Ring oss gärna: 08-410 388 60
Meny

I en föränderlig vardag och värld är det allt fler som inser fördelen med att snabbt kunna stötta upp verksamheten med en konsult, en interimslösning med fokus på kvalificerad ekonomi.

När vi på Invici får in en konsultförfrågan kan det handla om en tillfällig hög arbetsbelastning, fusion, systemimplementation, förvärv, föräldraledighet, sjukdom, börsnotering, bemanningsutmaningar, processkartläggning, omstrukturering, omorganisation eller projekt. Eller bara ett behov av en extern person som kommer in med ”nya ögon”. Ibland är uppdraget kort men ofta längre.

Utifrån ett processperspektiv är det inte så stor skillnad på en rekrytering och konsulttillsättning. I båda fallen är kvalitetssäkringen och matchningen avgörande.

Det som gör oss på Invici unika är att vi är genuint intresserade och engagerade i våra kunders verksamhet och konsulters karriärutveckling. Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer med vår kund, kandidat och vårt konsultnätverk – varje person vi möter är unik och intressant.

Det är inte ovanligt att våra kontakter rör sig mellan de olika rollerna som kund, kandidat och konsult vilket gör att den goda relationen oss emellan kommer till fördel både för oss och för individen.

Invici arbetar med kvalificerade ekonomer och har konsulter i nätverket som arbetar som CFO, ekonomichef, Business Controller, Financial Controller, bolagsekonom, redovisningschef, redovisningsekonom, koncernredovisningsspecialist och projektledning inom olika områden inom ekonomifunktionen.

KONTAKTA OSS PÅ INVICI

Våra konsultchefer är seniora med lång erfarenhet både från olika ekonomiområden och konsult- och rekryteringsbranschen. Vi tänker att det är avgörande för att kunna möta och förstå våra kunders och konsulters behov. Vi är bra på att lyssna men utmanar gärna. Att agera proaktivt, snabbt och ärligt finns i ryggmärgen.

Vid en konsulttillsättning tänker vi alltid:

  • Har konsulten den erfarenhet som krävs?
  • Har konsulten rätt personliga egenskaper?
  • Möter konsultens kompetens kravprofilen?
  • Är konsulten motiverad att ta sig an uppdraget?

LÄS MER!

 

Hör av dig till oss på Invici om du behöver hjälp med en interimslösning!

Kontakt

Några av våra vanligaste tillsättningar inom interim:

Interim CFO

Många av våra konsulter alternerar mellan tjänster som CFO, ekonomichef och andra administrativa chefstjänster. CFO i mellanstora och större företag har ofta en strategisk och affärsnära roll. CFO har ansvaret för företagets hela ekonomistruktur och storleken på företaget är som regel avgörande för hur brett ansvarsområde en CFO har. Våra konsulter har som regel erfarenhet av att ha jobbat i både mellanstora och större företag. De har erfarenhet av olika branscher och specialistområden såsom tjänsteproducerande företag, konsultbolag, tillverkande företag och säljbolag.

Interim ekonomichef

Ansvaret för att styra den ekonomiska redovisningen och rapporteringen är en sårbar position och det är inte ovanligt att ta in en konsult som ekonomichef i samband med en tillfällig lucka eller vid genomförandet av en mer långtgående förändring. Många gånger är det lämpligt med en typ av profil i samband med förändringen medan en annan profil passar bättre vid förvaltning av företagets processer. I dessa situationer är det allt vanligare att ta in en ekonomichef under övergångsperioden. Våra ekonomichefer är vana att jobba i röriga och föränderliga miljöer.

Interim Controller

I en verklighet där konjunkturcykler är nästintill månadsvisa blir det allt viktigare att koppla ekonomisk styrning till affärsverksamheten. Därför är det allt vanligare att mellanstora och stora företag väljer att hyra in en controller för att knyta verksamhetsstyrningen och den ekonomiska styrningen så nära som möjligt till företagets affärsverksamhet. Våra interim-controllers är alla kvalificerade ekonomer och har erfarenhet av att sitta som en del i en ekonomifunktion eller i affärsverksamheten.

Redovisningschef

Det är inte ovanligt att det uppstår en lucka på redovisningsenheten när rapportering och bokslut är som mest kritiskt. Många av våra erfarna konsulter är redovisningschefer och de kommer snabbt in i varje enskild situation. De behärskar de olika kraven på specialistkompetens som efterfrågas t.ex. kunskaper i IFRS, SOX, fastighetsredovisning, upparbetat lager i tillverkning eller konsultverksamhet osv.

Redovisningsekonom

Kvalificerade ekonomer behövs i alla företag och en väl fungerande redovisningsfunktion är kritisk för verksamheten. Vid arbetstoppar och vid planerad och oplanerad frånvaro på ekonomiavdelningen är det ofta en vinnande lösning att ta in en redovisningsekonom på interimsbasis för att täcka upp. Våra konsulter har lång erfarenhet av redovisning och har vana av att jobba i extraordinära situationer.

 

Meny