Hoppa till innehåll

EKONOMI - INTERIM OCH REKRYTERING

Invici är specialister på rekrytering av ekonomer.
Vårt nätverk av ekonomichefer, CFO, controllers, redovisningsekonomer och andra kvalificerade ekonomer
gör oss till en stark samarbetspartner för dig när du ska rekrytera. 

 

ENGAGEMANG OCH PROFESSION

I en värld där kompetens och erfarenhet är avgörande, är förtroendet för dem som du anförtror ekonomifunktionens kompetensförsörjning till oerhört viktigt.

Som ledare vet du att ekonomin är ryggraden i företagets framgång. Vår strävan efter att ha branschens högsta förtroende är en försäkran om att vi med största engagemang och profession tar oss an ditt uppdrag.

VARFÖR VÅRA KUNDER ANLITAR OSS

OCH GÄRNA ÅTERKOMMER

Vi är specialiserade på kvalificerade ekonomer och har en djup kompetens om de kvalifikationer och färdigheter som krävs. Samtliga rekryterare på Invici har en bakgrund som ekonom i olika roller, vilket av många kunder upplevs som en enorm fördel.

Att rekryteraren sedan är senior i sin profession inom rekrytering och har en lång erfarenhet inom området bidrar till stor förståelse för både kund och kandidat och vidare till hållbara rekryteringar.

Erfarenhet och bredd bidrar till att vi förstår vår kunds unika och specifika behov och då inklusive kultur, värderingar, vision och organisation.

Referenser

Här finns en dokumenterad erfarenhet och många referenser inom olika roller, branscher och storlek på företag.

Invici har funnits i dryga tio år och har under dessa år haft många fina samarbeten som ofta är återkommande.

Kommunikation

Det är lika viktigt för vår kund som för oss, att under hela rekryteringsprocessen ha en tydlig och öppen kommunikation. 

Alla inblandade ska vara uppdaterade och involverade under hela resan mot och i beslut.

Kvalitet

Rekryteringsprocessen är grunden till kvalitet, vår är tydlig och beprövad effektiv.

Många kunder är angelägna om att processen ska gå snabbt och uppskattar den ärliga dialogen med rekryteraren om hur kandidatmarknaden ser ut och vilka perspektiv som finns för en hållbar rekrytering.

Kandidatnätverk

I dagens marknad uppskattas det breda och djupa kandidatnätverket som vi under lång tid har byggt upp.

Varje dag arbetar vi med nätverket - att uppdatera samt bygga ut med kandidater som söker sig till Invici, search och proaktiva intervjuer.

Kandidatupplevelse

Kandidaten är en nyckelspelare för oss på Invici vilket många kunder uppmärksammar och uppskattar.

Vi ser långsiktigt på nätverket och möter alla med största respekt. Att Invici har otroligt höga graderingar och högt CNPS är viktigt då vi är vår kunds förlängda arm i dialogen med kandidater.

Långsiktig strategi

För många av våra kunder, och för oss, är långsiktighet och respektfulla relationer avgörande.

Självklart kanske, men ändå värt att nämna är etik och integritet i alla affärsinteraktioner - en grund i vår verksamhet och långsiktiga strategi.

"Jag känner att min bakgrund och erfarenhet som CFO fyller en stor och viktig roll i de dialoger jag har med kunder. Detta är även något som kunden själv reflekterar kring, att vi snabbt kommer till kärnan och skapar tillit i dialogen.

Vårt stora nätverk, vår erfarenhet och vår fokusering på ekonomiområdet skapar de bästa förutsättningarna för att hitta just den kvalificerade ekonom du behöver."

David-Andersson-500x500

David Andersson
Senior rekryteringskonsult på Invici

REKRYTERING OCH INTERIM - I KOMBINATION

Att Invici har två affärsområden, rekrytering och interim, har hjälpt många kunder. Att samma bolag och kontakt kan hjälpa till med en interimskonsult under perioden som exempelvis behovet fastställs eller som brygglösning till den rätta kandidaten är på plats är värdefullt.

FRÅN FAKTA OCH BEVIS TILL UTVECKLING

Kundundersökningarna som vi alltid gör efter avslutat uppdrag visar på ett fantastiskt resultat. Vi snittar på 9 av 10 möjliga. Rörelsen över tid är marginell men pekar efter varje månad lite uppåt.

En del rekryteringsaktörer beskrivs som trötta och mätta. Som kund får man förslag på kandidater som inte är tillgängliga, inte på riktigt intresserade av jobbet, har lönekrav som inte alls överensstämmer med vad som är överenskommet eller bara har helt fel profil. Denna beskrivning ligger så långt bort från Invici som det går att komma.

Kommentarerna nedan är hämtade från vår månatliga kundundersökning:

  • Förtroendet och förmågan att hitta rätt kompetens är nyckeln.
  • Ärlighet, stöd och lyhördhet.
  • Viktigt med kompetens inom området som rekryteringen avser, och jag är nöjd med att rekryteringen sköttes av en person som har haft liknande roll som jag sökte. Det underlättar mycket i kommunikation och urval.

kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad. Redan från steget då vi tar en kravprofil till slutförd rekrytering, kvalitetssäkrar vi processens olika delmoment, bland annat via avstämningsmöten med våra kunder. Vi genomför bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater via ToFindOut. I samband med slutfört uppdrag genomför vi alltid en utvärdering av vårt arbete tillsammans med vår uppdragsgivare.

Att vara lyhörd är viktigt och en stor del av kvalitetssäkringen. Vi får feedback från våra uppdragsgivare i samband med slutfört uppdrag. De kandidater och konsulter vi möter får ge sin syn på oss och feedback efter ansökan, intervju och eventuellt avslag. Samtliga mätningar görs via enkäter och ger oss en bild hur vi presterar i jämförelse med andra, både NPS och CNPS. Vi får även en direkt feedback som spelar en viktig och stor roll i vår analys och sedan utveckling mot att bli ännu bättre. Arbetssättet, processen, engagemanget och långsiktigheten har givit utdelning – vi har uppnått väldigt höga och fina värden i både NPS och CNPS och det bästa av allt, vi lyckas behålla positionen över tid!

För oss är det av yttersta vikt att vara personliga, fokuserade och engagerade. Vi säkerställer att varje rekryteringskonsult inte har för många pågående rekryteringar igång samtidigt, detta då vi vill lägga fullt fokus och verkligen ta oss tid att hantera varje kunds uppdrag till 100%.

Samtidigt är vi ödmjuka inför varje rekryteringsuppdrag och är transparanta mot kunder om vi känner tveksamhet att lösa uppdraget på ett förväntat sätt.

REKRYTERINGSPROCESSEN - STEG FÖR STEG

BEHOVSANALYS

Varje rekrytering börjar med en analys av din verksamhets nuläge såsom förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter kan vi tillsammans definiera ditt behov och önskad kompetensprofil. 

SÖKPROCESS

Sökprocessen börjar alltid med metodisk search. Dels i Invicis kandidatnätverk samt i egna nätverk och Linkedin. Som komplement och vid behov annonserar vi i de kanaler som ger bäst effekt i målgruppen.

URVAL

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, kapacitet och motivation. Dessa områden säkerställs via intervjuer tester och referenstagning.

De kandidater som enligt kompetensanalysen matchar ditt behov, presenterar och diskuterar vi med dig.

UTVÄRDERING

I utvärderingsfasen är det dags för er, både påverkande och beslutande representanter, att träffa kandidaterna. Viktigt att ni utifrån företagets perspektiv verkligen säkrar att kandidaten matchar teamet och företaget. Och att era förväntningar matchar kandidatens förväntningar. En viktig lärdom är att vara transparent mot kandidaten, dvs att ge en ärlig bild.

Det är viktigt att kandidaten upplever ert varumärke och företag som intressant och professionellt, ni är två som ska välja. Samtidigt ska ni få svar på frågan om kandidaten har rätt erfarenhet, kapacitet och motivation. Och att de personliga egenskaperna matchar med teamet och företaget. Det finns många olika tillvägagångssätt att genomföra en intervju. Här hjälper vi gärna till så att ni får ut bästa möjliga av mötet.

BESLUT

För att komplettera bilden av kandidaten ytterligare så tar vi referenser. Syftet med referenstagningen är att bekräfta intrycket av kandidaten, både styrkor och eventuella svagheter.

Och på vald kandidat gör vi alltid en bakgrundskontroll där vi kvalitetssäkrar personalia, ekonomisk och juridisk kontroll.

Klicka här för att läsa mer om bakgrundskontroller. 

SECOND OPINION

Om ni själva genomför rekryteringen och vill ha hjälp i bedömningen av slutkandidater så kan vi ge stöd genom second opinion. Genom djupintervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll säkerställer vi på ett effektivt sätt kvalitén i rekryteringen.

Det är vanligt att vi gör en second opinion när en intern rekrytering eller befordran är aktuell men även vid externrekryteringar.

LÅNGSIKTIGHET OCH UPPFÖLJNING

Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer med både kund- och kandidatnätverk. Varje person vi möter är unik och intressant.

Uppföljning sker kvalitativt och kvantitativt, både med vår uppdragsgivare och de kandidater som varit aktuella i processen. 

Ta gärna kontakt

Det som gör Invicis rekryteringsprocess unik är att vi är genuint intresserade och engagerade i våra kunders verksamhet och kandidaters karriärutveckling. 

Alla som jobbar med rekrytering på Invici har en bakgrund från olika ekonomifunktioner och har sedan under flertalet år arbetat i rekryteringsbranschen. Vi är bra på att lyssna men utmanar gärna. Att agera proaktivt, snabbt och ärligt finns i ryggmärgen.