Hoppa till innehåll

VARFÖR OCH HUR genomför vi på Invici bakgrundskontroller?

bakgrundskontroll-invici

Magnus Nilsson, senior rekryteringskonsult, berättar varför Invici alltid använder sig av bakgrundskontroller samt efterföljande monitorering, vid anställning av konsulter och vid rekryteringsuppdrag.

Invici kvalitetssäkrar kandidater och konsulter. I den processen utförs en omfattande bakgrundskontroll vilken utgörs av en juridisk och ekonomisk uppföljning. Den juridiska kontrollen innebär att information kontrolleras vid alla Sveriges domstolar. Den ekonomiska kontrollen innefattar att undersöka hur kandidaten har hanterat sin egen ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar och ärenden hos kronofogden. Vi undersöker också om personen i fråga har några bolagsengagemang som kan innebära en intressekonflikt med det nya uppdraget eller anställningen.

Kontrollen utförs av ToFindOut, som är experter på bakgrundskontroller. Informationen till kontrollen hämtas från öppna källor som är tillgängliga för allmänheten. Dessutom så kontrollerar ToFindOut att referenterna, som kandidaten uppgivit, har haft den yrkesmässiga relation till kandidaten som denne uppger, främst direktrapporterande chef.

SKILLNAD PÅ BELASTNINGSREGISTER OCH JURIDISK KONTROLL

Det är viktigt att komma ihåg att en bakgrundskontroll inte är samma sak som att beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister.

Bakgrundskontrollen inkluderar inte bara brottsärenden utan, till skillnad mot belastningsregistret, även civilrättsliga ärenden såsom t ex tidigare juridiska ärenden med arbetsgivare eller myndigheter. Kontrollen går dessutom snabbare genom ToFindOut, bara tre dagar istället för upp till tre veckor.

Kan bakgrundskontrollen fälla avgörandet?
– Vi är tydliga redan i början av rekryteringsprocessen att vi kommer göra en bakgrundskontroll och varför vi gör det, säger Magnus Nilsson, senior rekryteringskonsult på Invici, och fortsätter: Bakgrundskontrollen förutsätter kandidatens eller konsultens samtycke.

Vad händer om avvikelser förekommer?
– Om någon avvikelse framkommer så följer vi upp med kandidaten eller konsulten. Ofta finns det en logisk förklaring som kandidaten har berättat om tidigare i processen. I andra hand har vi uppföljning med vår uppdragsgivare.

FÖREBYGGANDE RISKHANTERING MED MONITORERING

På vald kandidat respektive konsult har vi monitorering i syfte att förebygga risk hantering. På din valda kandidat har vi under anställningstidens första sex månader bevakning och får direkt avisering om rättsärenden uppstår hos domstol. På din interimskonsult via Invici har vi bevakning under uppdragsperioden. Övervakningen görs genom vårt systerbolag Trobar

EN DEL AV LÄMPLIGHETEN

– I slutändan är det dialogen med kandidaten som avgör och det är viktigt att köra med öppna kort, är Magnus Nilsson tydlig med att poängtera.bakgrundskontroll-en-del-av-lampligheten

– Många av våra kunder som vi rekryterar till kräver att deras anställda ska jobba med konfidentiella ekonomifrågor, få tillgång till känsliga system och hantera monetära transaktioner. Där är det viktigt att personen är rustad för att ta ett sådant ansvar, avslutar Magnus Nilsson.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med bakgrundskontroller och efterföljande monitoriering.

Bakgrundskontrollen utgör en av många delar av lämplighetsbedömningen. En mindre avvikelse i kontrollen har ofta inte någon betydelse för om en person är lämplig för en viss tjänst. Vi utvärderar särskilt upprepat beteende, aktualitet och om händelsen är relevant för det jobb som ska utföras.

 

Läs mer om hur vi på Invici kan hjälpa dig med rekryterings eller interimsbehov av ekonomer!