Hoppa till innehåll

Controller - Rekrytering och Interimslösning

Vi arbetar med många olika inriktningar av controllers,
exempelvis Business Controller, Financial Controller, Group Controller och Product Controller.
Oavsett om du behöver en permanent lösning eller interim resurs, vi är redo att anpassa oss efter dina behov.

stort nätverk av controllers

Vi arbetar bransch- och storleksoberoende och har ett stort nätverk av controllers, både för rekrytering och interimsuppdrag. Vi bearbetar marknaden på daglig basis och söker efter nya controllers som vill ansluta sig till vårt starka nätverk med kvalificerade ekonomer. Vi har gjort oss kända för att bygga långsiktiga och respektfulla relationer med våra kandidater och konsulter.

Många ekonomer vill gärna ansluta sig till oss då möjligheterna till nästa steg i karriären underlättar när man har en påbörjad relation och proaktivt får förslag på nästa utmaning.

Olika inriktningar

Vi på Invici har en bred erfarenhet av roller inom controlling. Nedan kan du läsa om några exempel. Vår expertis är inte begränsad till dessa roller, nu exempelvis är det stort fokus för många av våra uppdragsgivare på Hållbarhetscontroller, det gäller både rekrytering och interimskonsulter. 

Business Controller

Business Controllers är avgörande i att driva den finansiella strategin och planeringen, nära kopplat till kärnverksamhetsprocesser för att öka lönsamheten och stödja beslutsfattande. Invici har omfattande erfarenhet av att matcha Business Controllers som inte bara utmärker sig i finansiell förvaltning utan även i strategisk affärsutveckling.

Financial Controller

Financial Controllers fokuserar på rapportering, budgetering och prognoser för att säkerställa noggrannhet och aktualitet i finansiella rapporter. Invicis långa erfarenhet av att rekrytera Financial Controllers reflekterar vår djupgående förståelse för den kritiska roll de spelar i att upprätthålla finansiell hälsa och överensstämmelse.

Project Controller

Projekt Controllers övervakar ekonomisk prestanda för projekt, hanterar budgetar och prognoser för att säkerställa resurseffektivitet. Med Invicis djupgående erfarenhet av att hitta Project Controllers förstår vi vikten av precision och strategisk översikt i projektledning.

Group Controller

Group Controllers har en central roll i att övervaka och koordinera ekonomisk rapportering och analys över olika affärsenheter inom en organisation. Invici är erfarna i att rekrytera Group Controllers som effektivt kan hantera komplexa finansiella strukturer och främja en enhetlig ekonomisk styrning.

 

Mer information

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering eller en interimslösning av controllers!