Meny

Retoriker Per Furumo

UNDVIK BLODFATTIGA DIGITALA MÖTEN – PROFFSET TIPSAR

| Kategori: Karriär, Ledarskap, Nyheter | Taggar:

Vem har under det senaste året inte deltagit i ett digitalt möte där energinivån är i botten och när mötet avslutades så undrade man över vad som hände och vad man egentligen åstadkom?

Och såklart även tidigare, när det fysiska mötet tog mer plats. Både möten och föreläsningsstunder som man i efterhand gärna hade varit utan.

Vad är det som gör att en föreläsare, talare eller mötesledare fångar vårt intresse? Det som gör att energin hålls uppe, att man lyssnar och dessutom minns.

Och vad är det som gör att en del lyckas nå ut genom skärmens filter?

Ganska höga förväntningar på morgonens inspirationsföreläsning med Chefsnätverket Close. Det är Per Furumo som under en timma ska hjälpa oss att få fram våra budskap på bästa sätt. Vi är utlovade att få tillgång till trix och fix som gör att folk lyssnar, förstå vad det är som påverkar hur vi tar in budskap, varför vi triggas och attraheras till lyssning och interaktion av vissa men mindre av andra.

Per Furumo är erfaren konsult i talarträning, retorik och presentationsteknik.

ARTIKULERA MERA

Morgonen inleds med en reflektion kring Hans Rosling och hans förmåga att kommunicera. Per visar på några olika exempel kring hur vi kan uttrycka oss och det blir tydligt vilken skillnad det gör.

Den viktigaste grundbulten i retorik är artikulation. Så fort vi börjar artikulera mer så rör sig en mängd småmuskler i ansiktet, det uppfattar mottagaren som energi.

SAMSPELET MELLAN KROPPSPRÅK, TEMPO, RÖSTLÄGE, VOLYM, PAUSERING OCH UTTRYCK

I nära anslutning till artikulationen är kroppsspråket. Rör dig engagerat. Om du är i ett Teamsmöte där man bara ser ditt ansikte, rör dig ändå – det gör skillnad för din mottagare. Om du exempelvis ska peka på något, gör det då ordentligt med sträckt hand – tänk seglaren som visar på en riktning eller golfaren som behöver fullfölja sin swing.

Fundera även på ditt tempo, röstläge, volym, pausering och uttryck.

I Sverige är vi rädda för överspel, något som vi väldigt sällan faktiskt gör – det finns oftast en enorm marginal. Överspelet kan komma till nytta när vi behöver förstärka ett budskap i skarpt läge och när vi behöver nå igenom det digitala filtret.

EFFEKTEN AV DJUPANDNING

Vi fick var och en bakom vår skärm göra några övningar som syftade till att snabbt få igång syresättning och blodcirkulation. Grunden till allt – oavsett om du ska tala, moderera ett möte, jonglera eller gå på intervju hos Invici – är din andning.

Lär dig kontrollerad djupandning genom näsan. Detta gör att luften passerar långsammare, det blir mjukt och elastiskt. Man blir både lugn och varm. Dessutom händer en rad kemiska saker i hjärnan som påverkar oss positivt.

TRIGGA, ATTRAHERA OCH STIMULERA TILL LYSSNING

Sammanfattningsvis kan vi summera att den digitala stumheten och trubbigheten är påtaglig. Och det saknas något när vi inte är i samma rum, Per pratar om ”rumheten”. Det handlar om att trigga, attrahera och stimulera till lyssning och även interaktion.

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinet communis, gemensam, via communicare, göra gemensamt. Det är värt att tänka på i ett möte, det är allas ansvar att det blir bäst. Riktigt bra kommunikation handlar om att uppnå bästa möjliga mentala nivå.

Tempo, röstläge, pausering, artikulation är viktigt att tänka på. Och i slutändan handlar det om att berätta. Föreställ dig att du läser en saga för ett barn. Du läser. Pausar. Kollar in barnets reaktion. Visar bilden på sidan du precis läst. Så sätt på dig berättarmössan när du nästa gång ska berätta förra årets ekonomiska utfall för organisationen eller på annat sätt ska kommunicera ekonomi.

VAD VI TAR MED OSS

Det var många bra ting Per levererade som är värda att fundera över och träna på. När vi på Invici summerade våra tankar så kom följande upp på bordet:

  • mycket av det praktiska i det digitala mötet var bra inspel, som att alla alltid har kameran och mikrofonen påslagen
  • djupandning inför en utmaning eller för att komma till ro
  • att i ett möte själv bli exalterad betyder inte att man ska dra iväg i snabbt tempo utan hålla en bra balans. Detta kan vara värt att tänka på om man i mötet även har med en snabbpratande person att göra, att då inte dras med utan hålla en lugn och tydlig ton
  • generellt bra att bli påmind om saker som man vet om men inte alltid tänker på i vardagen
  • energinivån i det digitala mötet är svår, tipset om att stå upp och gestikulera såsom om man gör i det fysiska mötet känns helt rätt och något att börja med
  • att vara klar i god tid med sitt innehåll så att man hinner jobba med sitt hur som tempo, tonläge, artikulera, kroppsspråk osv
  • att låta mötesledarrollen cirkulera i gruppen
  • vi är kännande och upplevelsestyrda samt att känslor smittar
  • jobba med nyfikenhet, det gör att publiken blir alert

Avslutningsbudskapet från Per:

Undvik blek och blodfattig kommunikation.

Meny