Meny

Så här fungerar konsultportalen

Notera att en del användare har problem att registrera sina tider i webbläsaren Explorer. Vi rekommenderar därför att du använder en alternativ webbläsare som ex Chrome.

När du loggat in med dina användaruppgifter kommer du in till Startsidan.

Längst upp hittar du en actionknapp, den ser ut så här:

Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny:

Klickar du på ditt namn i menyn kommer du till en sida som visar dina personuppgifter. Här kan du ladda upp/ändra bild till din profil samt ändra vissa uppgifter. Du ändrar dina uppgifter genom att klicka på actionknapp som ser ut så här:

På sidan Schema ser du i en kalendervy med bland annat dina inbokade arbetspass. Här kan du också registrera din frånvaro.

På sidan Tidrapport visas dina arbetspass med möjlighet att ändra starttid, sluttid och rast. Du kan ange frånvaro samt registrera utlägg och ersättningar. Är tidrapporten helt korrekt behöver du bara godkänna genom att klicka OK.

Så här rapporterar du din tid

I vyn Tidrapport ser du dina arbetspass, din registrerade frånvaro samt en summering.

I tidrapporteringsvyn kan du:

  • Tidrapportera arbetat pass
  • Skriva notering på arbetat pass
  • Ändra befintligt pass
  • Lägga till frånvaro på arbetspass
  • Lägga till tilläggsartiklar på arbetade pass
  • Lägga till nytt pass
  • Ta bort pass
  • Lägga till frånvaro
  • Spara ner din tidrapport per kund som pdf

Högst upp i tidrapporteringsvyn kan du välja vika arbetspass du vill se. De vyer som du kan välja mellan är:

  Veckor med ofullständig rapportering – I den här vyn ser du de veckor där du har arbetspass som ej är tidrapporterade. Du ser vilka veckor det är genom att klicka på lilla pilen i menyn. När alla pass är tidrapporterade försvinner veckan från den här vyn.

  Tidrapportera per vecka

  Tidrapportera per månad

Du byter vy genom att klicka på ikonen och du byter vecka eller månad genom att klicka på pilarna.

Genom att klicka på actionknappen kommer du åt att lägga till nya arbetspass på de uppdrag där du arbetar, registrera frånvaroperiod samt att spara ner tidrapport per kund.

För att korrigera ett pass klickar du i rutan för den aktuella dagen du önskar korrigera.

Här kan du korrigera start- och sluttid, rast samt registrera eventuellt övertid. Rast och övertid anges i antal timmar (ex 01:00) eller minuter (ex 00.30).

För att ange frånvaro eller rapportera in utlägg eller ersättningar klickar du på symbolen i form av ett grönt plus.

Vid frånvaro, välj frånvaroorsak genom att klicka på pilen. Ange om det gäller hela passet genom att dra reglaget så det blir blått. Vid del av dag, ange klockslag.

För att registrera utlägg och ersättningar, välj artikel genom att klicka på pilen och ange belopp eller antal.

Du kan även radera ett arbetspass (vid frånvaro anges istället rätt frånvaroorsak för aktuell dag).

När tiderna stämmer med din faktiska arbetstid och du ska godkänna tiderna klickar du på ”OK” på enskilt pass, ”Vecka Klar” eller ”Månad Klar” för att godkänna alla pass.

Om du behöver göra ytterligare ändringar och redan hunnit godkänna tiden klickar du på bocken, gör din ändring och sedan ”OK” igen.

Då konsultchef godkänt visas ett hänglås. OBS! Då hänglås visas är passet låst av din chef och ändringar går inte att genomföra. Om du behöver göra en ändring, kontakta din konsultchef.

Till höger på sidan visas en summering av din arbetade vecka/månad.

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något!

Klicka här för att gå tillbaka till Mina sidor.

Meny