Meny

kundupplevelse

Förvänta dig en djup förståelse

| Av: Anders Zetterlund | Kategori: Rekrytering, interim | Taggar:

Invici grundades för tio år sedan utifrån det egna behovet av en rekryteringspartner som faktiskt förstår min verksamhet och ekonomifunktionen – att få möta en person som har suttit i samma sits och dessutom adderat på kompetens inom rekrytering och interim. Därför har alla anställda en bakgrund inom olika ekonomifunktioner och har sedan verkat inom rekrytering och interim under flertalet år.

KUNDENS FOKUS OCH KUNDEN I FOKUS

Vi undersöker och mäter kundupplevelsen, viktig aktivitet för oss så att vi vet vad vi gör rätt och vad som behöver vässas och justeras. Modellen vi använder bygger på Net Promotor Score, NPS, vilket är ett etablerat mått på kundlojalitet.

Frågorna besvaras på en elvagradig skala från 0-10. De som ger betyget 0-6 betecknas Detractors, de som ger betyget 7-8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Promoters. Net promoter score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6.

NPS

Fokus är på att undersöka hur vi levererar på våra kärnvärden, har kunden uppfattat att vi:

  • visade stor förståelse för deras behov
  • var proaktiva i dialogen
  • återkopplade löpande under processen

Sista punkten i undersökningen är mer av summerande karaktär:

Jag känner stort förtroende för min kontaktperson på Invici.

Kopplat till detta gjorde vi en enkät på Linkedin där vi undrade

Vi är väldigt stolta över att vi levererar i genomsnitt 9 på samtliga områden (på en skala från 0-10).

DET VIKTIGASTE I VALET AV INTERIMS- OCH REKTYERINGSLEVERANTÖR

I en enkät på Linkedin undrade vi vad som är viktigast i valet av interims- och rekryteringsleverantör. Utöver det öppna svarsalternativet kunde man välja på något av följande:

  • Djup förståelse för mitt behov.
  • Proaktivitet i dialogen.
  • Relationen med kontaktpersonen.
  • Att någon annan tipsat.

VILKEN LEVERANS SKA DU FÖRVÄNTA DIG AV INVICI?

Kundundersökningen visar på ett fantastiskt resultat. Vi snittar på 9 av 10 möjliga. Justeringen över tid är marginell men pekar efter varje månad lite uppåt.

Att inte bara tro, utan få bekräftat, att vi levererar på det vi tycker är viktigt är fantastiskt. Att våra kunder uppfattar att vi har en djup förståelse för deras behov, att vi är proaktiva i dialogen och återkopplar löpande under processen och känner stort förtroende för sin kontaktperson.

I en avslutande och öppen fråga undrar vi om det är något mer man vill lägga till, något som är viktigt i valet av rekryterings- och interimspartner:

Förtroendet och förmågan att hitta rätt kompetens är nyckeln.

Ärlighet, stöd och lyhördhet.

Viktigt med kompetens inom området som rekryteringen avser, och jag är nöjd med att rekryteringen sköttes av en person som har haft liknande roll som jag sökte. Det underlättar mycket i kommunikation och urval.

Ni ser människan i både kund och konsult.

ÖVERTYGELSEN

Enkäten på Linkedin gav sitt tydliga svar. Det första alternativet, djup förståelse för mitt behov, fick överlägset flest antal röster. För tio år sedan var vi övertygade om att vår analys kring behovet på marknaden var rätt. Nu, tio år senare, är vår övertygelse lika stark.

Meny