Meny

rekrytera på kandidatens marknad

5 tips när du ska rekrytera på kandidatens marknad

| Kategori: Rekryteringstips | Taggar:

Inom ekonominischen är det sedan en tid tillbaka kandidatens marknad, det finns färre kvalificerade ekonomer än vad det finns uppdrag. Det gäller både inom fast anställning och interimsuppdrag. Utmanade läge för dig som söker din nästa viktiga resurs. Här är några tankar och tips från oss som är 100% i ekonomi, rekrytering och interim.

Läs mer om Invici och rekryteringsprocessen.

#1 – LÅNGSIKTIGHET

Om möjligt, arbeta med resursbehovet långsiktigt. Etablera relationen med oss så att vi, när ditt behov uppstår, har påbörjat en resa tillsammans och snabbare kan gå till handling utefter redan diskuterade förutsättningar.

Arbeta långsiktigt med ert employer brand, dvs att vara en attraktiv arbetsgivare på marknaden. I det arbetet är det viktigt att inkludera kandidater som söker sig till er spontant och utan att söka en specifik tjänst. Dessa är viktiga att underhålla och ha en långsiktigt strategi kring. En grupp som ofta glöms bort är de som har lämnat företaget, säkerställ att de lämnar med en god känsla och fortsätter vara goda ambassadörer. Summa summarum – var rädd om ditt varumärke, det gör skillnad när du vill attrahera din kandidat.

#2 – TIME-TO-HIRE

Time-to-hire är tiden från att kandidaten att söker jobbet till signering av anställningsavtal. Desto längre tidsaxel desto större är risken att kandidatens intresse eller tillgänglighet förändras.

Vanligt förekommande är att det utmanande att hitta tid i kalendern för intervjuer. Både hos rekryterande chef samt hos övriga inblandade. Ett konkret tips är därför att du tidigt i processen reserverar tid i din kalender för både avstämning, intervju och återkoppling. Kom ihåg att göra samma sak hos dina kollegor som är involverade.

Antal kandidater i intervju påverkar time-to-hire. Rannsaka dig själva, hur många kandidater behöver du träffa? Varför vill du träffa fler? Balansera upp risken, kanske tappar du den du önskar rekrytera om processen drar ut på tiden.

#3 – INTERVJU

Gå tillbaka till ditt definierade behov, kandidatens CV och den kandidatpresentation du fått av ansvarig rekryterare – vilka frågetecken behöver du räta ut? Var öppen för sidospår och följdfrågor, det är oftast där det mest intressanta kommer fram. Balansera lyssnandet och pratandet så att båda får utrymme att berätta och undra.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på i samband med din rekrytering av en kvalificerad ekonom.

#4 – KRAVPROFILEN

”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.” Ett gammalt ordspråk som är värt att värdera. Genom att tänka bort att du ska täcka in allt så öppnar du troligen dörren för fler och kommer lyckas bättre. Det ökar chansen att du kan fokusera på rätt person och lita på att människor vill och kan utvecklas och lära sig nya saker.

#5 – ÅTERKOPPLING

Var alltid tydlig med kandidaten om tidslinjen och nästa steg. Vad är rimligt utifrån kandidatens perspektiv? Sätt dig in i kandidatens situation, gå i persons skor en stund och agera därefter.

OCH…

”It takes two to tango.” Att ni är två som ska vilja är viktigt att ha med sig. Täta dialoger och avstämningar är en bra grund, undra kontinuerligt om det finns frågor eller annat som dykt upp längs med processen.

Kom ihåg att det inte bara är den kandidat du anställer som ska vara nöjd, dåliga upplevelser sprider sig snabbt.

Gå i kandidatens skor och var rädd om ditt varumärke!

 

Meny