Hoppa till innehåll

Interim Controller

Vi arbetar med interimslösningar inom många olika inriktningar av controllers, exempelvis Business Controller, Financial Controller, Group Controller och Product Controller. Oavsett vilken controller-roll vi ska rekrytera till så är det ett viktigt arbete som kräver fokus, kunskap och ett etablerat nätverk. 

Vårt stora nätverk av controllers är en bidragande orsak till att Invici är en av de ledande interims- och rekryteringsföretagen förInvici blommor 1200x627 ekonomer på marknaden.

För att skapa välgrundade och affärsmässiga beslut för en företagsledning är det viktigt att kunna koppla affärsverksamheten till ekonomisk styrning. Det blir allt vanligare att företag väljer att hyra in en controller för att göra detta. Controllern hjälper till att skapa beslutsunderlag på ett effektivt sätt, att visualisera information på ett kommunikativt sätt och skapa möjligheter att följa verksamheten automatiserat genom digitaliserade processer.

Erfarenhet

Som interim controller har man som regel en bred erfarenhet av:

 • analys
 • uppföljning
 • rapportering
 • redovisning (Financial Controller)
 • BI-verktyg
 • utveckling av processer, digitalisering och automatisering
 • att delta i koncernövergripande projekt och affärsområdesprojekt
 • verksamhetsstyrning
 • kontakt med verksamheten och bollplank i ledningsgrupp
 • nyckeltal
 • föreslå åtgärder för att öka effektivitet och lönsamhet i samarbete med verksamheten
 • lönsamhetsanalyser och andra ad hoc-analyser

INTERIM BUSINESS CONTROLLER

Det ställs högt krav på att hitta konsulter med rätt bakgrund och erfarenhet. Konsulten behöver vara analytisk och mycket van att hantera stora datamängder.

En Business Controller blickar framåt och fokuserar på framtiden och tittar, utöver företagets siffror, även på andra aspekter som exempelvis hur marknaden ser ut. Man gör analys av de förväntningar som finns på framtiden och formar de stöd för beslut som behöver tas för att målen ska uppnås.

Rollen innebär att hantera stor mängd data som används för analys och rapportering och då med fokus mot hur verksamheten fungerar och bör agera för framtiden.

INTERIM FINANCIAL CONTROLLER

I likhet med att rekrytera en Business Controller så är det viktigt att på djupet förstå rollen, kundens behov och konsultens erfarenheter och kompetenser. Därför har alla konsultchefer på Invici erfarenhet inom området som ger förståelse.

En Financial Controller analyserar företagets siffror mot budget och rapporterar det ekonomiska läget till ledningen och övriga i organisationen.

En nulägesorienterad funktion som rapporterar resultat och hur man uppnått uppsatta mål. Rollen innebär att hantera stor mängd data som används för analys och rapportering. Redovisningskompetens är viktigt i rollen som Financial Controller.

NYA PERSPEKTIV FRÅN DIN INTERIM CONTROLLER

Invicis interimskonsulter har ofta en bred erfarenhet av både redovisning och mer controllerinriktade tjänster. De har även mycket bra erfarenhet av olika system. Den kan gälla ekonomi- och rapporteringssystem men även BI-verktyg. En controller är ofta involverad i kravställning vid upphandling av nya system på företaget och högst delaktig vid implementationen.

Dessutom finns oftast en senioritet i interimsrollen vilket innebär att man har vana från att snabbt sätta sig in i olika frågeställningar och verksamheter.

Vårt nätverks kompetens finns inom olika controller-funktioner såsom:

 • Controllerchef
 • Verksamhetscontroller
 • Business Controller
 • Financial Controller
 • Accounting Controller
 • Sales Controller
 • Projektcontroller
 • Supply Chain Controller

Klicka här för att se ett axplock av roller och samarbetspartner inom interim ekonomi.

INTERIM CONTROLLER I STOCKHOLM OCH MALMÖ

Invici har verksamhet i Stockholm och Malmö men nätverket täcker större områden än så. I dagens digitala samhälle är det inte de geografiska gränserna som är avgörande.

Har du behov av en interim controller till din verksamhet? Eller är du interim controller och nyfiken på hur vi kan möta dina behov av uppdrag?