Meny

Interimskonsult, inhyrning, giggare - Invici

INTERIMARE, INHYRD, KONSULT OCH GIGGARE – KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

| Kategori: Nyheter | Taggar:

I morse gästade vi ett intressant frukostseminarium som vårt systerbolag Signpost arrangerade. Fokus under morgonen var interimskonsulter – hur, när och varför ska man hyra in en interimskonsult. Och vad tycker konsulterna själva är viktigt att tänka på, både för egen del men även för uppdragsgivaren.

Interimskonsulter, eller giggare, efterfrågas mer och mer. Anledningarna är många, flertalet företag lever i en föränderlig värld med toppar och dalar och då passar en konsult bra. Det kan även vara så att man behöver en kompetens och resurs vid föräldraledighet, sjukskrivning eller annan frånvaro. Eller är på en förändringsresa med behov av kompetensväxling.

Vi lyssnade in tre interimskonsulters spaningar. De var för närvarande på uppdrag hos ICA, Brandskyddsföreningen och Permobil.

De uppskattade alla tre friheten i gigg-livet, att stå utanför organisationen men ändå vara delaktig. Och att det blir som ett projekt med ett tydligt start och slut. Gemensamt för de tre var att de hade en bred och lång erfarenhet med mycket kunskap i bagaget. De gillade tanken på att kunna ge tillbaka av sin långa karriärer. Att kunna hjälpa företaget att se vad de behöver, att vara på insidan men ändå se utifrån.

En av konsulterna berättade hur hon fick i uppdrag att bygga upp en ny avdelning. Det fanns en osäkerhet kring kompetensbehovet så avdelningen byggdes till 100% av interimare, en stor fördel när man behöver prova, utvärdera och förändra.

De ser sig själva som ”plug and play”, klara att puttas in och köra. En fördel  att utan känslor kunna gå in och göra prioriteringar, det blir väldigt prestigelöst.

Varför använda sig av Signpost, Invici eller annat konsultföretag?

Alla tre uttryckte frustration i att både vara i leverans på ett uppdrag och samtidigt sälja in sig på ett nästa. Då är det bra att ha en partner med stort nätverk av kunder med konstant pågående dialoger. Det kan även vara utmanande att röra sig mellan olika roller, att vara konsult och i leverans och samtidigt i ett leverantörsförhållande och då diskutera avtalsvillkor, fakturor, arvoden osv.

Att vara egen (och liten) kan vara utmanande. Många stora företag har upphandlade ramavtal som gör det svårt att komma in. Andra har betalningsvillkor med exempelvis 90 dagars förfallodag, inte helt lätt att hantera som småföretagare.

Vi fick också höra om några ohärliga händelser där uppdragsgivaren gått i konkurs, obetalda fakturor, oenigheter i uppdraget och andra surdegar. Här uppskattade alla tre att ha ett konsultföretag i ryggen som både står risken och dessutom tar hand om surdegarna.

Vad man önskar av uppdragsgivaren

Allt praktiskt såsom dator, telefon, passerkort, inloggningar och lösenord mm får gärna vara klart när man kommer så att man kan dra igång direkt.

Det är en fördel att sitta tillsammans med gruppen man ska jobba med och inte i en konsulthörna. All form av inkludering är positiv, där man blir en del av gänget. Vi fick ett avskräckande exempel där en uppdragsgivare hade en fruktkorg med lappen ”ej för konsulter”.

Tipset

Se till att du har en ”fuck off-budget”. Tryggt och skönt att den finns där, kanske man inte får betalt som planerat eller om uppdraget går i icke attraktiv riktning.

Och med orden ”man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag” avslutades föreläsningen och minglet tog fart.

 

 

 

Meny