Meny

Rekrytera Controller

Vi arbetar med rekrytering av många olika inriktningar av Controllers, exempelvis Business Controller, Financial Controller, Group Controller och Product Controller. Oavsett vilken Controller-roll vi ska rekrytera till så är det ett viktigt arbete som kräver fokus, kunskap och ett etablerat nätverk.

Vårt stora nätverk av Controllers är en bidragande orsak till att Invici är ett av de ledande rekryteringsföretagen för ekonomer på marknaden.

Kvalitet och kommunikation är två viktiga parametrar i en framgångsrik rekryteringsprocess. På Invici har ansvarig rekryterare få samtidiga processer i syfte att ha utrymme för dialog med både kund och kandidat.

När du samarbetar med oss har du en kontakt genom hela rekryteringsprocessen och ett team som bidrar till att leveransen blir bästa möjliga.

Rekrytera Business Controller

Att rekrytera Business Controller ställer högt krav på att hitta kandidater med rätt bakgrund och erfarenhet. Rätt kandidat bör i regel vara analytisk och mycket van att hantera stora datamängder.

Rekrytera Financial Controller

I likhet med att rekrytera en Business Controller så är det viktigt att på djupet förstå rollen, kundens behov och kandidatens erfarenheter och kompetenser. Därför har alla rekryteringskonsulter på Invici erfarenhet inom området som ger förståelse.

 

Utifrån vår erfarenhet är det av yttersta vikt att ni tar rätt typ av stöd och att rekryteringsprocessen tar den tid som behövs. Har ni resurs- eller tidsbrist så kan en interimslösning fungera bra som brygga, tills din nya controller är på plats. I nätverket finns många erfarna konsulter, med olika erfarenheter, som är redo för sitt nästa konsultuppdrag.

Vi arbetar bransch- och storleksoberoende och har ett stort nätverk av Controllers, både för rekrytering och interimsuppdrag, ett nätverk vi arbetar med dagligen för att kvalitetssäkra och utveckla.

Rekrytera Controller – vår erfarenhet ger dig kvalitet och trygghet

Invici är specialiserade på rekrytering och interim inom ekonomi och primärt kvalificerade tjänster och ledare. Kärnan i verksamheten är sprungen ur ett eget behov där vi i ledande befattning på ekonomifunktionen hade ett rekryterings- eller interimsbehov och inte hittade en partner att djupgående diskutera både ekonomi och resursbehov.

Vår övertygelse är att erfarenheten inom rekrytering av ekonomer, och egen bakgrund inom ekonomifunktionen, är av yttersta vikt när du ska rekrytera en kvalificerad ekonom såsom controller. Långsiktighet och kvalitet är två viktiga parametrar för oss och dessa lägger vi stor vikt vid.

Rekrytera Controller med Invicis nätverk med kvalificerade ekonomer

Vi arbetar på daglig basis med att bearbeta marknaden och söker efter nya kandidater och konsulter som vill ansluta sig till vårt starka nätverk med kvalificerade ekonomer. Vi har gjort oss kända för att bygga långsiktiga relationer med våra kandidater. Många ekonomer vill gärna ansluta sig till oss då möjligheterna till nästa steg i karriären underlättar när man har en påbörjad relation och proaktivt får förslag på nästa utmaning.

Den perfekta matchningen

Kunskap, erfarenhet, bakgrund, kvalitet och långsiktighet ger dig trygghet genom hela rekryteringsprocessen. Och att vi tillsammans når målet med den perfekta matchningen.

Viktigt att tänka på att ni är två som väljer, ni ska välja kandidat och kandidaten ska välja er som arbetsgivare.

Rekryteringsprocessen med Invici som rekryteringsleverantör

Vanligen tar vi ansvar för hela rekryteringsprocessen när vi har uppdraget att rekrytera till rollen som Controller.

Behovsanalys

Alla rekryteringsprocesser börjar med en analys av din verksamhets nuläge, samt förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter definierar vi tillsammans ditt behov och uppdragets karaktär. Vi sammanställer sedan kravprofilen vilket alltid är ett skriftligt material.

Uppstartsfasen är viktig i rekryteringsprocessen. Varje uppdrag är unikt och här lägger vi grunden till en hållbar och långsiktig rekrytering. Det är viktigt för oss att lära känna och förstå verksamheten och vilka ni är. Detta så att vi verkligen förstår behovet samt för att ge potentiella kandidater en rättvis bild av er – vi är ert varumärkes förlängda arm och det är ett stort ansvar som vi tar på yttersta allvar.

Kontakta oss

Sökprocess

Att hitta den kandidat som har ett CV som matchar den profil man söker är mycket enklare än att hitta den specifika person som kan bidra till er verksamhet och framgång.

Vi startar urvalsprocessen med metodisk search. Dels i vårt eget kandidatnätverk samt search via Linkedin Recruiter. Som komplement och vid behov annonserar vi i de kanaler som ger bäst effekt i målgruppen.

Vår erfarenhet har lärt oss grunden till vilket arbetssätt som fungerar för att hitta och attrahera kandidater, ett arbetssätt och en process som hela tiden kritiskt utvärderas och utvecklas. Vi vet att det krävs ett dedikerat engagemang, bra sökverktyg och ett kvalitativt nätverk för att lyckas.

Under arbetets gång får du kontinuerligt information om flödet och processen.

Personbedömning

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, kapacitet och motivation. Detta sker via kompetensbaserade intervjuer och tester. Efter att vi tillsammans, utifrån kandidatpresentationen, har diskuterat och resonerat kring de kandidater vi anser är mest lämpade så gör ni intervjuer med de representanter hos Er som är påverkande och beslutande i processen.

Executive check

För att få en djupare inblick i kandidatens personlighet och för att komplettera bilden av kandidaten ytterligare så tar vi alltid kontakt med flertalet referenter och enligt en utarbetad referensmetodik genomför vi referenssamtalen.

Med en bakgrundskontroll kvalitetssäkrar vi kandidaten. Den omfattande bakgrundskontrollen utgörs av en juridisk och ekonomisk uppföljning. Den juridiska kontrollen innebär att informationen kontrolleras vid alla Sveriges domstolar. Den ekonomiska kontrollen innefattar att undersöka hur kandidaten har hanterat sin ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar och ärenden hos Kronofogden. Vi undersöker också om kandidaten har några bolagsengagemang som kan innebära en intressekonflikt i den nya anställningen.

Anställning

När kund och kandidat har valt varandra sker slutförhandling. I den delen av processen har Invici inte en aktiv roll utan kan stötta om och när behov finns.

Onboarding, utvärdering och uppföljning

Att genomföra en rekrytering kostar både tid och pengar och är bara det första steget i att framgångsrikt få ombord medarbetaren.

I samband med rekryteringen erbjuder vi stöd i onboardingprocessen.

Återkoppling sker med regelbundenhet och genom hela processen. Det är ett av de grundläggande fundamenten till att rekryteringen ska bli framgångsrik. Både återkoppling, uppföljning och utvärdering är självklara element i processen.

Rekrytering av Controller i Stockholm och Skåne

Vi har stark närvaro och kontor i Stockholm samt i Skåne med coworking-ytor i Malmö, Helsingborg och Lund. Samtidigt är vi, i och med de digitala möjligheter som finns, geografiskt obundna och hanterar uppdrag i hela Sverige.

Oavsett var i processen ni är i rekryteringen av kvalificerade ekonomer tar vi gärna en första kontakt nu. Precis som med våra kandidater i nätverket underlättar det om vi har påbörjat vår relation och är redo när situationen eller behovet uppstår.

Varmt välkommen att kontakta oss!

VAD GÖR EN CONTROLLER

En av huvuduppgifterna för en Controller är att analysera verksamheten från olika perspektiv i syfte att ta fram strategier hur bolaget bästa ska leda sin verksamhet.

Det finns olika huvudinriktningar inom controlleryrket:

  • Business Controller
  • Financial Controller
  • Group Controller
  • Product Controller
  • Supply Chain Controller
  • Investment Controller
  • Verksamhetscontroller
  • Product controller

Vi väljer här att fokusera på Business Controller, Financial Controller, Group Controller och Product Controller.

BAKGRUND HOS EN CONTROLLER

För att lyckas i rollern som Controller är det viktigt att vara nyfiken och vilja sätta sig in och förstå verksamheten. Det är en fördel om man är kommunikativ och kan prata ekonomi med icke-ekonomer. Man gillar att arbeta med siffror och analyser samt är intresserad av ekonomisk utveckling.

Vanligen är man civilekonom med inriktning mot redovisning eller finansiering.

VAD GÖR EN BUSINESS CONTROLLER

En Business Controller blickar framåt och fokuserar på framtiden och tittar, utöver företagets siffror, även på andra aspekter som exempelvis hur marknaden ser ut. Man gör analys av de förväntningar som finns på framtiden och formar de stöd för beslut som behöver tas för att målen ska uppnås.

Rollen innebär att hantera stor mängd data som används för analys och rapportering och då med fokus mot hur verksamheten fungerar och bör agera för framtiden.

VAD GÖR EN FINANCIAL CONTROLLER

En Financial Controller analyserar företagets siffror mot budget och rapporterar det ekonomiska läget till ledningen och övriga i organisationen.

En nulägesorienterad funktion som rapporterar resultat och hur man uppnått uppsatta mål. Rollen innebär att hantera stor mängd data som används för analys och rapportering. Redovisningskompetens är viktigt i rollen som Financial Controller.

VAD GÖR EN GROUP CONTROLLER

En Group Controller, eller koncerncontroller, arbetar oftast med frågor som är relaterade till styrning och uppföljning av verksamheten och då med koncernfokus.

VAD GÖR EN PRODUCT CONTROLLER

En Product Controller, eller produktcontroller, optimerar lönsamheten i en produkt. Rollen finns vanligen i större organisationer med produktavdelningar.

Meny