Meny

Bakgrundskontroll eller Googla

BAKGRUNDSKONTROLL ELLER GOOGLA?

| Kategori: Konsult, Rekrytering | Taggar:

På Invici gör vi alltid en bakgrundskontroll på både kandidater och konsulter. Kontrollen är uppdelad på tre områden:

  • Personalia – verifiering av identitet och adress
  • Juridik – information kontrolleras vid alla Sveriges domstolar
  • Ekonomi – information om hur kandidaten eller konsulten har hanterat sin egen ekonomi, till exempel betalningsanmärkningar, skulder till kronofogden osv.

Informationen hämtas från öppna källor som är tillgängliga för allmänheten.

En bakgrundskontroll inte är samma sak som att beställa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Kontrollen inkluderar inte bara brottsärenden utan även civilrättsliga ärenden såsom tvister med exempelvis arbetsgivare, myndigheter eller försäkringsbolag.

Klicka här för att läsa mer om varför vi på Invici gör bakgrundskontroller och hur vi använder informationen.

Googla kandidater och konsulter?

När du googlar en kandidat eller konsult så kan du ibland få en bredare bild av personligheten vilket är bra. Det är heller inte konstigt att man gärna gör det, sökmotorer är ofta vår vanligaste källa till information.

Innan du börjar söka så bör du dock ställa dig frågan vad du ska göra med informationen du får fram och hur den ska påverka ditt beslut.

Problemet med att granska kandidater och konsulter via sökmotorer och sociala nätverk är att det suddar ut gränserna kring vad som är personligt och privat. När du granskar en person kanske du får fram information som inte är relevant för uppdraget eller anställningen men som troligen kommer påverka din bild av personen och även ditt beslut.

Risker med internetsökningar

Vårt systerföretag ToFindOut, är experter på bakgrundskontroller. Här belyser Birgitta Edlund, VD, fem risker med att använda sig av internetsökningar i samband med bakgrundskontroller:

  1. Informationen från internet är i sig inte säker källa – informationen går ofta inte att verifiera.
  2. Beslut fattade på sådan information är därför osäkra, både för den sökande och för arbetsgivaren.
  3. Det är svårt för kandidater att bemöta information och i synnerhet begära rättelse.
  4. Att fatta ett beslut utifrån vad som kommit fram vid en sökning på internet ger ett stort inslag av godtycklighet i processen.
  5. En stor del av den information som kan finnas på internet tillhör ofta privatlivet vilket en arbetsgivare inte bör fatta sina beslut utifrån.

Läs mer om bakgrundskontroller på ToFindOuts blogg.

Executive rekrytering

I Invicis process för executive rekrytering så ingår vanligtvis en mediakontroll. Skälet är att personer på den här nivån löper högre risk att exponeras i media, både individuellt och i samband med arbetsgivaren.

Klicka här för att läsa mer om executive rekrytering.

Den här typen av information finns oftast i seriösa mediekanaler. Internetsökning tenderar att ge information av privat karaktär vilket gör att den inte blir relevant, det blir snarare en bedömning utifrån googlarens egna preferenser.

Istället för att själv göra sökningen så är det en tredje person som böra göra granskningen och då med en beprövad metod, för att både verifiera fakta och objektivt analysera innehållet. Enligt branschföreningens riktlinjer så ingår inte internetsökning i ordinarie bakgrundskontroll, utan bör framför allt genomföras på executive eller medialt exponerade befattningar.

Meny