Meny

Visst behövs det ekonomer

| Kategori: Nyheter | Taggar: , , ,

Jag läser just i Högskoleverkets rapport att antalet utbildade ekonomer från högskolan överstiger antalet tjänster som erbjuds till yrkesgruppen. Svenska Dagbladet konstaterar samma sak i en artikel 10/3. En sak som jag tycker bör lyftas fram är vilken typ av erfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi på Invici jobbar med kvalificerade ekonomitjänster och efterfrågan på ekonomer med erfarenhet och djupa och/eller breda kunskaper inom ekonomiområdet är fortsatt stor. Min erfarenhet från att ha jobbat som och med ekonomer sträcker sig över nästan 20 år och arbetsmarknaden har varit böljande i samband med konjunktursvängningar. Men om man fjärmar sig något från statistik och djup vetenskap ett slag och gör en analys från egna erfarenheter så är min syn att behovet av erfarenhet alltid varit stor. Det är också så att efterfrågan på personer med kunskap inom redovisning alltid är stor. Att bara lite slarvigt prata om ekonomer i stort när man tittar på marknadens behov blir inte riktigt rättvisande tycker jag.

Det finns inga företag i Sverige som klarar sig utan redovisningskunskap och därför är behovet av den kompetensen stor och enligt min erfarenhet så råder det alltid en viss brist på redovisningspersoner totalt sett. I högkonjunktur är bristen som regel mycket stor. Tyvärr tror jag att det är för få av de som läser ekonomi idag som satsar på redovisningsspåret. Jag tillstår att det jag hävdar här är med en känsla från marknaden snarare än att jag studerat mängder av vetenskapliga artiklar och statistik.

Icke desto mindre så fortsätter vi på Invici att jobba efter devisen att behovet av erfarna ekonomer är stort.

 

Anders Fritz, VD

Meny