Meny

FREDAG 24 MARS, KLOCKAN 8.30-9.30

Föreläsningen livestreamas och du deltar digitalt och utan kostnad.

Välkommen till en föreläsning med om att bygga broar och skapa dialog

Christina Richardsson

och tolerans i samhället. Föreläsaren Christina Rickardsson tar avstamp i sin egen historia och erfarenheter, från livet i Brasilien till sin första tid i Sverige och tiden därefter.

Christina berättar om resan från gatubarn till entreprenör, föreläsare och författare. Hon tar upp viktiga frågor som identitet, kulturkrockar, fördomar och samhällsnormer, samt drömmar, mångfald och inkludering.

Hon vill öka förståelsen för olikheter och bygga broar som skapar dialog, tolerans och öppenhet i samhället. Hon är helt övertygad om att jämställdhet och mångfald bidrar till ökad tillväxt och bättre resultat för alla.

Även om hennes historia är mörk och djupt berörande så innehåller hennes föreläsning skratt, hopp och stark framåtanda. Du som lyssnare får inspiration, bränsle och drivkraft åt dina egna strävanden.

Anmäl dig enkelt genom att fylla i dina uppgifter:


Meny