Meny

Nu står snart julen för dörren och kanske även lite ledighet. Innan vi alla stannar upp och reflekterar, samt blickar framåt, önskar vi få din uppmärksamhet för en kort stund.

Vi som jobbar på Invici i Stockholm och Skåne har röstat fram fyra välgörenhetsorganisationer som berör oss i hjärtat och som vi vill bidra till under 2022.

Nu kan du, med din julgåva från oss, välja vem du vill bidra till. Mer information kring respektive organisation och formulär där du gör ditt val finns längre ned på sidan.

Vi önskar dig en riktigt god jul och allt det bästa inför det nya året💚

Hälsning från oss alla på Invici i Stockholm och Skåne –

Anders, Anders, Anna, Eva, Jeanette, Katarina, Katarina, Magnus, Malin, Nadja och Patrik

PS. Vem har koll på Tomtens ekonomi? Bissnissen!

   Tack!

  Nu finns ditt val registrerat, vi återkommer i början av det nya året med resultatet.
  Hoppas du får en härlig jul och ett gott nytt år!

  Hälsar vi på INVICI

  Anders, Anders, Anna, Eva, Jeanette, Katarina, Katarina, Magnus, Malin, Nadja, Patrik  Resultat

 • Läkare utan gränser (31%, 262 röster)
 • Säkra varje unge (30%, 252 röster)
 • Roks – riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (20%, 169 röster)
 • Världsnaturfonden (18%, 152 röster)

Antal som röstat: 835

Loading ... Loading ...

 

SÄKRA VARJE UNGE

Invici bidrar till organisationen och arbetet som Säkra Varje Unge gör.

De senaste åren har sexuella övergrepp på barn ökat och de flesta kommer aldrig till kännedom. De barn som utsätts för sexuella övergrepp i ung ålder lider stor risk för att sedan utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder. Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

 

ROKS – RIKSORGANISATIONEN FÖR KVINNOJOURER OCH TJEJJOURER I SVERIGE

Invici stödjer ROKS

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är landets enda riksorganisationen som jobbar bara för och med ideela kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med drygt 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete.

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Invici donerar till Läkare utan gränser

Läkare utan gränser är en internationell medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som är politiskt och religiöst obunden. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

 

VÄRLDSNATURFONDEN WWF

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid
Invici donerar till WWFdär människor lever i harmoni med naturen genom att stoppa artutrotningen, halvera fotavtrycken och stoppa förlusten av livsmiljöer.

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet. I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten inom ramen för: Skog & arter, Mat, klimat & energi, Samhälls- & näringslivsutveckling, Hav & vatten. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt.

Meny