Ring oss gärna: 08-410 388 60
Meny


Vill du ha en nyckelroll i att förbättra lönsamheten hos Sveriges största godstågoperatör?

Vi söker ytterligare en medarbetare till enheten för prissättning!

Prissättning är en central funktion hos Green Cargo för att säkra att bolaget uppnår lönsamhet. Enheten för prissättning har mandatet att sätta vilka priser som offereras till kunder, samt andra viktiga villkor som behövs för att begränsa affärsrisker och säkra lönsamhet för Green Cargo. Som prissättningsspecialist kommer du arbeta tätt tillsammans med en erfaren medarbetare, men ansvara för och självständigt driva egna prissättningsuppdrag. Arbetet är tvärfunktionellt med gränssnitt både mot operationella och kommersiella sidan av Green Cargo.

Om uppdragsgivaren
Green Cargo erbjuder klimatsmarta transporter och producerar cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. Green Cargos nätverk av godståg trafikerar ca 250 platser i Sverige och Norge och via partners hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Koncernen har cirka 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018) och ägs av svenska staten.

Godstransporter på järnväg är inne i en spännande fas. Efter en tid av minskad betydelse jämfört med transporter på väg ökar nu intresset från transportköpare för klimatsmarta transporter på järnväg. En del i att öka attraktiviteten för Green Cargos produkter är lanseringen av det som internt kallas Förändringsresan vars syfte är att förbättra operationell kvalitet och effektivitet samt förbättra dom kommersiella processerna. Specifikt för Prissättning innebär det en förstärkning av mandatet samt ökade krav på uppföljning och analys av befintliga affärer. Det förstärkta mandatet är ett av skälen till att resurserna nu utökas inom funktionen.

Beskrivning av tjänsten
– Prissätta logistikupplägg utifrån beslutade principer. Detta innefattar dels att förstå kostnadsestimat och risker, men också kundvärde och alternativkostnader
– Genomföra prisanalyser och identifiera gap, samt ta fram åtgärdsrekommendationer
– Delta i framtagande av prisstrategier och regelverk
– Ge stöd till marknadsavdelningen kring prissättningsfrågor och prislistor
– Kommunicera internt kring prislistor, prispolicys
– Vara delaktig i att utveckla och stötta verksamheten i projekt – och affärsutvecklingsmetodik främst inom området för kalkylering, lönsamhet och prissättning
– Kravställare mot IT kring systemstöd för prissättning

Rollen rapporterar till Chef Prissättning och Lönsamhet, som i sin tur rapporterar till CFO. Men givet prissättnings nyckelroll för lönsamhet så kommer du också ha regelbundna interaktioner med VD och Marknadschef. Placeringsort är Solna, men visst resande till Hallsberg där Green Cargos operativa centrum och logistikavdelning är placerat ingår.

Vem är du?
Kravprofil:

– Minst 2 års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
– Erfarenhet från roller inom prissättningsfunktion eller controlling inom logistik eller tjänsteproduktion
– Civilingenjör- eller civilekonomexamen
– Avancerade kunskaper Excel/dataanalys och goda kunskaper i PowerPoint
– Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella processer och projekt

Personliga egenskaper:

– Mycket god analytisk förmåga
– Strukturerad och kvalitetsmedveten
– Personlig mognad och integritet
– Självgående
– Förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
– God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift med en förmåga att förklara komplexa samband
– Social kompetens och förmåga att bygga förtroende, engagemang och förankring
– Starkt driv och målorienterad

Intresserad?
I denna rekryteringsprocess samarbetar Green Cargo med Invici. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Nadja Linder, tel nr 0707-96 95 97. Ansök snarast då intervjuer kommer att ske löpande. Att ansöka tar endast ett par minuter och du behöver enbart uppge kontaktuppgifter samt bifoga ditt CV och en text om varför du söker rollen. Följ anvisad länk. Som en del i Invicis rekryteringsprocess ingår Bakgrundskontroll av slutkandidat.

Sökord: ekonomi, pricing, business controller, business analyst , ekonom, pricing controller, prissättningsanalys

Om Invici
På Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vår vision med Invici är ett konsult- och rekryteringsbolag för ekonomer där du som kund eller kandidat känner att vi förstår dina behov. Vi har suttit på liknande positioner som din och har därefter arbetat i rekryteringsbranschen under flera år.

Sök jobbet

Meny