Meny

Att leda team med giggare

Att leda team med giggare, konsulter, interimare, vikarier och anställda

| Av: Patrik Lilja | Kategori: Rekryteringstips | Taggar:

Att gigga är hett och är dessutom ett område som spås växa stort de närmsta åren, både globalt och i Sverige. Vad innebär det egentligen? Och vad är viktigt att tänka på utifrån olika perspektiv?

Vi startar med att googla giggare och får runt 20 000 träffar. Första sidan på Google visar artiklar som primärt handlar om konsultarbete, frilans, korta uppdrag, tillfälliga arbeten, extra jobb – alltså motsatsen till en tillsvidareanställning.

FRÅN LAPPEN I MATAFFÄREN TILL GIGGEKONOMI

Arbetsmarknaden är under stor förändring. Långa fasta anställningar har länge dominerat svenska arbetsmarknad men de tillfälliga uppdragen har länge funnits. Att gigga är mer ett nytt begrepp än ett nytt fenomen – vem minns inte de lapparna i mataffären där man antingen erbjöd något eller sökte en resurs, man rev av en fransad bit längst ned där telefonnummer fanns nedskrivet. Därifrån till idag, när vi mer styr våra liv från digitala plattformar så har den här ekonomin vuxit sig så stor att den till och med fått ett eget namn – giggekonomi.

Giggekonomin definieras ibland som en del av delningsekonomin, där det som delas kan vara materiella tillgångar eller immateriella tillgångar som arbetskraft. Uttrycket gig har sitt ursprung i musikbranschen där man gjorde ett jobb och fick betalt direkt efter utfört arbete. Idag används det som ett samlingsbegrepp av den flexibla arbetsmarknaden med kort och tillfälliga jobb.

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

Vi lämnar giggekonomin och fokuserar på giggare. Vi var nyfikna på om begreppet giggare hade fått fotfäste inom vår nisch, kvalificerade ekonomer, och gjorde en enkät som vi publicerade på Linkedin som fick fin respons. Frågan var enkel:

Om du är ekonom och jobbar på olika uppdrag (ej anställd hos uppdragsgivaren), vad kallar du dig?

Vi gav fyra alternativa svar:

  • Konsult
  • Interimare
  • Giggare
  • Vikarie

Överraskande men endast 3% i målgruppen ekonomer kallar sig giggare. Det mer vanligt förekommande är konsult vilket 83% kallar sig samt interimare 13%. Det är en salig blandning av titlar i respektive svarskategori så utifrån denna mini-undersökning gör vi inga slutsatser huruvida det skiljer sig i olika roller.

Kanske att begreppet giggare är på väg att få fotfäste inom nischen kvalificerade ekonomer såsom skett i andra nischer?

FÖRDELAR MED ATT ANLITA EN GIGGARE

Den senaste tiden har många av våra samtal och konsultförfrågningar handlat om föräldrarvikariat.

Läs mer om pandemins babyboom-effekt och ökade efterfrågan på ekonomikonsulter.

Det finns en rad anledningar till att anlita giggare; arbetstoppar som ex bokslut, projekt, sjukskrivningar, föräldrarvikariat, implementering av affärssystem, brygg-lösning i samband med en rekrytering osv.

En giggare bidrar med mer än att fylla en lucka, du får en resurs som har relevant erfarenhet från olika företag, verksamheter och branscher vilket de kan applicera på och bidra med i er organisation. Du får en resurs som ser saker med nya perspektiv, har aktuell kompetens, stort engagemang och målmedvetenhet.

Kompetensen är oftast i fokus då det finns ett specifikt uppdrag som är i fokus och det är dessutom tidsbestämt. En skillnad från en rekrytering och tillsvidareanställning där det är fler parametrar att ta hänsyn till.

GIGGAREN – CHEF ELLER SPECIALIST

Giggare finns i alla roller och både chefer och specialister. Beskrivande för giggaren är att det är en flexibel person som trivs i nya miljöer, man är nyfiken och håller sig uppdaterad och påläst inom sitt område. Man är trygg i sin kompetens men samtidigt nyfiken på att det alltid finns nytt att lära.

DITT LEDARSKAP MED GIGGARE I TEAMET

Att anlita giggare ger både trygghet och flexibilitet, du har en möjlighet att skräddarsy din organisation. Men det finns en del att tänka på i ledarskapet.

När du har ett behov av resurs och kompetens så är tipset är tänka flexibelt och utgå ifrån ditt behov och inte anställningsform. Kanske finns den och det du behöver i en person som vill arbeta på uppdrag. Det kan vara lättare att som arbetsgivare attrahera en specialist till ett gig då personen kanske inte är intresserad av att långsiktigt jobba hos er.

Olika medarbetare kräver olika mycket styrning. Konsulter är ofta mer självgående i sin natur och gillar sin frihet i att ta sig an uppgiften.

Kunskapsöverföring är en viktig del. Säkra upp arbetssätt och processer så att konsultens kunskap inte försvinner i och med att konsulten slutar.

DELA GÄRNA

Vi är nyfikna på dina tankar och upplevelser. Är du giggare och har erfarenheter av olika ledarskap, vad som funkar bra och mindre bra, vad som är viktigt utifrån ett ledarskapsperspektiv när du är anlitad?

Är du ledare och har erfarenhet av att ha både anställda och giggare i teamet? Och hur tänker du när du är i behov av en resurs eller kompetens, öppnar du dörren för både anställda och giggare?

Dela gärna ditt perspektiv eller din erfarenhet. Ta kontakt genom att ringa, mejla eller formuläret nedan.

Kontakt

Meny