Meny

Förstärk affärskritiska projekt med kvalificerade ekonomer

Att genomföra ett affärskritiskt projekt i rätt tid och till rätt kostnad kräver en specialist och projektledare med utpräglad ledarförmåga.

Att ha rätt team i ett affärskritiskt projekt är nyckeln till framgång.  Det kan handla om byte av IT-system eller större process- eller organisationsförändringar då företaget behöver anlita/rekrytera en erfaren förändringsledare som driver på innovationstakten.

Idag har Invici ett stort nätverk av förändrings- och projektledare med ekonomisk och/eller finansiell bakgrund. Störst efterfrågan ser vi idag inom följande områden:

Organisationsförändringar

När omstöpningar av en inarbetad organisation ska genomföras så väljer många företag att anlita en specialist som har erfarenhet av att jobba operativt med förändring och som förändringsledare och chef inom det givna verksamhetsområdet, t.ex. på en ekonomiavdelning .

Systemförändringar

Invici - interim projektledare inom ekonomi

Alla som varit med om en systemförändring eller byte av IT-system vet att det finns många fällor att gå i. I samband med byte av IT-system är det ofta en god idé att ta in en konsult i projektledningen. Det avlastar kärnverksamheten och bidrar med tidigare erfarenheter och nytänk som oftast är önskvärd under en implementering.

I samband med stora IT-projekt, där en extern implementationspartner sköter stora delar av projektet, bidrar våra konsulter till att stärka beställarkompetensen på företaget.
Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill diskutera dina framtida behov vid förändringsarbete i din organisation.


Meny