Meny

Ökar behovet av ekonomer?

| Kategori: Nyheter | Taggar: , , , ,

Efter ett turbulent år inte minst på arbetsmarknaden är det lätt att börja fundera på hur olika yrkeskategorier står sig när det råder osäkerhet på marknaden och många företag varslar. En yrkeskategori som faktiskt alltid är efterfrågad i alla konjunkturlägen är ekonomerna.

Vi på Invici jobbar med kvalificerade ekonomer och det efterfrågas i uppgång som nedgång. Alla företag behöver ekonomer oavsett hur det går i övrigt.
Vi  har under hösten fortsatt vårt oförtrutna arbete med att undersöka vad våra kunder, tycker är viktigt i sökandet efter rätt kompetens. Svaren på frågorna vad kunderna söker hos en leverantör av kvalificerade rekryteringstjänster och vilka egenskaper som är viktiga hos de ekonomer våra kunder rekryterar är entydiga. Specialistkompetens hos leverantören och ekonomer med rätt kompetens och rätt inställning är de vanligaste svaren vi får.
Ökar eller minskar då behovet av ekonomer? När marknaden mattas av ökar fokus på kvalitet, kunskap och ledarskap, eftersom marginalerna för att göra misstag minskar. Vår bedömning är att behovet av ekonomer just nu ligger ganska stabilt och vår erfarenhet från många tidigare konjunktursvängningar är att behovet kommer att öka drastiskt när konjunkturen vänder och tar fart uppåt.

Gör kompetenskraven till en hygienfaktor – använd specialisthjälp

Vid rekrytering av kvalificerade tjänster är kravprofilen som beskriver den önskade kompetensen naturligtvis mycket viktig. Det går inte att anställa en person som inte kan eller snabbt kan lära sig de arbetsuppgifter som ska utföras. Samtidigt är det så att de flesta lyckade rekryteringar bygger på att en person med rätt personlighet och inställning anställs. Vad som är rätt personlighet varierar ganska kraftigt. Kandidaten ska passa i den miljö han/hon kommer till.

Paradoxalt nog blir det så att ju mer specialiserad den person är som rekryterar desto mer fokus går det att lägga på att hitta en person med rätt personlighet. Om den rekryterande personen är specialist och förstår kompetenskraven på ett enkelt sätt så går det att göra kompetenskraven till en hygienfaktor och därefter fokusera på att hitta rätt person. En rekryterande generalist tenderar att istället vara tvungen att lägga en större del av sitt krut på att förstå kompetensprofilen.

Ökade krav på rapportering i sämre tider ökar behovet av redovisningskunnig personal

I en orolig marknad tenderar efterfrågan på rapportering att öka. Det ställer också större krav på exakthet och snabbhet i redovisningen. Behovet av specialister ökar därmed. Återigen är det vi leverantörer som är specialiserade på redovisning, controller-tjänster och rapportering som snabbast kan leverera med bibehållen kvalitet.
Som en relativt liten och specialiserad leverantör med ett stort kontaktnät kan vi fortsätta leverera kvalitet i både uppgångs- som nedgångsfas.

Vårt fokus är alltid rätt person på rätt plats för varje enskild tillsättning.

Meny