Meny

Unicef---CFO---Invici

MOTIVATION I EN PANDEMI – UNICEFS VISION ÄR EN INSPIRATION I SIG

| Kategori: Nyheter | Taggar:

Vi har alltid många samtal med personerna i vårt nätverk. Nu fokuserar mycket till hur man mår, vad som händer på marknaden, vilka signaler man har uppfattat, hur man motiverar sig och fokuserar och mycket annat.

Här kan du läsa om hur Fredrik Hedberg, CFO på Unicef, reflekterar hur pandemin har påverkat honom och organisationen. Tack till Fredrik för att du så generöst delar med dig av dina erfarenheter!

Vad har varit den största utmaningen för dig, rent jobbmässigt, under corona-pandemin?

Den största utmaningen har varit själva tiden. Allt tar längre tid, mycket videomöten samt att själva jobbet skall utföras. Min bedömning är att det har inneburit kanske 30% mer arbete.

Vilka lärdomar har du gjort?

Generellt insikten att arbetsplatsen inte behöver vara det enda stället att jobba ifrån, vilket är positivt. Tekniken finns ju där och underlättar vissa delar.

Vad har inte varit som förut och som du tycker fungerat bra?

Att det fungerar relativt bra att jobba på distans men videomöten med ett kreativt syfte är en större utmaning.

Hur håller du jobbmotivationen uppe?

Viktigt att ha rutiner och att avsätta delar av dagen till roliga saker. T ex hålla igång med träning. Sen skapar ju Unicefs vision en inspiration i sig.

Har du behövt utbilda dig inom nya områden under corona-pandemin?

Nej, inte direkt. Men visst har vi alla blivit mer vana vid it-verktyg för att ha möten.

Om man jämför med förra hösten, har ni nu något annat fokus, arbetssätt eller annat som inte skulle ha ändrats om pandemin inte skulle ha rullat över oss?

Vi påbörjade innan pandemin ett arbete med ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt, exempelvis att anpassa lokalfrågan och jobba mer agilt.

Unicef - CFO - Fredrik - Invici
Fredrik Hedberg, CFO, Unicef

Pandemin har påverkar vår verksamhet. Vi har under många år ökat vår insamling men vi kan nu se att tillväxttakten bromsar in, både från företag och privatpersoner. Vi måste också anpassa vår kommunikation, fortsätta vårt digitaliseringsarbete kopplat till våra målgrupper. Kontinuerligt se över verksamheten för att säkra att vi uppnår största effekt för barnen.

Meny