Meny

Katarina-Alm-karriär-och-ledarutveckling-med-rekrytering---Invici

INDIVIDEN I FOKUS: KARRIÄR- OCH LEDARUTVECKLING + REKRYTERING

| Kategori: Rekrytering, Karriär, Ledarskap | Taggar:

Att ha många strängar på sin lyra är en framgångsfaktor i de flesta yrkesroller. När man adderar kompetenser och erfarenheter kring karriär- och ledarutveckling med rekrytering så blir det verkligen ljuv musik. Här uppstår en mängd positiva synergier, för alla inblandade parter.

Katarina Alm är senior rekryteringskonsult på Invici. Hon är samtidigt konsult inom karriär- och ledarutveckling. En kombination som är gynnsam för både Katarina själv och hennes affärskontakter.

ARBETSMARKNADSSITUATIONEN ÄR MIN VARDAG

I min roll som rekryteringskonsult håller jag mig uppdaterad kring hur arbetsmarknaden ser ut, vad organisationer förväntar sig av sina anställda, trender, vad som efterfrågas i olika branscher eller organisationer samt vilka roller och kompetenser som efterfrågas, både nu och framåt. Som rekryteringskonsult av kvalificerade ekonomer är det här frågor och tankar som jag resonerar om med mina kunder i samband med en rekrytering.

All denna kunskap kring arbetsmarknaden tar jag med mig in i min roll som konsult inom karriär- och ledarutveckling.

KARRIÄR- OCH LEDARUTVECKLING

Utvecklingen går otroligt snabbt och kraven ökar konstant. Min uppgift kan vara att motivera ledaren eller specialisten till att nå de högt ställda förväntningarna och målsättningarna. Likaväl kan det vara att ledaren har svårt att få sin grupp att vara engagerad samt ta ägandeskap i frågor och behöver reda i detta och få råd.

Alla processer börjar med ett första möte där vi presenterar oss för varandra och framför allt känner in att vi har ett förtroende för varandra. Oavsett om du vill utvecklas i en ledarroll eller specialistroll gör vi en inventering, bland annat med hjälp av självskattande övningar, av dina styrkor och utvecklingsområden. Vi hittar verktygen och arbetar mot uppsatta mål i din yrkesroll och utifrån utmaningar som du ställs inför. Allt för att du ska lyckas ännu bättre i din nuvarande ledar-eller specialistroll.

OUTPLACEMENT

Ett annat scenario kan vara att du och din arbetsgivare ska skiljas åt och då är det vanligt att arbetsgivaren erbjuder outplacement för att hjälpa dig till ett nytt jobb. Att identifiera vart man vill och vad man vill är en del. En annan del är att söka jobb och vara framgångsrik i rekryteringsprocesser. Det är stor skillnad på hur arbetsmarknaden och rekryteringsprocesserna såg ut för några år sedan i jämförelse med idag. Även här kommer min erfarenhet som rekryteringskonsult till nytta, jag kan på ett konkret sätt bidra till ditt nästa jobb.

Här utgår vi från en självinventering, utformar ansökningshandlingar, tränar på intervjusituationer samt ger konkreta tips utifrån en jobbsökningssituation. Självklart får du tillgång till våra nätverk och råd kring var du bör synas.

KONSULT OCH EGEN UTVECKLING

På Invici har vi ett stort nätverk av ekonomikonsulter. Det jag märker är att det här är en grupp där egen utveckling lätt kan komma längst ned på prioriteringslistan, vilket jag verkligen förstår! Det är mycket att hantera som egen och som konsult. Ibland får man en liten lucka mellan uppdrag och ett utmärkt tillfälle att ta hand om sig själv. Varför inte ge sig själv en karriär-eller ledarutveckling?

NYFIKEN

Är så nyfiken på att ta del av hur du tänker kring detta och hur det fungerar på ditt företag med karriär-och ledarutveckling.  Hör gärna av dig!

KATARINA ALM

📧 katarina.alm@invici.se
📞 0708-753 641

Meny