Meny

Kandidatupplevelsen

INVICI VINNER CANDIDATE EXPERIENCE AWARDS!

| Kategori: Nyheter, Rekrytering | Taggar:

I vår verksamhet står kandidatupplevelsen i fokus så det är en stor ära och ett fint kvitto när vi på Invici står som segrare i Candidate Experience Awards. Att bland 100 utvalda företag vara en av de åtta som är nominerade i båda klasserna – Intervju och Avslag, är bara det glädjande.

Och att sedan vinna, i den viktiga klassen Intervju, är underbart!

CANDIDATE EXPERIENCE AWARDS

Kandidatupplevelsen har för oss på Invici alltid var i fokus och nu har strålkastarljuset utifrån förstärkts. Mjukvaruföretaget Trustcruit, som via digitala enkäter mäter kandidatupplevelser, har under 2020 samlat feedback från 1,3 miljoner kandidatupplevelser och därefter nominerat åtta företag i två klasser:

  • Intervju
  • Avslag

Totalt var det drygt 100 företag som utvärderades. Åtta av dessa 100 företag blev sedan nominerade i respektive klass, och vinnarna utsågs sedan under en digital gala.

Feedback är viktigt för att kunna fortsätta utveckla vår process. Genom de korta enkäter som våra intervjuade kandidater får möjligheten att göra får vi anonymt och systematiserat fram deras åsikter och tankar. Faktum är att nästan 60% väljer att dela med sig av sina åsikter vilket ger oss ett fantastiskt underlag till analys, prioriteringar och aktiviteter, alltid med syftet att förbättra kandidatupplevelsen.

DÄRFÖR ÄR KANDIDATUPPLEVELSEN VIKTIG FÖR INVICI

Invici startade 2011 med målbilden att vara det rekryterings- och interimsföretag inom nischen ekonomi, där samtalen och leveransen skulle vara exakt det som man själv hade saknat i rollen som beställare och kandidat eller konsult – en aktör som förstod affären, detaljerna och helheten i ekonomifunktionen samt rekrytering och interim.

När du möter Invici ska du bli personligt bemött utifrån dina förutsättningar och behov. Vi drar gärna parallellen till den lilla kvarterskrogen som känner dig, är lyhörd och vet hur du vill ha det.

Varför är det då viktigt för oss på Invici att ha en bra kandidatupplevelse?

  • Vi är kundens förlängda varumärke, de som anlitar oss ska känna sig trygga med att vi gör mesta möjliga genom hela leveransen och i alla kontaktpunkter.
  • Det stärker vårt och vår kunds varumärke och employer brand, de vi möter är alla ambassadörer. Att få en rekommendation väger tungt i en beslutsprocess och en kandidat som är nöjd kan påverka både köpbeslut och att andra kandidater och konsulter söker sig till oss.
  • Majoriteten av de som går igenom en rekryteringsprocess kommer dessvärre inte att få det specifika jobbet. Det betyder inte att det är en dålig kandidat utan en person som kan vara perfekt för nästa uppdrag.
  • När vi arbetar med ett uppdrag och en tjänst så är annonseringen en stor del. Och en lika stor del är search samt vårt eget över tid uppbyggda nätverk med olika profiler och kompetenser inom ekonomi. I båda dessa fall är det en stor fördel att ha ett attraktivt varumärke som attraherar kandidater.

DETTA ÄR A OCH O I KANDIDATUPPLEVELSEN

Antalet inlägg och trådar på Linkedin och andra plattformar som handlar om en dålig kandidatupplevelse är på tok för många. Vi tycker oss se att det väldigt ofta rör sig om en grundläggande respekt. Att man som kandidat inte blir respekterad vad gäller tid, kompetens och behovet av information och kommunikation.

Vi på Invici har en bra grund att stå på. Alla som jobbar med rekrytering och interim har en bakgrund där man själv varit i nischen ekonomi. Det gör att vi kan ha en bra dialog med kandidaten om kompetens och arbetsuppgifter, att vi kan ställa alla de där följdfrågorna som gör att vi tillsammans med kandidaten når det som är kärnan och viktigt. Vi får ofta feedback att vi är kompetenta och pålästa, att vi vet vad vi pratar om. Och det gäller både tjänsten, arbetsuppgifterna och information om det rekryterande företaget.

Klicka här för att läsa mer om Invici.

I mötet med kandidaten finns en tydlig struktur och röd tråd som vi är noggranna med att kommunicera. Kandidaten ska veta vad som ska hända i mötet och hur processen framåt ser ut. Vi upplever att när det finns en tydlighet i struktur och förväntan så ger det positiva effekter som en lugn och trygg kandidat som kan fokusera på det som är viktigt.

Utöver det så har vi en strategi där vi aldrig jobbar med många parallella processer. Vi vill alltid ha tid att se, höra och förstå våra kandidater – helt enkelt ha utrymme för bra dialog och kommunikation.

Och åter till respekt, det som tydligen så ofta går snett. I vårt DNA finns att vi möter vår kandidat såsom vi vill bil bemötta. Vi respekterar varandras tid och är transparanta i dialogen. Och att vi dessutom kan mötas i samtal om vår profession, det gör att det oftast blir bäst.

EN BRA KANDIDATUPPLEVLESE ÄR VIKTIGT FÖR DIG SOM UPPDRAGSGIVARE

Att vi har en kompetens och förståelse för ekonomifunktionen, och kanske har suttit samma båt som du gör, bidrar till att vi förstår din behovsbild, både i sin helhet och detaljer. Att vi kan proaktivt kan undra och där det behövs även utmana. Det gör att vi i dialogen med kandidater kan förmedla en rättvis och korrekt bild av er verksamhet och rollen.

Att vi alltid möter kandidaterna med respekt och med stort fokus på kandidatupplevelsen gör att du kan känna dig trygg i att vi är ditt varumärkes förlängda arm och dessutom stärker ditt employer brand.

Vi möts gärna för att prata mer om kandidatupplevelsen. Och rekrytering och interim av kvalificerade ekonomer. Hör av dig!

Kontakt

Meny