Hoppa till innehåll

Varför ska du anlita ett rekryteringsföretag?

”Varför ska du anlita ett rekryteringsföretag?” Det är en fråga många företag i rekryteringsbehov ställer sig.

 

Att googla frågeställningen, varför man ska anlita ett rekryteringsföretag, ger en hel del information i ämnet. Mest från rekryteringsföretag men även från forskningsstudier samt kunder som har rekryteringsbehov. Vårt största bidrag i detta är dock från de kunder vi möter som undrar och vill diskutera fördelar och nackdelar. Dessa samtal handlar primärt om tid, kostnad och risk. Utöver det vill vi belysa vikten av kommunikation.

TID

Rekrytering är väldigt tidskrävande. Att anlita ett rekryteringsföretag gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet och kan därmed spendera mer tid på frågor som rör din verksamhet och din personal. En aspekt på tiden är rekryteringsföretagens nätverk. De aktörer som har funnits ett tag och är nischade har sannolikt ett väl etablerat nätverk av kandidater med olika kompetenser och personligheter. Att bygga upp den här typen av nätverk är oerhört tidskrävande, både att bygga upp, men framför allt att underhålla. Det kräver ett kontinuerligt och konstant engagemang.

KOSTNAD OCH RISK

En nackdel som ofta lyfts fram är att det är dyrt att använda ett rekryteringsföretag. Det finns dock två sidor av myntet och den andra sidan är att det är lika många som tycker att det blir dyrt att göra rekryteringen själv. Detta beror naturligtvis på hur man räknar, nedlagd tid och risken är två variabler som är viktiga att väga in i kalkylen. Återigen – rekrytering är tidskrävande. Vad gäller risken, erbjuder de flesta rekryteringsföretag en garanti på rekryteringen. Det innebär att man, inom en viss tid, gör om rekryteringen om kandidaten inte lever upp till överenskomna krav.

KOMMUNIKATION

En annan nackdel vi ofta ser och hör är att rekryteringsföretaget inte känner företaget de ska rekrytera till tillräckligt väl för att hitta rätt medarbetare. Här är grunden kommunikation och transparens. Att kund och leverantör möts i dialogen och har tillit till varandra är A och O.

VARFÖR VÄLJA INVICI SOM REKRYTERINGSPARTNER?

Att lyssna på feedback från kunder och kandidater är oerhört viktigt för oss. Det vi får överlägset mest och bäst kommentarer kring är vårt personliga inslag. Vi brukar beskriva oss som den lilla kvartersrestaurangen som vet vem du är och vad du vill ha och med den man på ett enkelt sätt kan prata och vara transparent.

En del rekryteringsaktörer beskrivs som trötta och mätta. Som kund får man förslag på kandidater som inte är tillgängliga, inte på riktigt intresserade av jobbet, har lönekrav som inte alls överensstämmer med vad som är överenskommet eller bara har helt fel profil. Denna beskrivning ligger så långt bort från Invici som det går att komma.

Vi har ett genuint intresse och gedigen kunskap inom den bransch vi rekryterar, rekrytering av kvalificerade ekonomer. Här finns ett gäng drivna personer som älskar att vinna. Och att vinna är för oss att göra den perfekta matchningen – när behov från både kandidat och kund möts till 100%.

Invici började resan 2011 och har sedan dess byggt upp ett viktigt nätverk med olika kompetenser och personligheter. Vi som jobbar här har en bred erfarenhet från olika roller inom ekonomifunktioner och därefter fokuserat professionen på rekrytering och interim.

I kontakt med oss så har du en kontaktperson genom hela processen. Det betyder inte att du bara har tillgång till den personens kompetens och nätverk, vi arbetar alltid som ett team i alla processer och hjälps åt att säkerställa att vi gör den bästa leveransen.

Och använd oss gärna till att diskutera marknaden, marknadstrender, tillgänglighet och lönefrågor. Vi  delar gärna med oss av den erfarenhet och kunskap vi har.

Hoppas vi har lyckats belysa fördelar och nackdelar med att anlita ett rekryteringsföretag generellt och Invici specifikt. Hör gärna av dig för vidare diskussioner!