Meny

Invici är specialister på rekrytering av ekonomer. Vårt nätverk av ekonomichefer, CFO, controllers, redovisningsekonomer och andra kvalificerade ekonomer gör oss till en stark samarbetspartner för dig när du ska rekrytera.

Kontakta mig


Att hållbart rekrytera kvalificerade ekonomer bygger på att det finns en stor förståelse för verksamheten i stort. Det ställer även krav på förståelse för resursbehovet och vilken kandidat som möter behovet bäst.

Det är anledningen till att samtliga rekryteringskonsulter på Invici har en bakgrund och erfarenhet inom ekonomi. Vi förstår våra kunders verksamhet och kan ställa rätt krav på kandidaterna som medverkar i rekryteringsprocessen – allt för att våra kunder ska få rätt medarbetare som bidrar till affären. Vi är bekväma i de situationer och utmaningar som våra kunder ställs inför.

David Andersson, rekryteringskonsult, Invici

David Andersson, rekryteringskonsult på Invici och tidigare CFO på Live it:

”Jag tycker att min bakgrund och erfarenhet som CFO fyller en stor och viktig roll i de dialoger jag har med kunder. Detta är även något som kunden själv reflekterar kring, att vi snabbt kommer till kärnan och skapar tillit i dialogen. Vårt stora nätverk, vår erfarenhet och vår fokusering på ekonomiområdet skapar de bästa förutsättningarna för att hitta just den kvalificerade ekonom du behöver.”

Varför använda sig av ett rekryteringsföretag

Att googla den frågeställningen, varför man ska anlita ett rekryteringsföretag, ger en hel del information i ämnet. Mest från rekryteringsföretag men även från forskningsstudier samt kunder som har rekryteringsbehov. När vi summerar sökresultat, studier och vad kunderna uttrycker är det fyra parametrar som spelar stor roll:

  • tid
  • kostnad
  • risk
  • kommunikation

Det kan även handla om kompetens i nischen ekonomi. Att förstå behovet hos det rekryterande teamet eller företaget och omsätta det samt möta kandidatens erfarenheter och kompetenser. Det är därför vi har valt att endast verka inom ekonomi och det är därför alla rekryteringskonsulter på Invici har en bakgrund inom ekonomi.

Varför välja Invici som rekryteringsleverantör

Att lyssna på feedback från kunder och kandidater är oerhört viktigt för oss. Det vi får överlägset mest och bäst kommentarer kring är vårt personliga inslag. I kundundersökningar mäter vi våra kärnvärden:

  • visade stor förståelse för deras behov
  • var proaktiva i dialogen
  • återkopplade löpande under processen

Kundundersökningen visar på ett fantastiskt resultat. Vi snittar på 9 av 10 möjliga. Rörelsen över tid är marginell men pekar efter varje månad lite uppåt.

En del rekryteringsaktörer beskrivs som trötta och mätta. Som kund får man förslag på kandidater som inte är tillgängliga, inte på riktigt intresserade av jobbet, har lönekrav som inte alls överensstämmer med vad som är överenskommet eller bara har helt fel profil. Denna beskrivning ligger så långt bort från Invici som det går att komma.

Kommentarerna nedan är hämtade från vår månatliga kundundersökning (2022):

  • Förtroendet och förmågan att hitta rätt kompetens är nyckeln.
  • Ärlighet, stöd och lyhördhet.
  • Viktigt med kompetens inom området som rekryteringen avser, och jag är nöjd med att rekryteringen sköttes av en person som har haft liknande roll som jag sökte. Det underlättar mycket i kommunikation och urval.

Klicka här för att läsa mer om vad du kan förvänta dig av Invici som leverantör av din nästa ekonom.

Vi har ett genuint intresse och gedigen kunskap inom den bransch vi rekryterar, dvs rekrytering av kvalificerade ekonomer. Här finns ett gäng drivna personer som älskar att vinna. Och att vinna är för oss att göra den perfekta matchningen – när behov från både kandidat och kund möts till 100%.

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad. Redan från steget då vi tar en kravprofil till slutförd rekrytering, kvalitetssäkrar vi processens olika delmoment, bland annat via avstämningsmöten med våra kunder. Vi genomför bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater via ToFindOut. I samband med slutfört uppdrag genomför vi alltid en utvärdering av vårt arbete tillsammans med vår uppdragsgivare.

Att vara lyhörd är en del av kvalitetetsäkringen, att få direkt feedback spelar största roll i vår analys och sedan utveckling samt förändring. Vi vet att vi är duktiga på kontakter och med kandidater och konsulter, nyligen fick vi till och med bevis för det – vi blev då rankade på första plats i Candidate Experience Awards. Ett otroligt fint kvitto som vi nu jobbar stenhårt med att behålla även nästa år.

För oss är det av yttersta vikt att vara personliga, fokuserade och engagerade. Vi säkerställer att varje rekryteringskonsult inte har för många pågående rekryteringar igång samtidigt, detta då vi vill lägga fullt fokus och verkligen ta oss tid att hantera varje kunds uppdrag till 100%.

Samtidigt är vi ödmjuka inför varje rekryteringsuppdrag och är transparanta mot kunder om vi känner tveksamhet att lösa uppdraget på ett förväntat sätt.

Kontakta oss om du behöver rekrytera kvalificerade ekonomer, vi kan snabbt och professionellt lösa ditt behov.

Kontakt

Meny