Meny

Håll Sverige igång - Invici gör kostnadsfri second opinion

SECOND OPINION – STRATEGISKT STÖD I ER INTERNA REKRYTERINGSPROCESS

| Kategori: Nyheter, Rekrytering | Taggar:

Om ni har valt att göra rekryteringsprocessen själv, som exempelvis är vanligt i en internrekrytering, så är en second opinion att rekommendera. Ni får en objektiv och professionell bedömning av slutkandidaterna, det ger er en bra kvalitetssäkring innan det slutgiltiga beslutet tas.

Vi stämmer av din kravprofil och kommer sedan överens om hur vi kan bidra i ert beslut. Det kan exempelvis vara en personlighetsprofil, begåvningstestet och referenstagning.

Klicka här för att läsa mer om rekryteringsprocessen och second opinion.

HÅLL SVERIGE IGÅNG

Håll Sverige igång är ett initiativ skapat av företag och för företag. Syftet är att på bästa sätt hjälpa varandra under den kris som just nu råder, att man erbjuder stöttning inom sitt expertområde till de som behöver.

Här kan du läsa mer om initiativet.

HÅLL SVERIGE IGÅNG + INVICI + SECOND OPINION

När vi fick nys om initiativet Håll Sverige igång så tvekade vi inte en sekund – vi vill vara med och bidra. Vi tänker att internrekryteringar under den här perioden är vanligt förekommande och då kan vi, med vår erfarenhet och kunskap, hjälpa till.

Under den tid som korttidspermitteringen gäller erbjuder Invici second opinion för rekryteringar som görs internt och specifikt för följande tjänster: CFO, ekonomichef, redovisningschef och controllers. Vi gör kostnadsfritt:

  • en intervju per slutkandidat
  • ett personlighetstest per slutkandidat
  • referenstagning per slutkandidat

Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakt


 

Meny