Meny

Invici är specialister på rekrytering av ekonomer. Vårt nätverk av ekonomichefer, CFO, controllers, redovisningsekonomer och andra kvalificerade ekonomer gör oss till en stark samarbetspartner för dig när du ska rekrytera.

JAG VILL HA KONTAKT

Vår egen bakgrund som ekonomer gör att vi förstår våra kunders verksamhet och kan ställa rätt krav på kandidaterna som medverkar i våra rekryteringar – allt för att våra kunder ska få rätt medarbetare som bidrar till affären.

Vårt stora nätverk, vår erfarenhet och vår fokusering på ekonomiområdet skapar de bästa förutsättningarna för att hitta just den kvalificerade ekonom du behöver.

Invicis rekryterare har haft ledande roller inom ekonomi, redovisning, controlling och personalledning. Detta i kombination med flera års erfarenhet inom konsult- och rekryteringsbranschen innebär att vi förstår våra kunders behov och utmaningar. Vi är bekväma i de situationer och utmaningar som våra kunder ställs inför.

Varför använda sig av ett rekryteringsföretag

Att googla den frågeställningen, varför man ska anlita ett rekryteringsföretag, ger en hel del information i ämnet. Mest från rekryteringsföretag men även från forskningsstudier samt kunder som har rekryteringsbehov. När vi summerar sökresultat, studier och vad kunderna uttrycker är det fyra parametrar som spelar stor roll:

  • tid
  • kostnad
  • risk
  • kommunikation

Det kan även handla om kompetens i nischen ekonomi. Att förstå behovet hos det rekryterande teamet eller företaget och omsätta det samt möta kandidatens erfarenheter och kompetenser. Det är därför vi har valt att endast verka inom ekonomi och det är därför alla rekryteringskonsulter på Invici har en bakgrund inom ekonomi.

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad. Redan från steget då vi tar en kravprofil till slutförd rekrytering, kvalitetssäkrar vi processens olika delmoment, bland annat via avstämningsmöten med våra kunder. Vi genomför bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater via ToFindOut. I samband med slutfört uppdrag genomför vi alltid en utvärdering av vårt arbete tillsammans med vår uppdragsgivare.

Att vara lyhörd är en del av kvalitetetsäkringen, att få direkt feedback spelar största roll i vår analys och sedan utveckling samt förändring. Vi vet att vi är duktiga på kontakter och med kandidater och konsulter, nyligen fick vi till och med bevis för det – vi blev då rankade på första plats i Candidate Experience Awards. Ett otroligt fint kvitto som vi nu jobbar stenhårt med att behålla även nästa år.

Klicka här för att läsa mer om Candidate Experience Awards.

För oss är det av yttersta vikt att vara personliga, fokuserade och engagerade. Vi säkerställer att varje rekryteringskonsult inte har för många pågående rekryteringar igång samtidigt, detta då vi vill lägga fullt fokus och verkligen ta oss tid att hantera varje kunds uppdrag till 100%.

Samtidigt är vi ödmjuka inför varje rekryteringsuppdrag och är transparanta mot kunder om vi känner tveksamhet att lösa uppdraget på ett förväntat sätt.

Kontakta oss om du behöver rekrytera kvalificerade ekonomer, vi kan snabbt och professionellt lösa ditt behov.

Kontakt

Meny