Hoppa till innehåll

BOLAGS- OCH Redovisningsekonom

INTERIM OCH REKRYTERING

Att rekrytera inom redovisning och hitta rätt kandidat är för många företag både omfattande och tidskrävande.
Invici kan hjälpa dig med både rekryteringar och interimslösningar för ett flertal kvalificerade roller inom redovisning.

stort nätverk av redovisningsekonomer

Invici är specialiserade på rekrytering och interim inom ekonomi och primärt kvalificerade tjänster och ledare. Kärnan i verksamheten är sprungen ur ett eget behov där vi i ledande befattning på ekonomifunktionen hade ett rekryterings- eller interimsbehov och inte hittade en partner att djupgående diskutera både ekonomi och resursbehov.

Vi arbetar bransch- och storleksoberoende och har under åren byggt ett stort nätverk av kvalificerade redovisningsekonomer, ett nätverk vi arbetar med dagligen för att kvalitetssäkra och utveckla.

Olika redovisningsroller

Vi arbetar löpande med att tillsätta roller inom redovisning. Nedan litas några vanliga roller vi arbetar med.

Redovisningschef

Invici har omfattande erfarenhet av att rekrytera redovisningschefer som är centrala i ekonomiavdelningen. Vårt breda nätverk säkerställer att vi hittar rätt person för både permanenta roller och interimsuppdrag, sammantaget där höga krav ställs för att lyckas i rollen.

Redovisningsansvarig

Att hitta en redovisningsansvarig innebär att matcha rätt kandidat med rätt bakgrund och erfarenhet. Invici träffar dagligen kandidater lämpliga för både långsiktiga positioner och tillfälliga behov, som är trygga i sin redovisningskompetens.

Redovisningsekonom

Vi arbetar med att identifiera kandidater med rätt kompetens för varje unikt kundbehov. Att rekrytera en redovisningsekonom, för såväl fasta tjänster som interimslösningar, är en utmaning som Invici möter med sitt stora nätverk av kvalificerade ekonomer.

Koncernredovisningsspecialist

Koncernredovisningsspecialister är bland de mest specialiserade inom redovisning. Invici har erfarenheten och nätverket för att rekrytera dessa specialister för både permanenta uppdrag och interimslösningar, med erfarenhet från en variation av branscher och företagsstorlekar.

Mer information

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med en rekrytering eller en interimslösning inom redovisning!