna är på plats. Ett allt vanligare sätt att lösa det behovet är att välja en interimslösning. De interimskonsulter som vi på Invici jobbar med är erfarna ekonomer. De har valt att jobba interimt för att de uppskattar just att vara inne på ett företag under tid i förändring och sedan gå vidare.

 

Vid tillsättningen av interima lösningar är det ofta bråttom. Tillsättningen ska ske snabbt och sökandet efter den rätta kandidaten måste vara kvalitativ och träffsäker.

 

I samband med både interimstillsättningar och fasta rekryteringar så är det viktigt som arbetsgivare att förstå att det sker ett val från båda håll. Kandidaterna är duktiga och eftertraktade och värderar, precis som arbetsgivaren, hur samarbetet ska fungera och om arbetsuppgifterna är de rätta. Att fånga in de rätta kandidaterna vid rätt tidpunkt är en konst. Vi på Invici har lång erfarenhet av att matcha kvalificerade ekonomer med rätt arbetsgivare. Här kommer några tips från oss för att fånga rätt person när du väl hittat henne eller honom.

 

5 viktiga saker att tänka på

En arbetstagare som är erfaren och har specialistkompetens är alltid efterfrågad och vår erfarenhet är att dessa personer oftast är i flera processer.

–          Tid är ofta en kritisk faktor, vår erfarenhet är att de som tvekar mellan två anställningserbjudanden sällan ångrar sig efter de gjort sitt val, se till att de väljer dig! Om erbjudandena är snarlika från kandidatens perspektiv väljer hon eller han som regel det erbjudande som kommer först. En vanlig orsak till att vi tappar en kandidat är att vår kund tar tid på sig internt och kandidaten hinner tacka ja till ett annat erbjudande. Planera er interna process så att ni kan slå till när ni har rätt kandidat i slutläge!

–          Prata tidigt i processen om vilka villkor som gäller så att det förvandlas till en hygienfaktor och inte bromsar processen i slutet.

–          Sälj in företaget och tjänsten. Använd egna erfarenheter som varför du valde att börja hos den aktuella arbetsgivaren. Eller varför du trivs så bra.

–          Oavsett tjänst så vill kandidaten känna för företaget. En ekonom som jobbar med redovisning vill också känna stolthet över sin arbetsgivare och dess verksamhet. Förklara på vilket sätt personen kommer att få möjlighet att vara en del av företagets helhet.

–          Sälj in dig själv som kandidatens blivande chef. Att jobba för en chef som man trivs med ligger mycket högt upp på de flesta erfarna kandidaters önskelista. Visa att tillsättningen av den här positionen är viktig och vilken typ av ledare du är. Det blir allt vanligare att kandidater tar referenser på sina blivande chefer på samma sätt som den rekryterande chefen tar referenser på sin kandidat. Vår erfarenhet på Invici är att det är en positiv utveckling som sätter ledarskapet i fokus.

 

Lycka till med din rekrytering.

Meny