Meny

Onboarding - bästa förutsättningen för en lyckad start

När vi hittat den bästa kandidaten för ditt behov vill vi naturligtvis även säkerställa att den nyrekryterade ledaren eller specialisten får den bästa förutsättningen att lyckas och erbjuder därför onboarding.

För att säkerställa en långsiktig och hållbar rekrytering så är onboardingen ett viktigt komplement till introduktionsprogrammet. En professionell introduktion och onboarding bidrar till att:

  • tiden från start till produktivitet och leverans kortas ned
  • den nya ledaren eller specialisten blir framgångsrik i sin nya roll och i organisationen
  • säkerställa att rekryteringsinvesteringen blir både hållbar och långsiktig

INTRODUKTION OCH ONBOARDING

Många företag har ett introduktionsprogram för nyanställda, ett standardiserat upplägg där den nya medarbetaren blir introducerad i organisationen och i det praktiska. Onboarding är ett individuellt program anpassat för den aktuella rollen och pågår under en längre tid.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR REKRYTERING

Ledare och specialister behöver rätt start i sitt nya uppdrag, den första tiden efter anställning är ofta kritisk. Ju tyngre ansvar, desto ensammare kan individen vara i sitt arbete och sina beslut. Dessutom ökar hela tiden kraven på att nya ledare ska komma in i sin nya roll snabbt och effektivt.

En bra start för din nya medarbetare ökar möjligheten att snabbt etablera sig i verksamheten och skapa värde. För kandidaten som överväger att tacka ja till ett nytt jobb, eller kanske väljer mellan flera erbjudanden, kan vetskapen om att den nya arbetsgivaren satsar på sina medarbetare och erbjuder onboarding, vara det som blir avgörande.

Primärt är den nyanställda i fokus i onboarding-programmet men även den nyanställdas chef och teamkollegor är betydelsefulla, de är de viktigaste vägvisarna in i företaget. Onboarding bidrar till att tydliggöra förväntningar och mål samt att etablera en transparent dialog.

KARRIÄRKONSULT – INVICI

En karriärkonsult från Invici har utbildning enligt International Coach Federation (ICF) och har dessutom erfarenhet och kunskap inom ekonomiområdet.

Upplägget är i grunden tre tillfällen men kan anpassas efter olika behov och situationer. Efter de tre tillfällena rekommenderar vi att onboarding-dialogen fortsätter, antingen med vår hjälp eller i egen regi.

 

Kontakta gärna oss!


Meny