Meny

Fem saker du som kund kan kräva av oss på Invici

| Kategori: Rekrytering | Taggar: , , ,

Vi på Invici har under flera år erhållit en kompetens som lägger en bra grund till samarbeten med våra kunder. Samtliga av oss har haft ledande roller inom ekonomi, redovisning och controlling och även med personalledning. Detta i kombination med flera års erfarenhet inom konsult-och rekryteringsbranschen innebär att vi känner oss bekväma i de flesta situationer och utmaningar som våra kunder ställs inför.

Vi vet mycket väl vilka krav vi skulle ställa på leverantörer av dessa tjänster. Vi har listat de fem viktigaste.

1. Förståelse för ditt kompetensområde

Du ska kräva att den som ska hjälpa dig med t ex en rekrytering själv ska ha en kompetens inom det aktuella området. I Invicis fall är det inom ekonomi. Hur ska det annars kunna blir en lyckad rekrytering?

2. Tillgänglighet

Du som kund ska aldrig uppleva det svårt att få kontakt med oss. Om vi inte går att nå via telefon när vi t ex sitter i intervjuer skall du förvänta dig att vi ringer upp så fort det bara går.

3. Uppföljning

I en interims-eller rekryteringsprocess är det flera olika delmoment innan allt är klart. Du som kund ska ta det som naturligt och självklart att hela tiden erhålla information från oss på Invici om hur processen går. Vi har som motto ”vet vi inget så berätta även det”

4. Kvalitetssäkring

Redan från steget med kravprofil till slutförd interims-eller rekryteringslösning vill Invici kvalitetssäkra processens olika delmoment. Detta görs vanligtvis via avstämningsmöten eller via telefon med våra kunder. Självklart har vi i anslutning till slutfört uppdrag en omfattande utvärdering av vårt arbete. En annan viktigt del i vår kvalitetssäkring är att vi genomför bakgrundskontroll via företaget ToFindOut AB på samtliga slutkandidater.

5. Kontakten mellan oss när vi inte har något aktuellt uppdrag

Invici ser det som självklart att vi har kontakt även om vi just då inte arbetar med ett uppdrag tillsammans. Det är inte svårt för någon leverantör att ge kunden full uppmärksamhet när behov uppstår hos kunden. Invici vill hela tiden hålla sig uppdaterad och investerar i tid tillsammans med kunderna under de tider då varken konsult-eller rekryteringsbehov finns.

Meny