Meny

Anders Zetterlund, rekryteringskonsult på Invici, ger återkoppling på CV och intervju

OVANLIGT MED ÅTERKOPPLING PÅ CV OCH INTERVJU

| Kategori: Rekryteringstips, Rekrytering, Karriär | Taggar:

– Vi börjar närma oss slutet av intervjun. Jag undrar om det är något du vill komplettera med eller kanske något du tycker att jag inte frågat om?

– Nej, jag tycker vi har fått med allt och jag har förmedlat det jag tycker är relevant.

– Bra. Då tänker jag att jag ger dig feedback på vad jag, utifrån mitt perspektiv som rekryteringskonsult, tycker om vårt möte.

Vid det här tillfället händer det ofta något i rummet, den tidigare ganska avslappnade stämningen blir mer laddad. I kandidatens kroppsspråk läser jag av att detta var oväntat men samtidigt finns en spänd förväntan.

Varför är detta så oväntat? Är det inte istället en självklarhet att vi, som rekryteringskonsulter med bred erfarenhet, skall dela med oss av vad vi upplever och även ge tips på förbättringsområden? Jag blir förvånad när jag märker att de kandidater jag intervjuer kommenterar att det är första gången de får den här typen av direkt återkoppling.

FEEDBACK PÅ CV OCH INTERVJU

Den feedback jag ger har ibland en tendens att ta formen av coachning. Men det som alltid berörs är utformning av CV med dess innehåll samt hur jag upplevde mötet med kandidaten.

Självklart är det min egen personliga åsikt som återspeglar min bedömning. Det finns inget facit eller solklara rätt eller fel. Men utifrån min erfarenhet och där lärdomar jag har gjort under resan så har jag byggt upp en kompetens kring området och vill gärna i möjligaste mån dela den. Det här är något som jag är noggrann med att uttrycka till den jag träffar, var och en måste sedan välja vad och hur man väljer att ta vidare i sin egen utvecklingsresa.

CV

Här tar jag upp saker som hur kandidatens CV är uppställt. Ger det en överskådlig och korrekt bild av erfarenhet och kompetens.

Klicka här för att läsa mer om några tips kring ditt CV. 

Finns ett personligt brev med så återkopplar jag även kring det.

All återkoppling gör jag enbart för att ge kandidaten möjlighet till utveckling. Ett stavfel kan hos en annan mottagare göra att du inte kommer vidare i processen och det är onödigt. Om det inte finns så mycket att förbättra så ser jag det som självklart att berömma innehållet.

INTERVJUN

Här vill jag återge vilken ”känsla” jag får under mötet med kandidaten. Det börjar redan vid första kontakten via telefon när vi bokar tid för intervju, fortsätter när vi träffas och hälsar på varandra och vidare i intervjurummet då samtalet börjar och pågår.

Ofta är det lite osäkert i början av en intervju, vissa har svårt att komma igång och svarar lite väl kortfattat på mina frågor. Andra pratar på snabbt och lite osammanhängande under de första inledande nervösa minuterna. Jag kan ibland se att man har en sittställning som andas osäkerhet och nervositet eller använder ett talande kroppsspråk när man berättar om sina erfarenheter.

Alla dessa intryck jag får under intervjun skapar en ”känsla” som jag sedan återkopplar till kandidaten. Detta kan även utvecklas till vilka chanser jag tror personen har att gå vidare till nästa steg i processen. Ibland behöver jag dock låta allt sjunka in och senare ta beslut om nästa steg. Då låter jag kandidaten få veta det.

POSITIVA KOMMENTARER

Sammanfattningsvis kan jag inte nog understryka att detta är något som passar mig och min intervjuprocess. Och att all min feedback, eller kanske snarare feedforward, är utifrån mig och min erfarenhet. Det passar inte alla men kan vara värt att prova tycker jag.

Det som varit märkbart är hur positivt återkopplingen mottagits av de jag intervjuat och hur förvånade de varit över att få den. Vi gör kontinuerligt anonyma och digitala kandidatmätningar. Här får vi väldigt ofta positiva kommentarer kring vår återkoppling. De flesta kandidater verkar uppskatta det här momentet enormt mycket, trots att det till en början var supernervöst.

”Bra möte, bra med feedback på mötet och CV.”

”Feedbacken jag fick efter intervjun. Bra koncept!!”

”Kompetent, bra feedback.”

Jag är övertygad om att du gör dina kandidater en tjänst genom din uppriktighet och återkoppling i direkt anslutning till ert möte. Vad tänker du? Hör gärna av dig och berätta om dina tankar och erfarenheter.

ANDERS ZETTERLUND

E-post: anders.zetterlund@invici.se
Tel: 076-872 10 28

Jag har är rekryteringskonsult på Invici och har varit med sedan starten 2011. Jag hoppas att min gedigna erfarenhet från både rekryteringsbranschen och även som ekonom bidrar till en stor förståelse för och behov och utmaningar från både kund och kandidat.

Meny