Meny

Invici - second opinion

SECOND OPINION – VERIFIERA ELLER UTMANA MAGKÄNSLAN

| Kategori: Rekryteringstips, Nyheter, Rekrytering, Ledarskap | Taggar:

I en rekryteringsprocess, oavsett om det avser en extern eller intern kandidat, är det en fördel att ta in en oberoende part för en kompletterande bedömning, en second opinion.

Om ni genomför rekryteringen själv och vill ha hjälp i bedömningen av slutkandidaterna och få ett oberoende beslutsunderlag, är en second opinion att rekommendera. Du får en kvalitetssäkring genom en oberoende, fördjupande och objektiv bedömning av kandidaterna, för att verifiera eller utmana magkänslan.

DÅ GÖRS EN SECOND OPINION

Det finns olika behov till att göra en second opinion, här får du några exempel från vår vardag:

 • Vid en rekrytering där du har en sökande kandidat internt från organisationen, som är verksam i annan del av företaget och som du inte känner till sedan tidigare.
 • Vid en rekrytering där du har en sökande kandidat internt från organisationen, som är verksam i annan del av företaget och som du känner till sedan tidigare och vill ha en oberoende och kompletterande bedömning av.
 • En intern kandidat som ni vill ställa i relation till en eller flera externa kandidater.
 • En kandidat som ni fått på tips från någon ni känner. Second opinion är ett sätt att undvika vänskapsrekrytering, både för kandidaten och arbetsgivarens kvalitetssäkring.
 • En kandidat från tidigare arbetsplats som du kanske arbetet med för länge sedan och behöver göra en ny bedömning av utifrån rollen du rekryterar till.

Du vet att det är en ”jättebra person” men behöver verifiera att kandidaten är lämplig för den specifika tjänsten, det vill säga matcha kravprofilen i sin helhet. I en second opinion stämmer vi även av kandidatens förväntningar på karriärs- och utvecklingsmål. Detta är lika viktigt som organisationens förväntningar så att rekryteringen blir både långsiktig och lönsam. För en intern kandidat är det oftare enklare att resonera kring karriärs- och utvecklingsmål med en oberoende och extern part.

ATT GÖRA EN SECOND OPINION

Vi stämmer av er kravprofil och kommer sedan överens om hur vi exakt kan bidra i ert beslut. Beroende av hur er egen process ser ut kan vi komplettera med exempelvis:

 • Personlighetsprofil
 • Intervju och djupintervju
 • Begåvningstest
 • Referenstagning

Ni får vårt utomstående perspektiv på era kandidater, muntligen och, vid behov, även skriftligen. De individer som sökt tjänsten får en opartisk bedömning och ni får ett väl underbyggt beslutsunderlag.

Utöver ovan är detta även en uppskattad möjlighet till ökad självinsikt och utveckling för individen. Resultaten kan användas i exempelvis utvecklingssyfte och som underlag i medarbetarsamtal.

SKISTAR KOMPLETTERADE EGEN PROCESS MED EN SECOND OPINION

”Inför 2020 sökte vi på Skistar en Projektledare inom Affärsutveckling. Vi har ett starkt arbetsgivarvarumärke så vi började med att söka via egna kanaler. Vi fick ett fantastiskt stort gensvar och började med selektering och intervjuer.

Redan tidigt var vi nöjda med urvalet med flertalet mycket intressanta kandidater. Men samtidigt var det en ny tjänst och vi tyckte det var svårt att värdera olika erfarenheter och kompetenser mot varandra.

Vi valde då att kontakta Invici för att få en second opinion över slutkandidaterna.

Det passade oss bra att arbeta aktivt med rekryteringsprocessen men att få ett externt perspektiv över slutkandidaterna. Det är bra att få diskutera och värdera tillsammans med professionella rekryterare.”

ANDERS ÖRNULF, CFO

Skistar gör second opinion - Invici

KOMPLETTERA MED BAKGRUNDSKONTROLL

Utöver second opinion rekommenderar vi en bakgrundskontroll vilket vi på Invici gör i samarbete med vårt systerföretag ToFindOut.

En bakgrundskontroll är inte samma sak som att beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Bakgrundskontrollen inkluderar inte bara brottsärenden utan även civilrättsliga ärenden såsom tidigare juridiska ärenden med arbetsgivare och myndigheter.

Bakgrundskontrollen behandlar tre områden:

 1. Personalia – verifiering av identitet och adress
 2. Juridik – information kontrolleras vid alla Sveriges domstolar
 3. Ekonomi – information om hur kandidaten har hanterat sin egen ekonomi, exempelvis betalningsanmärkningar, skulder till kronofogden osv.

Dessutom kontrolleras att de referenter som kandidaten uppgivit har haft den yrkesmässiga relation till kandidaten som uppgivits.

Klicka här för att läsa mer om den bakgrundskontroll vi alltid gör på kandidater och konsulter.

ETT OBJEKTIVT BESLUTSUNDERAG

Att rekrytera är kostsamt i både tid och pengar. Att misslyckas i rekryteringsprocessen är mycket kostsamt för organisationen, att använda second opinion och göra en bakgrundskontroll blir i sammanhanget en liten merkostnad. Nu får ni ett beslutsunderlag och kvalitetssäkring innan det slutgiltiga beslutet tas.

HÖR AV DIG SÅ KIKAR VI PÅ HUR VI KAN BIDRA TILL DITT BESLUTSUNDERLAG!

Kontakt

Meny