Hoppa till innehåll

Interimskonsult inom ekonomi

En interimskonsult inom ekonomi kan snabbt stötta upp din verksamhet när behovet uppstår.
En flexibel lösning med hög kvalitet.
Nu, när både vardag och värld är föränderlig, är det många som ser fördelen med en konsultlösning.

 

Kompetens - eller resursbehov

- eller nya ögon?

När vi påbörjar samtalet om ett behov av interimslösning kan det handla om en tillfällig hög arbetsbelastning, fusion, systemimplementation, förvärv, föräldraledighet, sjukdom, börsnotering, bemanningsutmaningar, processkartläggning, omstrukturering, omorganisation eller projekt. Eller bara ett behov av en extern person som kommer in med ”nya ögon”. Ibland är uppdraget kort, men ofta längre.

Vi på Invici verkar i nischen kvalificerad ekonomi och har sedan starten byggt upp ett kvalitativt nätverk av konsulter med dokumenterad erfarenhet av både interimsuppdrag och i sin kompetensnisch.

Vi är genuint intresserade och engagerade i våra kunders verksamhet och konsulters karriärutveckling. Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer med vår kund, kandidat och vårt konsultnätverk – varje person vi möter är unik och intressant.

"När jag pratar med en kund om ett akut behov så drar jag och mina kollegor igång processen direkt. Vi söker i nätverket, sträcker ut de digitala händerna till relevanta konsulter och har sedan snabbt ett underlag med  konsulter med rätt kompetens och tillgänglighet. Sedan urvalsprocess och möten med uppdragsgivaren. 

Det är en fantastisk känsla när vi snabbt kan göra den bästa matchningen, när kunden får rätt resurs och konsulten rätt utmaning."

Pernilla-Haglund-500x500
Pernilla Häglund, senior konsultchef på Invici

akut behov av en interimskonsult

Utifrån ett processperspektiv är det inte så stor skillnad på en rekrytering och interimslösning. I båda fallen är kvalitetssäkringen och matchningen avgörande.

Det är inte ovanligt att behovet av en interimskonsult är akut. Vi vet alla hur lätt det är att något faller mellan de berömda stolarna när det måste gå undan och samtidigt vara flexibelt utifrån situation och person.

För att uppnå flexibilitet och kvalitet är det, utifrån vår erfarenhet, några områden som är avgörande:

  • att man som leverantör har en väl genomarbetad och beprövad process.
  • att man som leverantör har ett kvalitativt nätverk med goda och långsiktiga relationer.
  • att man som konsultchef känner sig trygg i sin egna process och egen kompetens, det skapar utrymme för hög flexibilitet, utan att ge avkall på kvalitet.

konsultchefer med lång erfarenhet

Våra konsultchefer är seniora med lång erfarenhet både från olika ekonomiområden och konsult- och rekryteringsbranschen. Vi tänker att det är avgörande för att kunna möta och förstå våra kunders och konsulters behov. Vi är bra på att lyssna men utmanar gärna. Att agera proaktivt, snabbt och ärligt finns i ryggmärgen.

Vid en konsulttillsättning tänker vi alltid:

  • Har konsulten rätt personliga egenskaper?
  • Möter konsultens kompetenser kravprofilen?
  • Är konsulten motiverad att ta sig an uppdraget?

KONSULTPROCESSEN

FOKUS PÅ KUND, KONSULT OCH KVALITET

BEHOVSANALYS

Varje konsultprocess börjar med en analys av din verksamhets nuläge som förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter kan vi tillsammans definiera ditt behov och sammanställa kompetensprofilen.

SÖKPROCESS

Vår främsta tillgång när vi ska tillsätta en ekonomikonsult är vårt breda konsultnätverk. Nätverket har vi byggt upp under lång tid och det är av yttersta vikt och affärskritiskt att vi hela tiden underhåller och utvecklar det. 

Med de ekonomikonsulter som är i nätverket har vi upparbetade relationer med täta avstämningar, många har vi dessutom arbetat med under flera år. Vi har bra koll på tillgänglighet och erfarenhet, personlighet och kompetens. Det är naturligtvis viktigt vad som känns motiverande för konsulten och hur de tänker sig sin framtida karriär.

Vi gör till skillnad från många i branschen en mer omfattande bakgrundskontroll på alla konsulter som är på uppdrag för Invici. Syftet är att få en komplett och kvalitativ bild av konsulten.

UTVÄRDERING, URVAL OCH BESLUT

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, begåvning och motivation. När en lämplig konsult finns i nätverket så är den kvalitetssäkrad vilket innebär att du snabbt kan ha en resurs i verksamheten.

Efter att vi har presenterat den eller de konsulter som är mest lämpade så gör ni intervjuer. Det finns olika tillvägagångsätt att genomföra en intervju. Det är viktigt att konsulten upplever ert varumärke och företag som intressant och professionellt samtidigt som ni ska få svar på frågan om konsulten är rätt person att utföra uppdraget.

Av betydelse är naturligtvis även att de personliga egenskaperna matchar med teamet och företaget. Här hjälper vi gärna till så att ni får ut bästa möjliga av mötet.

LÅNGSIKTIGHET OCH UPPFÖLJNING

När konsulten startat uppdraget har vi alltid en avstämning. Under hela avtalstiden har vi sedan kontinuerliga avstämningar med både konsult och vår uppdragsgivare. Vi är måna om att det är ”rätt” från bådas perspektiv. För konsulterna är det också tryggt och värdefullt att känna att de har ett nätverk och kompetens här på Invici vilket bidrar till en bra leverans.

När uppdraget är avslutat har vi  kvantitativ och kvalitativ uppföljning med både kund och konsult. Det ger oss en kompletterande referensbild och kvalitetssäkring inför eventuella framtida uppdrag.

KVALITETSÄKRING ÄR AVGÖRANDE

Vi anser att kvalitetssäkringen av konsulten är A och O. Vi träffar alla konsulter personligen och genomför dagligen intervjuer för att säkerställa kvalitet, kompetens och tillgänglighet. På nya konsulter i nätverket tar vi minst två referenser och gör en gedigen bakgrundskontroll. För att ytterligare komplettera bilden av konsulten och för att lära känna personen bakom cv:t, genomförs personlighetstester.

Många av våra konsulter ansluter till vårt nätverk på rekommendation från en kund eller annan konsult. Och det i sig är en mycket bra början på en kvalitetssäkring.

Roller

Vi har under åren matchat mängder av olika behov och kompetenser, vanligen roller som: