Meny

Invici och Ingrid Nordh på Careerbuilder

TÄNK PÅ UTOMJORDINGEN NÄR DU SKA GÖRA JOBBANNONSEN – 7 TIPS

| Kategori: Rekryteringstips | Taggar:

Det är utmanade att rekrytera rätt. Speciellt som det är i dagsläget – kandidaternas marknad. Det innebär att employer branding är mycket viktigt. En rekryteringsprocess är ett möte mellan köpare och säljare, precis som kandidaten behöver sälja in sig själv så behöver du som rekryterande chef sälja in din verksamhet och vad ni erbjuder. Ni är två som ska välja.

Vi vände oss till Ingrid Nordh på Careerbuilder, vår leverantör som erbjuder helhetslösningar inom kandidatattraktion och rekryteringsverktyg, för att diskutera vad som är viktigt att tänka på i rekryteringsprocessen och i utformandet av jobbannonsen.

Under mina snart åtta år på CareerBuilder har jag träffat många arbetsgivare och haft långa diskussioner kring allt från Hello to Hire. Dessutom har jag genomfört ett stort antal workshop med rekryterings- och HR team runt om i landet där vi fokuserat på just kandidatattraktion och målgruppsanpassning.

En gemensam nämnare i attraktionsstadiet när man marknadsför sitt erbjudande är att många är hemmablinda – ”Nja vi erbjuder vill inget utöver det vanliga”. Mitt bästa tips för att komma loss är att prova att presentera ert erbjudande som till en utomjording som helt saknar referensram, därefter kan ni slipa fram de punkter som känns hetast för målgruppen.

Glöm inte att ta pulsen på medarbetare när det kommer till de mjukare punkterna i erbjudandet – varför trivs folk hos er?

Tänkvärda och konkreta tips

  1. Definiera behovet

Gör grundarbetet grundligt och ha en tydlig bild över vilken kompetens ni behöver, gör inte en copy+paste på den roll som finns idag och som ska ersättas. Kom även ihåg att se över kravprofilen internt så att rätt nivå och förväntningar är överenskommet i ett tidigt skede.

  1. Förstå målgruppen

Vad hos er är attraktivt för den som ni söker? Vad är attraktivt för en nyexad respektive för någon med 25 års erfarenhet? Fundera över vad som skulle få en kvalificerad kandidat i målgruppen att byta jobb och se till att ni lyfter fram de aspekterna från start.

  1. Skapa en effektiv platsannons

En tredjedel av kandidaterna ångrar sig efter att de bytt jobb och då på grund av att de faktiska arbetsuppgifterna inte överensstämde med beskrivningen i jobbannonsen. Kom ihåg att vara realistisk i dina förväntningar och även i din kravspecifikation.

  1. Rätt information

De flesta gör research om arbetsgivaren och ibland även om chefen innan de söker jobbet. Enligt en undersökning från 2018 är de fem viktigaste faktorerna för kandidater: intressanta arbetsuppgifter, balans i livet, bra chef, bra arbetsmiljö och bra kollegor. Säkerställ att ni lyfter rätt information, utefter målgruppen, i annonsen.

  1. Professionell framtoning och snabb återkoppling

Återigen, tänk på att ni är två som ska välja. Och var snabb i återkopplingen, oavsett om kandidaten går vidare i processen eller ej.

  1. Kvalitetssäkring

Använd oberoende personlighetstester och kvalificerade bakgrundskontroller för att få en bredare och oberoende bild av kandidaten. Se till att den som tar emot resultatet har vägledning i hur informationen ska hanteras i relation till exempelvis riskprofilen för tjänsten.

  1. Onboarding

Något som inte har med jobbannonsen att göra men som är precis lika viktig är onboarding, dvs planen för medarbetaren när denne väl är på plats. Bra onboarding är nyckeln till högt engagemang hos din nya kollega och ökar dessutom chanserna att vilja rekommendera in er nästa stjärna!

Meny