Meny

Invici är specialister på rekrytering av kvalificerade ekonomer och har en väl genomarbetad och beprövad rekryteringsprocess. Vi rekryterar till roller som CFO, ekonomichef, Business Controller, Financial Controller, bolagsekonom, redovisningschef, redovisningsekonom, koncernredovisningsspecialist och projektledning inom olika ekonomiområden.

Det som gör vår rekryteringsprocess unik är att vi är genuint intresserade och engagerade i våra kunders verksamhet och kandidaters karriärutveckling. Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer med vårt nätverk. Vi lyssnar, utmanar och agerar proaktivt. Det gör att våra kvalificerade ekonomer snabbt sätter sig in i din organisation och levererar affärsnytta från första dagen.

Vårt stora nätverk, vår erfarenhet och vår fokusering på ekonomiområdet skapar de bästa förutsättningarna för att hitta just den kvalificerade ekonom du behöver. Att investera i ett externt rekryteringsföretag ska betala sig. Från dag ett.

Vi lägger stor vikt i att rekryteringsprocessen är en ömsesidig process där två parter ska välja varandra.

  • Vill du veta mer om hur vi på Invici arbetar? Hör av dig så berättar vi mer!
Kontakta oss

Så här går en rekrytering till:

Behovsanalys

Varje rekrytering börjar med en analys av din verksamhets nuläge såsom förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter kan vi tillsammans definiera ditt behov och kandidatens önskade kompetensprofil. Vi är gärna ditt bollplank genom hela rekryteringsresan och kan utmana dig där det behövs.

Sökprocess

Vår urvalsprocess börjar alltid med metodisk search. Dels i Invicis kandidatnätverk, vi har en bred bas av kandidater som vi byggt upp under lång tid och kontinuerligt underhåller och utvecklar. Vi går även i egna nätverk och sociala medier. Som komplement och vid behov annonserar vi i de kanaler som ger bäst effekt i målgruppen.

För några år sedan var annonseringen den huvudsakliga källan för att attrahera kandidater. Vår uppfattning är att det har svängt, nu är det inte självklart att vi får in de bästa kandidaterna genom att annonsera på rätt ställe.

Är du nyfiken på att veta mer om search och framför allt – skillnaden mellan headhunting och search, klicka här.

Urval

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, kapacitet och motivation. Dessa områden säkerställs via intervjuer, tester och referenstagning.

De kandidater som enligt kompetensanalysen matchar ditt behov, presenterar och diskuterar vi med dig.

Utvärdering

I utvärderingsfasen är det dags för er, både påverkande och beslutande representanter, att träffa kandidaterna. Viktigt att ni utifrån företagets perspektiv verkligen säkrar att kandidaten matchar teamet och företaget. Och att era förväntningar matchar kandidatens förväntningar. En viktig lärdom är att vara transparent mot kandidaten, dvs att ge en ärlig bild.

Det är viktigt att kandidaten upplever ert varumärke och företag som intressant och professionellt, det är två som ska välja – både ni och kandidaten. Samtidigt ska ni få svar på frågan om kandidaten har rätt erfarenhet, kapacitet och motivation. Och att de personliga egenskaperna matchar med teamet och företaget. Det finns många olika tillvägagångssätt att genomföra en intervju. Här hjälper vi gärna till så att ni får ut bästa möjliga av mötet.

Beslut

För att komplettera bilden av kandidaten ytterligare så tar vi referenser. Syftet med referenstagningen är att bekräfta intrycket av kandidaten, både styrkor och eventuella svagheter.

Och på vald kandidat gör vi alltid en bakgrundskontroll där vi kvalitetssäkrar personalia, ekonomisk och juridisk kontroll.

Klicka här för att läsa mer om våra bakgrundskontroller, varför och hur vi gör dem.

Second opinion

Om ni själva genomför rekryteringen och vill ha hjälp i bedömningen av slutkandidater så kan vi ge stöd genom second opinion. Genom djupintervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll säkerställer vi på ett effektivt sätt kvalitén i rekryteringen. Det är vanligt att vi gör en second opinion när en intern rekrytering eller befordran är aktuell men även vid externrekryteringar.

Långsiktighet och uppföljning

Det som gör vår rekryteringsprocess unik är att vi är genuint intresserade och engagerade i våra kunders verksamhet och kandidaters karriärutveckling. Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer med vårt kund- och kandidatnätverk, varje person vi möter är unik och intressant.

Alla som jobbar med rekrytering på Invici har en bakgrund från olika ekonomifunktioner och har sedan under flertalet år arbetat i rekryteringsbranschen. Vi är bra på att lyssna men utmanar gärna. Att agera proaktivt, snabbt och ärligt finns i ryggmärgen.

 

Meny