Meny

För att skapa välgrundade och affärsmässiga beslut för en företagsledning är det viktigt att kunna koppla affärsverksamheten till ekonomisk styrning. Det blir allt vanligare att företag väljer att hyra in en Controller för att göra detta. Controllern hjälper till att skapa beslutsunderlag på ett effektivt sätt, att visualisera information på ett kommunikativt sätt och skapa möjligheter att följa verksamheten automatiserat genom digitaliserade processer.

Vi har i vårt nätverk Controllers som alla är kvalificerade ekonomer med erfarenhet av att sitta som en del i en ekonomifunktion eller i affärsverksamheten.

Kontakta oss

 

Som interim Controller har man som regel en bred erfarenhet av:

 • analys
 • uppföljning
 • rapportering
 • redovisning (Financial Controller)
 • BI-verktyg
 • utveckling av processer, digitalisering och automatisering
 • att delta i koncernövergripande projekt och affärsområdesprojekt
 • verksamhetsstyrning
 • kontakt med verksamheten och bollplank i ledningsgrupp
 • nyckeltal
 • föreslå åtgärder för att öka effektivitet och lönsamhet i samarbete med verksamheten
 • lönsamhetsanalyser och andra ad hoc-analyser

NYA PERSPEKTIV FRÅN DIN INTERIM CONTROLLER

Invicis interimskonsulter har ofta en bred erfarenhet av både redovisning och mer controllerinriktade tjänster. De har även mycket bra erfarenhet av olika system. Den kan gälla ekonomi- och rapporteringssystem men även BI-verktyg. En Controller är ofta involverad i kravställning vid upphandling av nya system på företaget och högst delaktig vid implementationen.

Dessutom finns oftast en senioritet i interimsrollen vilket innebär att man har vana från att snabbt sätta sig in i olika frågeställningar och verksamheter.

Vårt nätverks kompetens finns inom olika Controller-funktioner såsom:

 • Controllerchef
 • Verksamhetscontroller
 • Business Controller
 • Financial Controller
 • Accounting Controller
 • Sales Controller
 • Projektcontroller
 • Supply Chain Controller

Klicka här för att se ett axplock av roller och samarbetspartner inom interim ekonomi.

INTERIM CONTROLLER I STOCKHOLM OCH MALMÖ

Invici har verksamhet i Stockholm och Malmö men nätverket täcker större områden än så. I dagens digitala samhälle är det inte de geografiska gränserna som är avgörande.

Har du behov av en interim Controller till din verksamhet? Eller är du interim Controller och nyfiken på hur vi kan möta dina behov av uppdrag?

Vi är alltid intresserade att höra hur vi kan hjälpa dig. Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Meny