Meny

Rekrytera ekonomer

Invici är specialister på rekrytering av ekonomer. Vårt nätverk av ekonomichefer, CFO, controllers, redovisningsekonomer och andra kvalificerade ekonomer gör oss till en stark samarbetspartner för dig när du ska rekrytera.

I en värld där kompetens och erfarenhet är avgörande, är förtroendet för dem som du anförtror ekonomifunktionens kompetensförsörjning till oerhört viktigt. Som ledare vet du att ekonomin är ryggraden i företagets framgång. Vår strävan efter att ha branschens högsta förtroende är en försäkran om att vi med största engagemang och profession tar oss an ditt uppdrag.

Varför våra kunder anlitar oss och gärna återkommer

Vi är specialiserade på kvalificerade ekonomer och har en djup kompetens om de kvalifikationer och färdigheter som krävs. Samtliga rekryterare på Invici har en  bakgrund som ekonom i olika roller, vilket av många kunder upplevs som en enorm fördel. Att rekryteraren sedan är senior i sin profession inom rekrytering och har en lång erfarenhet inom området bidrar till stor förståelse för både kund och kandidat och vidare till hållbara rekryteringar. Erfarenhet och bredd bidrar till att vi förstår vår kunds unika och specifika behov och då inklusive kultur, värderingar, vision och organisation.

Erfarenhet och referenser

Här finns en dokumenterad erfarenhet och många referenser inom olika roller, branscher och storlek på företag. Invici har funnits i dryga tio år och har under dessa år haft många fina samarbeten som ofta är återkommande.

Kommunikation

Det är lika viktigt för kunden som för oss att under hela rekryteringsprocessen ha en tydlig och öppen kommunikation, att alla inblandade är uppdaterade och involverade i beslut.

Kvalitet

Rekryteringsprocessen är grunden till kvalitet, den är tydlig och beprövad effektiv. Klicka här för att läsa mer om rekryteringsprocessen.

Många kunder är angelägna om att processen ska gå snabbt och uppskattar den ärliga och transparenta dialogen med rekryteraren om hur kandidatmarknaden ser ut och vilka perspektiv som finns för en långsiktig och kvalitativ rekrytering.

Kandidatnätverk

I dagens marknad uppskattas det breda kandidatnätverket som under lång tid är är uppbyggt och som varje dag uppdateras och byggs ut via kandidater som söker sig till Invici, search och spontana intervjuer.

Kandidatupplevelse

Kandidaten är en nyckelspelare för oss på Invici vilket många kunder uppmärksammar och uppskattar. Vi ser långsiktigt på nätverket och möter alla med största respekt. Att Invici har otroligt höga graderingar och högt CPNS är viktigt då vi är vår kunds förlängda arm i dialogen med kandidater.

Långsikt strategi

För många av våra kunder och för oss är långsiktighet och respektfulla relationer avgörande. Självklart kanske men ändå värt att nämna är etik och integritet i alla affärsinteraktioner, en grund i vår verksamhet och långsiktiga strategi.

Rekrytering i kombination med interim

Att Invici har två affärsområden, rekrytering och interim, har hjälpt många kunder. Att samma bolag och kontakt kan hjälpa till med en interimskonsult under perioden som exempelvis behovet fastställs eller som brygglösning till den rätta kandidaten är på plats är värdefullt.

  • Sammanfattningsvis vill våra kunder ha en rekryteringspartner som förstår deras bransch och behov, är pålitlig, effektiv och erbjuder en hög kvalitet genom hela processen. Det är även viktigt med flexibilitet, att det går att anpassa processen till förändringar. Det som är viktigt för våra kunder är viktigt för oss, det är det som gör att vi lever vår vision att ha branschen högsta förtroende.

Kontakta oss på Invici

Undersökningar ger fakta, bevis och utveckling

Kundundersökningarna som vi alltid gör efter avslutat uppdrag visar på ett fantastiskt resultat. Vi snittar på 9 av 10 möjliga. Rörelsen över tid är marginell men pekar efter varje månad lite uppåt.

En del rekryteringsaktörer beskrivs som trötta och mätta. Som kund får man förslag på kandidater som inte är tillgängliga, inte på riktigt intresserade av jobbet, har lönekrav som inte alls överensstämmer med vad som är överenskommet eller bara har helt fel profil. Denna beskrivning ligger så långt bort från Invici som det går att komma.

Kommentarerna nedan är hämtade från vår månatliga kundundersökning:

  • Förtroendet och förmågan att hitta rätt kompetens är nyckeln.
  • Ärlighet, stöd och lyhördhet.
  • Viktigt med kompetens inom området som rekryteringen avser, och jag är nöjd med att rekryteringen sköttes av en person som har haft liknande roll som jag sökte. Det underlättar mycket i kommunikation och urval.

Klicka här för att läsa mer om vad du kan förvänta dig av Invici som leverantör av din nästa ekonom.

Även kandidatundersökningar som görs via enkäter efter ansökan, intervju och eventuellt avslag har topp-resultat. Så viktigt och så glädjande när allt arbete och långsiktighet ger utdelning. Den feedback och värdering vi får analyserar vi och tar action på vilket gör att vi inte bara har topp-resultat i skrivande stund utan över lång tid.

Vi har ett genuint intresse och gedigen kunskap inom den bransch vi rekryterar, dvs rekrytering av kvalificerade ekonomer. Här finns ett gäng drivna personer som älskar att vinna. Och att vinna är för oss att göra den perfekta matchningen – när behov från både kandidat och kund möts till 100%.

Möt David, rekryteringskonsult på Invici i Stockholm

David Andersson, rekryteringskonsult, Invici

David Andersson, rekryteringskonsult på Invici och tidigare CFO på Live it:

”Jag tycker att min bakgrund och erfarenhet som CFO fyller en stor och viktig roll i de dialoger jag har med kunder. Detta är även något som kunden själv reflekterar kring, att vi snabbt kommer till kärnan och skapar tillit i dialogen. Vårt stora nätverk, vår erfarenhet och vår fokusering på ekonomiområdet skapar de bästa förutsättningarna för att hitta just den kvalificerade ekonom du behöver.”

De roller David och rekryteringskollegorna vanligen rekryterar är CFOekonomichef, Business ControllerFinancial Controllerbolagsekonom, redovisningschef, redovisningsekonom,koncernredovisningsspecialist och projektledning inom olika ekonomiområden.

Varför använda sig av ett rekryteringsföretag

Att googla den frågeställningen, varför man ska anlita ett rekryteringsföretag, ger en hel del information i ämnet. Mest från rekryteringsföretag men även från forskningsstudier samt kunder som har rekryteringsbehov. När vi summerar sökresultat, studier och vad kunderna uttrycker är det fyra parametrar som spelar stor roll:

  • tid
  • kostnad
  • risk
  • kommunikation

Det kan även handla om kompetens i nischen ekonomi. Att förstå behovet hos det rekryterande teamet eller företaget och omsätta det samt möta kandidatens erfarenheter och kompetenser. Det är därför vi har valt att endast verka inom ekonomi och det är därför alla rekryteringskonsulter på Invici har en bakgrund inom ekonomi.

 

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad. Redan från steget då vi tar en kravprofil till slutförd rekrytering, kvalitetssäkrar vi processens olika delmoment, bland annat via avstämningsmöten med våra kunder. Vi genomför bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater via ToFindOut. I samband med slutfört uppdrag genomför vi alltid en utvärdering av vårt arbete tillsammans med vår uppdragsgivare.

Att vara lyhörd är viktigt och en stor del av kvalitetssäkringen. Vi får feedback från våra uppdragsgivare i samband med slutfört uppdrag. De kandidater och konsulter vi möter får ge sin syn på oss och feedback efter ansökan, intervju och eventuellt avslag. Samtliga mätningar görs via enkäter och ger oss en bild hur vi presterar i jämförelse med andra, både NPS och CNPS. Vi får även en direkt feedback som spelar en viktig och stor roll i vår analys och sedan utveckling mot att bli ännu bättre. Arbetssättet, processen, engagemanget och långsiktigheten har givit utdelning – vi har uppnått väldigt höga och fina värden i både NPS och CNPS och det bästa av allt, vi lyckas behålla positionen över tid!

För oss är det av yttersta vikt att vara personliga, fokuserade och engagerade. Vi säkerställer att varje rekryteringskonsult inte har för många pågående rekryteringar igång samtidigt, detta då vi vill lägga fullt fokus och verkligen ta oss tid att hantera varje kunds uppdrag till 100%.

Samtidigt är vi ödmjuka inför varje rekryteringsuppdrag och är transparanta mot kunder om vi känner tveksamhet att lösa uppdraget på ett förväntat sätt.

 

Kontakta oss om du behöver rekrytera kvalificerade ekonomer!


Meny