Meny

Vänd personalbristen till en möjlighet för ekonomiavdelningen

Vänd personalbristen till en möjlighet – med rätt hjälp

| Kategori: Rekryteringstips, Rekrytering, Ledarskap, interim | Taggar: , , ,

När en anställd med specifik kompetens plötsligt försvinner är det vanligt att det skapas oro på företaget, speciellt om personen har övergripande ansvar för företagets ekonomi. Men personalbristen och oron kan vändas till något positivt.

Idag byter vi karriär och jobb oftare än tidigare. En anledning till rörelsen på arbetsmarknaden är framför allt brist på kvalificerade ekonomer, vilket gör att anställda lättare kan byta arbetsplats eftersom deras kompetens är så efterfrågad. När en medarbetare oväntat säger upp sig kan det skapa oro och stress hos ledning och bland kollegor. Vissa situationer gör det än mer stressigt.

– Ett exempel är om företaget befinner sig mitt i bokslutet eller före slutrevisionen. Ett annat är vid implementering av exempelvis nya affärs- eller faktureringssystem, säger Anders Fritz, VD på Invici och fortsätter:

Men det kan också vara att företaget är i en pågående fusion eller står inför en börsintroduktion och då kan det skapa lite av ett krisläge när personalbristen känns för mycket.

Tillfälliga behov möts bäst med inhyrda konsulter

Uppsägningstid ger visserligen företaget lite tid att hinna rekrytera en ny medarbetare men den tiden är sällan tillräcklig för att få in en ny kvalificerad medarbetare på plats och vid t.ex. en sjukskrivning då personen försvinner samma dag är det viktigt att snabbt få in en ekonomikonsult med rätt kompetens. Det här är vanliga anledningar till att många företag vänder sig till Invici, som med kort varsel kan hjälpa ditt företag att hitta rätt interimskonsult – och det är ofta precis det som behövs.

– Försök att vända det som har hänt till något positivt och se det som en möjlighet att lyfta in en kompetens som är rätt för företaget i just den här situationen och ögonblicket, säger Anders Fritz.

För ett företag som har förlorat nyckelkompetens är det inte säkert att en permanent lösning är det bästa alternativet, ett företag som är i en förändringsprocess kan ha tillfälliga behov under avhoppet och sedan behöva rekrytera en medarbetare med helt andra kompetenser än tidigare.

– På många företag går utvecklingen åt att det behövs olika erfarenheter i olika skeden. Det kan därför vara affärsgynnande att byta personer på olika positioner vid olika tillfällen när personalbristen knackar på.

Då kan en så kallad interimslösning, en konsult som är en erfaren specialist eller ledare, på kort eller lång sikt vara den bästa lösningen. Ekonomikonsulten har med sig viktiga erfarenheter från andra företag som bolaget kan dra nytta av. Samtidigt kan VD, HR-chefen och, i vissa fall, styrelsen (om det rör sig om en högre befattning) i lugn och ro rekrytera den ekonomikompetens som behövs på längre sikt.

Uppskattat och utvecklande med variation

Anders Fritz konstaterar också att det är allt fler som hellre vill jobba som interimskonsulter då ett företag befinner sig i en specifik situation. Det handlar om att vilja utvecklas under olika affärssituationer samt bidra till verksamheten när den som mest behöver det. Dagens ekonomikonsulter drivs helt enkelt av möjligheten att ha varierande arbetsuppgifter.

– Det gäller allt från ekonomichefer som vill börja jobba som kvalificerade och seniora specialister, som controllers, till ekonomichefer och CFO:er som specialiserar sig på exempelvis förändringsprocesser eller mer operativ verksamhet som bara ska löpa på, säger han.

Samtidigt som interimskonsulterna utmanas genom att komma till en ny arbetsplats kan företaget få viktiga insikter från en ny medarbetare som bidrar till affärsnyttan och ser eventuella finansiella problem.

För ett företag som har blivit av med nyckelkompetens gäller det därför att se över sitt behov och tänka efter vilken kompetens som faktiskt är den mest behövda i just den situationen.

– Ta hjälp av ett företag som har erfarenhet av snårigheten i att hitta rätt ekonomikompetens i olika situationer. Oavsett om en person är bra är det inte heller säkert att han eller hon är rätt i alla lägen.

4 tips hur du löser personalbristen

  • Personalbristen på ekonomiavdelningenUtnyttja situationen! Se det som en möjlighet att vidta åtgärder och få in nya perspektiv och medarbetare som kan se verksamheten från andra perspektiv.
  • Se över företagets behov. Tänk utanför boxen, kanske behöver ni en annan, ny kompetens?
  • Ta hjälp av en extern rekryteringsexpert som har erfarenhet av den typen av situationer, är väl insatt inom ekonomiområdet, men som också kan tänka utifrån och in.
  • Ta tillfället i akt att ta in en typ av ekonomikompetens för det korta behovet och en annan typ för den långsiktiga förvaltningen.
Meny