Meny

Vi har under ett par år samarbetet med Chefsnätverket Close vilket gör att vi kan bjuda in dig till digitala inspirationsföreläsningar. Nu är vi nyfikna på hur värdefulla de digitala inspirationsföreläsningarna är för dig. Mycket tacksam för din värdering och feedback.

Hur värdefulla är de digitala föreläsningarna för dig? Skala 1-6 där 6 är "mycket värdefullt".

Loading ... Loading ...
Meny