Ring oss gärna: 08-410 388 60 LinkedIn
Meny

Att investera i ett externt interims- och rekryteringsföretag ska betala sig. Från dag ett. Det är därför vi på Invici specialiserar oss på kvalificerade ekonomer och chefer. Vår styrka är vår rekryteringsprocess. Den gör att vi kan leverera medarbetare som snabbt sätter sig in i din organisation och levererar affärsnytta från dag ett.

Alla våra rekryterare på Invici är ekonomer och har lång erfarenhet från ekonomi-, ledningsarbete och kompetensförsörjning. Vi kan ekonomyrket och vet vad som krävs för att lyckas, oavsett om det rör sig om en controller eller ekonomichef på ett litet eller medelstort företag eller en CFO till ett Fortune 500 företag.

Det som gör vår rekryteringsprocess unik är att vi är genuint intresserade och engagerade i våra kunders verksamhet och kandidaters karriärutveckling. Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer med vårt nätverk. Vi lyssnar, utmanar och agerar proaktivt. Det gör att våra kvalificerade ekonomer snabbt sätter sig in i din organisation och levererar affärsnytta från första dagen.

Så här går en rekrytering till:

Kravprofil

Tillsammans med vår beställare går vi igenom kravprofilen för den tjänst som är aktuell att rekrytera till. Det är viktigt att båda parter skapar sig en förståelse för vilka kriterier som är viktiga att fokusera på i rekryteringsprocessen. Vår rekommendation till kunderna är att också skapa utrymme för att utveckla och anpassa kravprofilen under processens gång.

Annonser och nätverk

Det viktigaste i en rekryteringsprocess är att hitta rätt kandidat till just den aktuella tjänsten. På Invici använder vi digital annonsering via flertalet noga utvalda kanaler och vi jobbar dessutom med vårt breda nätverk. Hälften av de personer som tillsätts via Invici har inte sökt tjänsten som de slutligen blivit erbjudna, utan vi har hittat dem i vårt nätverk.

Det är inte ovanligt att våra kunder intervjuar flera personer som har sökt tjänsten, samt  kompletterar dem med 1-2 personer från vårt nätverk med passande erfarenhet och bakgrund.

Många av våra kunder väljer att också annonsera i tryckt media. Många rekryteringsföretag väljer idag bort annonsering i print. Vi går emot strömmen vilket gör att våra annonser når igenom mediebruset och får en hög synlighet. En annons fångar både de som själva är intresserade, men också de som kan tipsa sina bekanta om jobbet de sett i tidningen.

Djupintervju

Att genomföra tester ingår i Invicis rekryteringsprocessVi intervjuar sedan de kandidater som bäst matchar de bakgrundskrav som vi tillsammans med kunden tagit fram. Vår långa erfarenhet från att rekrytera ekonomer gör att vi kan fokusera på rätt frågor och har förståelse för vad som krävs i verksamheten för att lyckas.

Tester

Vi använder oss av Master Personanalys (MPA) för att testa de personer vi intervjuar. Det ger oss ett diskussionsunderlag för att skapa en djupare förståelse för kandidaten under djupintervjun. Vi använder också begåvningstestet ACE i de rekryteringar där kunden efterfrågar ett test som ytterligare mäter kandidatens potential.

Bakgrundskontroll

Våra bakgrundskontroller belyser ekonomiska och juridiska frågor och säkerställer att den aktuella kandidaten verkligen är den hen utger sig för att vara. Vi verifierar även lämnade referenspersoner.

Att genomföra bakgrundskontroller kräver mycket hög kunskap om regelverk, bland annat om Personuppgiftslagen. Det är också tidskrävande. Därför anlitar vi ToFindOut som är specialiserade på bakgrundskontroller vid anställning. De tar ansvar för att regelverket följs, men framför allt så är de duktiga på att hålla kandidaterna informerade inför, under och efter bakgrundskontrollen. Det är mycket viktigt för oss att värna om våra kandidaters integritet.

Vill du veta mer om hur vi på Invici arbetar? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss
1
Kravprofil
2
Annonsering
3
Djupintervju
4
Tester
5
Bakgrundskontroll
Invici AB är en del i företagsgruppen Key People Group.
Meny