Meny

ANLITA OSS

Låt oss tillsammans säkerställa att rätt ekonom är på rätt plats. Vi är ekonomer vars vision är att ha högst förtroende i branschen och vi brinner för hållbara rekryteringar och interimslösningar.

Vi på Invici är beslutna att upprätthålla den högsta standarden inom rekrytering och interim för kvalificerade ekonomer. Vår vision är enkelt uttryckt – att ha branschens högsta förtroende. Men vad innebär det egentligen, och varför är det så viktigt för dig, vår värdefulla målgrupp?

I en värld där kompetens och erfarenhet är avgörande, är förtroendet för dem som du anförtror ekonomifunktionens kompetensförsörjning till oerhört viktigt. Som ledare vet du att ekonomin är ryggraden i företagets framgång. Vår strävan efter att ha branschens högsta förtroende är en försäkran om att vi med största engagemang och profession tar oss an

uppgiften att hitta den bästa och mest hållbara resursen för er. Vi förtjänar ditt och ert förtroende genom att noggrant matcha kompetensen hos våra kandidater med era specifika behov.

Klas Bonde, VD för Invici:

”Vi är fast beslutna att leverera på vår vision och göra skillnad i din verksamhet och för ditt team.”

Kontakta oss

REKRYTERING, INTERIM ELLER BRYGGLÖSNING

REKRYTERING

Vår specialisering inom kvalificerade ekonomer gör oss till en kompetent partner när du har ett resursbehov. Vi använder vår expertis och branschkunskap för att noggrant identifiera och matcha de mest lämpliga kandidaterna för dina behov. Med ärlighet och professionalism som våra grundvärderingar garanterar vi att du får högkvalitativa och hållbara tillsättningar.

INTERIMSLÖNSING

Om du behöver snabba och flexibla lösningar för att hantera temporära resurs- eller kompetens-utmaningar, eller projekt, så har vi ett fantastiskt nätverk av interimskonsulter. Vi engagerar oss i det yttersta för att erbjuda snabbhet och effektivitet i att hitta rätt interimskonsult för att säkerställa att både ert och konsultens behov och mål täcks.

INTERIMSLÖSNING UNDER REKRYTERINGSPROCESSEN

Vi förstår att ert resursbehov kan vara varierande över tid. Ibland kanske du inte har tid att vänta på en permanent rekrytering, men vill ändå ha kvalificerad hjälp. Här kommer vår ”både och lösning” in i bilden. Vi kan tillhandahålla en interimskonsult som fungerar som en brygglösning under rekryteringsprocessen. Detta ger dig omedelbar kompetens samtidigt som du har möjlighet att noga välja din långsiktiga anställda medan du har supporten av en erfaren interimskonsult vid din sida.

KLAS BONDE, VD FÖR INVICI:

Klas Bonde, VD för Invici - rekrytering och interim för kvalificerade ekonomer

”På Invici värdesätter vi kvalitet och resultat över allt annat. Vår vision är att ha branschens högsta förtroende, och vi tar den visionen på allvar i varje interaktion. Vår övertygelse är att ärlighet och professionalism är nyckeln till att bygga förtroende och långsiktiga relationer, och vi strävar alltid efter att leverera de bästa resultaten. Oavsett om ni letar efter permanenta rekryteringar eller interimslösningar, så är vår dedikation och det är det som driver oss framåt.

Jag pratar gärna med dig om vårt löfte till dig som kund och hur vi kan möta dina behov. Boka ett möte på en tid som passar dig bra så tar vi oss därifrån och framåt.

BOKA MÖTE MED MIG

VÅR VÄRDEGRUND SOM GÖR SKILLNAD

Vår värdegrund är ärlig, professionell, engagerad och personlig. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör och är grunden för vårt arbete, det går som ett DNA i oss och allt vi gör.

För våra kunder är ärlighet en kritisk egenskap att förvänta sig från en partner. När vi säger att vi är ärliga, betyder det att vi är transparenta i våra bedömningar och rekommendationer. Vi delar ärligt våra insikter om kandidater och hur de passar in i din organisation. Detta skapar tillit och ger dig en klar bild av vad du kan förvänta dig. Detta leder till bättre matchningar vilket ökar chansen för långsiktig hållbarhet.

För våra kandidater och konsulter innebär ärlighet att vi är rättvisa och tydliga i våra bedömningar av deras färdigheter och potential. Vi är ärliga om vad som krävs för att lyckas i de positioner vi rekommenderar och ger konstruktiv feedback för deras utveckling.

Professionalism en given förväntning och grunden för vårt rykte. Vi behandlar alla vi möter med med respekt och integritet. Vår professionella attityd visar sig i hur vi hanterar varje steg i rekryteringsprocessen, du kan alltid förvänta dig en strukturerad och välskött rekryteringsprocess. Det minskar risken för missförstånd och osäkerhet, hela processen blir smidigare. Du kommer att ha tillgång till professionella och kompetenta rekryterare som är dedikerade att hitta rätt lösning för dina behov.

Vår passion och engagemang för att hjälpa våra kunder och kandidater är tydligt i allt vi gör. För er innebär det att vi är fullt engagerade i att förstå dina specifika krav och behov. Vi strävar efter att leverera resultatinriktade lösningar som uppfyller och gärna överträffar dina förväntningar. Under en process har vi gärna tät kommunikationen och är snabba i återkoppling.

Vi inser att varje person vi träffar är unik, och det är därför vi värderar det personliga tillvägagångssättet. För våra kunder innebär detta att vi uppmärksammar och anpassar vår process för att passa specifika behov och önskemål. Vi lyssnar aktivt och skapar lösningar som fungerar för alla inblandade, vi tar oss tid att förstå företagskulturen och de specifika kraven kring varje roll. Starka samarbeten och långsiktiga relationer är viktigt för oss, att få äran att samarbeta med en individ över tid och i olika roller som kund, kandidat och konsult är en vinst för alla parter.

ANLITA EN KONSULT   REKRYTERA EN EKONOM

VARFÖR INVICI

Du väljer Invici om du vill ha ett seniort interims- och rekryteringsföretag som till 100% fokuserar på kvalificerade ekonomer. Här finns ett viktigt nätverk med olika kompetenser och personligheter. Vi har bred erfarenhet från olika roller inom ekonomifunktioner samt rekrytering och interim. Utifrån detta har vi utvecklat kvalitetssäkrade men flexibla processer som ger dig en effektiv resa tillsammans med oss och mot målet.

I kontakt med Invici har du en kontaktperson genom hela processen. Det betyder dock inte att du bara har tillgång till den personens kompetens och nätverk, vi arbetar alltid som ett team i alla processer och hjälps åt att säkerställa att vi gör den bästa leveransen.

Anders Zetterlund, en av Invicis mest erfarna kollega berättar:

”Alla som arbetar på Invici har många års erfarenhet inom ekonomi, rekrytering samt interim. Vi kommer aldrig sluta vara ödmjuka inför vår uppgift. De roller vi samarbetar med våra kunder kring är affärskritiska positioner, det har vi största respekt för.”

Sedan starten 2012 har vi samarbetet med mängder av kunder inom rekrytering, interim och olika utvecklingsområden för individer. Många av våra kunder ser oss som en rådgivare i frågor kring organisation, utveckling, rekrytering och interim. Då vi prioriterar den personliga och långsiktiga relationen har vi många återkommande kunder som vi mött i exempelvis ett kundsammanhang för att sedan bli rekryterad.

Vi är ett gäng drivna personer som älskar att vinna. Och att vinna är för oss att göra den perfekta matchningen – när behoven från både kund och kandidat eller konsult möts till 100%. Det som man i branschen gärna benämner som ”a perfect match”.

BOKA MÖTE MED INVICI

10 SNABBA OM INVICI

  • Specialisering inom kvalificerade ekonomer med djupgående kunskap i nischen.
  • Stort fokus på ärlighet och professionalism vilket skapar ett starkt förtroende.
  • Varje unika kontakt möts personligt för att förstå det unika behovet och målet.
  • Engagemang och proaktivitet ger smidiga rekryteringsprocesser.
  • Fokus på långsiktiga relationer, vi är inte bara en leverantör utan dedikerade att stödja våra kunder över tid.
  • Noggrannhet och professionalism säkerställer den rätta och långsiktigt hållbara matchningen.
  • Engagemanget i kandidaterna gör att du kan känna dig trygg med att vi är ditt varumärkes förlängda arm.
  • Tid är värdefullt, effektiva processer säkerställer att du får resurser och kommunikation när du behöver dem.
  • Vi arbetar aktivt med våra konsulter och kandidater för att stödja deras professionella utveckling.
  • Vårt fokus är alltid på att leverera resultat som gynnar både våra kunder, konsulter och kandidater. Vi strävar efter att göra skillnad i ditt företags framgång!

 

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!


Meny