Hoppa till innehåll

Rekrytera CFO

Att rekrytera en CFO och andra kvalificerade ekonomer är affärskritiskt. Fel person på fel plats kan få stora konsekvenser i hela verksamheten. Utifrån vår erfarenhet är det av yttersta vikt att ni tar rätt typ av stöd och att rekryteringsprocessen tar den tid som behövs. Har ni resurs- och tidsbrist så kan en interimslösning fungera bra som brygga, tills din nya CFO är på plats.

REKRYTERA CFO – DIN TRYGGHET ÄR VÅR ERFARENHET

Vi har under ett drygt decennium rekryterat CFO:er och kvalificerade ekonomer till olika verksamheter i Sverige. Vi samarbetar långsiktigt med företag som är både mindre och större –, och allt däremellan. Även i olika branscher samt inom privat och offentlig sektor.

Vår övertygelse är att erfarenheten inom rekrytering av ekonomer, och egen bakgrund inom ekonomi-funktionen, är av yttersta vikt när du ska rekrytera din nästa CFO. Långsiktighet och kvalitet är två viktiga parametrar för oss och som vi lägger stor vikt vid.

INVICIS NÄTVERK MED KVALIFICERADE EKONOMER

Vi arbetar på daglig basis med att bearbeta marknaden och söker efter nya kandidater och konsulter som vill ansluta sig till vårt starka nätverk med kvalificerade ekonomer. Vi har gjort oss kända för att bygga långsiktiga relationer med våra kandidater. Många vill gärna ansluta sig till oss då möjligheterna till nästa steg i karriären underlättar när man har ett påbörjad relation och proaktivt får förslag på nästa utmaning.

DEN PERFEKTA MATCHNINGEN

Erfarenhet, bakgrund, kunskap, långsiktighet och kvalitet ger dig trygghet genom hela rekryteringsprocessen och i att vi tillsammans når målet med den perfekta matchningen.

Viktigt att tänka på att ni är två som väljer, kandidaten ska välja er som arbetsgivare och ni ska välja kandidaten.

REKRYTERINGSPROCESSEN MED INVICI SOM REKRYTERINGSLEVERANTÖR

Vanligen tar vi ansvar för hela rekryteringsprocessen när vi har uppdraget att rekrytera till rollen CFO.

BEHOVSANALYS

Varje executive rekrytering börjar med en analys av din verksamhets nuläge som förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter definierar vi tillsammans ditt behov och uppdragets karaktär.  Vi sammanställer sedan kravprofilen vilket alltid är ett skriftligt material.

Uppstartsfasen är viktig i rekryteringsprocessen, varje uppdrag är unikt och här lägger vi grunden till en hållbar och långsiktig rekrytering. Det är viktigt för oss att lära känna och förstå er verksamhet och vilka ni är. Detta så att vi verkligen förstår behovet samt för att ge potentiella kandidater en rättvis bild av er – vi är ert varumärkes förlängda arm och det är ett stort ansvar som vi tar på yttersta allvar.

SÖKPROCESS

Att hitta den kandidat som har ett CV som matchar den profil man söker är mycket enklare än att hitta den specifika person som kan bidra till din verksamhets framgång.

Vi startar urvalsprocessen med metodisk search. Dels i vårt eget kandidatnätverk samt search på Linkedin. Som komplement och vid behov annonserar vi i de kanaler som ger bäst effekt i målgruppen.

Vår erfarenhet har lärt oss grunden till vilket arbetssätt som fungerar för att hitta och attrahera kandidater, ett arbetssätt och en process som hela tiden kritiskt utvärderas och utvecklas. Vi vet att det krävs ett dedikerat engagemang, bra sökverktyg och ett kvalitativt nätverk för att lyckas.

Under arbetets gång får du kontinuerligt information om flödet och processen.

PERSONBEDÖMNING

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, kapacitet och motivation. Detta sker via kompetensbaserade intervjuer och tester. Efter att vi tillsammans, utifrån kandidatpresentationen, har diskuterat och resonerat kring de kandidater vi anser är mest lämpade så gör ni intervjuer med de representanter hos er som är påverkande och beslutande i processen.

EXECUTIVE CHECK

För att få en djupare inblick i kandidatens personlighet och för att komplettera bilden av kandidaten ytterligare så tar vi alltid kontakt med flertalet referenter och enligt en utarbetad referensmetodik genomför vi referenssamtalen.

Med en bakgrundskontroll kvalitetssäkrar vi kandidaten. Den omfattande bakgrundskontrollen utgörs av en juridisk och ekonomisk uppföljning. Den juridiska kontrollen innebär att informationen kontrolleras vid alla Sveriges domstolar. Den ekonomiska kontrollen innefattar att undersöka hur kandidaten har hanterat sin ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar och ärenden hos kronofogden. Vi undersöker också om kandidaten har några bolagsengagemang som kan innebära en intressekonflikt i den nya anställningen.

På din valda kandidat har vi monitorering under anställningstidens första sex månader. Vi får avisering direkt om rättsärenden uppstår hos domstol. 

ANSTÄLLNING

När kund och kandidat har valt varandra sker slutförhandling. I den delen av processen har Invici inte en aktiv roll utan kan stötta om och när behov finns.

ONBOARDING, UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Att genomföra en executive rekrytering kostar både tid och pengar och är bara det första steget i att framgångsrikt få ombord medarbetaren.

I samband med rekrytering av en CFO erbjuder vi stöd i onboardingprocessen.

Återkoppling sker med regelbundenhet och genom hela processen. Det är en av de grundläggande fundamenten till att rekryteringen ska bli framgångsrik. Både återkoppling, uppföljning och utvärdering är självklara element i processen.

VÄLJ EN PUSSELBIT FRÅN REKRYTERINGSPROCESSEN

Ibland väljer våra kunder att göra en del eller hela rekryteringsprocessen själv. Då kan du vända dig till någon av våra seniora rekryteringskonsulter och använda oss som rådgivare och bollplank. Du kanske även behöver stöd i vissa moment, såsom kompetenskartläggning, search, en extra intervju med en kandidat eller begåvningstest, referenstagning, bakgrundskontroll osv. En extern second opinion är värdefull för att utmana magkänslan.

Vi hittar vägen fram tillsammans utefter dina förutsättningar och behov.

 

REKRYTERING AV CFO I STOCKHOLM OCH SKÅNE

Vi har stark närvaro och kontor i Stockholm samt i Skåne med coworking-ytor i Malmö, Helsingborg och Lund. Samtidigt är vi tack vara de digitala möjligheter som finns, geografiskt obundna och hanterar uppdrag i hela Sverige.

Oavsett var i processen ni är i rekryteringen av kvalificerade ekonomer generellt och CFO specifikt så tar vi gärna en första kontakt nu, precis som med våra kandidater i nätverket underlättar det om vi har påbörjat vår relation och är redo när situationen eller behovet uppstår.