Meny

Invici tipsar om ekonomikonsultens viktiga varumärke

EKONOMIKONSULTENS PERSONLIGA VARUMÄRKE ÄR VIKTIGT

| Kategori: Konsult, Karriär | Taggar:

Som ekonomikonsult är ditt personliga varumärke viktigt. Hur kan du som ekonomikonsult bygga ditt personliga varumärke på bästa sätt? Anna Kempe, senior konsultchef på Invici och med erfarenhet både från solskenshistorier och annat, delar med sig av sina bästa tips.

Generellt ställs det högre krav på en konsult än på en anställd. Det gäller både det grundläggande som att komma i tid, vara förberedd, ligga steget före men också att vara bäst på själva leveransen.

Tänkvärda skillnader mellan konsult och anställd är att du som konsult inte behöver interagera i politiska diskussioner, du har ett avgränsat uppdrag att förhålla dig till. Som konsult kan du använda ett ”utifrånperspektiv” som bidrar positivt till verksamheten.

Det kan dock vara så att du som konsult inte blir medbjuden på alla möten och sociala aktiviteter. Du har heller inte alltid tillgång till de förmåner som finns för de anställda. Det är olika från kund till kund och för dig som konsult en viktig faktor att förhålla sig till de olika situationerna, speciellt i de långa uppdragen där man som konsult lätt kan identifierar sig som ”en i bolaget”.

EKONOMIKONSULTENS VIKTIGA EGENSKAPER

De viktigaste egenskaperna för en konsults individuella framgång är att:

  • agera långsiktigt
  • vara förtroendeingivande
  • fokusera på kundnyttan
  • vara lyhörd

Det finns en sliten klyscha i konsultvärden som är ”du är aldrig bättre än ditt senaste uppdrag”. Det gäller att hela tiden tänka och agera långsiktigt. Ditt resultat i det ena uppdraget kan bidra till att du får nästa. Kunder pratar med varandra och både vi och kunder tar referenser.

Förtroende byggs upp genom kommunikation och leverans. Lyssna in kundens behov, agera långsiktigt och tänk på kundnyttan – hur du med din erfarenhet och kunskap kan bidra till företaget du kommer till. Nyckeln är att förstå vad kunden vill ha och sedan berätta vad du behöver för att kunna göra ett bra jobb, tänk ömsesidig nytta. ”Överträffa kundens förväntan” är också ett slitet uttryck men väldigt sant.

ATT KOMMA IGÅNG

Ett sätt att komma igång kan vara ett kontakta oss på Invici som är ett etablerat konsultföretag med stort nätverk och många pågående dialoger. Att välja konsultföretag med omsorg är viktigt, det är tillsammans som vi bygger ditt personliga varumärke.

Det finns flera fördelar att samarbeta med ett konsultföretag som Invici:

  • Att komma in hos en kund är inte alltid enkelt. En del har upphandlade ramavtal och andra för konsulten tidsödande inköpsprocesser. De flesta leverantör- och kundförhållanden bygger på goda relationer och långsiktighet, något som är tidskrävande att själv hantera i konsultrollen.
  • Att sälja in sig själv till nästa uppdrag, när man är mitt i leverans av ett pågående, är inte en lätt kombination att hantera. Det kan även vara utmanande att röra sig mellan olika roller, att vara konsult i leverans och samtidigt i ett leverantörsförhållande och då diskutera avtalsvillkor, fakturor och arvoden.
  • Medans du som enskild konsult har möjlighet till att underhålla ett mindre begränsat nätverk så har vi på Invici över tid, och på heltid, byggt upp ett stort nätverk av kunder och uppdrag vilket gör att vi kan matcha dig mot det uppdrag som verkligen passar dig bäst
  • När vi säljer in dig skapar vi en professionell och attraktiv konsultprofil. Vi lyfter fram dina kompetenser och erfarenheter samt dina styrkor till det specifika uppdraget.
  • Tryggheten är en viktig aspekt, att ha ett konsultföretag som står risken vid konkurs eller betalningssvårigheter. Eller kunden som har krav på mer än 30 dagars förfallotid på din faktura, inte så tacksamt i ett enmansföretag. Och att själv som konsult inte behöva lägga onödig tid på exempelvis oenigheter i uppdraget eller andra surdegar.

De här momenten tar Invici hand om och du kan fokusera på din profession. Du får tillgång till hela vårt nätverk av kompetens. Alltid skönt att kunna diskutera med en kollega i branschen. Du har även möjlighet att nätverka med andra konsulter på de träffar vi arrangerar regelbundet.

Vi tycker det är viktigt att hålla regelbunden kontakt med dig, både när du är på uppdrag via oss men även där emellan. För att vi ska lyckas bäst med dina uppdrag och ditt varumärke så är det viktigt att vara nära varandra under hela resan.

IBLAND BLIR DET FEL

Otydlig kravprofil och felaktiga förväntningar är vanliga orsaker till att det går fel i ett konsultuppdrag. Men även dålig planering och orealistiska tidsplaner. Ofta anlitas en konsult när det är kompetens- eller tidsbrist hos kunden och då ska konsulten lyckas leverera på givna förutsättningar. Vi fokuserar mycket på öppenhet och transparens i våra kunddialoger, att fråga och utmana är viktigt så att uppdraget blir konkret och tydligt.

ATT SYNAS

Vi gör mycket sökningar i vårt eget nätverk och på Linkedin. Säkerställ att du är med i de nätverk som är prioriterade för dig och relevanta.

Vad gäller LinkedIn så har vi skrivit några rader om hur du kan tänka med din profil och även utvecklat hur vi söker.

Klicka här för att läsa artikeln ”Vem är du på Linkedin”.

Men lika viktigt, eller kanske viktigare, som att nätverka digitalt är det fysiska mötet. Kom gärna förbi oss på kontoret och framför allt när vi ordnar nätverksträffar som exempelvis ”Invici konsultfrukost”. Det kommer vanligtvis runt 100 konsulter som passar på att äta en god frukost i kombination med lite mingel. Och allt hinner ske på vägen till jobbet och innan möten och andra åtaganden drar igång.

  • Det är viktigt att vi tillsammans lägger grunden för ditt varumärke samt meningsfulla och utvecklande uppdrag. Mitt sista tips – gör ett bra jobb så får du ännu mer jobb!

Meny