Meny

För att kunna leverera kvalitet i en interimslösning och konsulttillsättning är det avgörande att ha en väl genomarbetad konsultprocess.

När vi på Invici får in en konsultförfrågan kan det handla om en tillfällig hög arbetsbelastning, fusion, systemimplementation, förvärv, föräldraledighet, sjukdom, börsnotering, bemanningsutmaningar, processkartläggning, omstrukturering, omorganisation eller projekt. Eller bara ett behov av en extern person som kommer in med ”nya ögon”. Ibland är uppdraget kort men ofta längre.

Kontakta oss på invici, klicka här

 

Vid en konsulttillsättning tänker vi alltid:

  • Har konsulten den erfarenhet som krävs?
  • Har konsulten rätt personliga egenskaper?
  • Möter konsultens kompetens kravprofilen?
  • Är konsulten motiverad att ta sig an uppdraget?

Konsultprocess

Behovsanalys

Varje konsulttillsättning börjar med en analys av din verksamhets nuläge som förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter kan vi tillsammans definiera ditt behov och sammanställa kompetensprofilen.

Sökprocess

Vår främsta tillgång när vi ska tillsätta en ekonomikonsult är vårt breda konsultnätverk. Nätverket har vi byggt upp under lång tid och det är av yttersta vikt och affärskritiskt att vi hela tiden underhåller och utvecklar det. Vi söker alltid proaktivt och aktivt i egna nätverk och sociala medier.

Med de ekonomikonsulter som är i nätverket har vi upparbetade relationer med täta avstämningar, många har vi dessutom arbetet med under flera år. Dessa konsulter är kvalitetssäkrade vilket innebär att vi har gjort djupintervjuer, tagit referenser och genomfört bakgrundskontroll samt personlighetstester. Vi har bra koll på tillgänglighet och erfarenhet, personlighet och kompetens. Det är naturligtvis viktigt vad som känns motiverande för konsulten och hur de tänker sig sin framtida karriär.

Vi gör till skillnad från många i branschen en mer omfattande bakgrundskontroll på alla konsulter som är på uppdrag för Invici. Syftet är att få en komplett och kvalitativ bild av konsulten.

Klicka här för att läsa mer om våra bakgrundskontroller, varför och hur vi gör dem.

När vi får en förfrågan är det ofta väldigt brådskande, man vill ha sin konsult på plats omgående. Då är vårt konsultnätverk en stor tillgång. Vi kan snabbt kontakta rätt person för att sedan kunna presentera den konsult som passar bäst för uppdraget.

Utvärdering, urval och beslut

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, begåvning och motivation. När en lämplig konsult finns i nätverket så är den kvalitetssäkrad vilket innebär att du snabbt kan ha en resurs i verksamheten.

Efter att vi har presenterat den eller de konsulter som är mest lämpade så gör ni intervjuer. Det finns olika tillvägagångsätt att genomföra en intervju. Det är viktigt att konsulten upplever ert varumärke och företag som intressant och professionellt samtidigt som ni ska få svar på frågan om konsulten är rätt person att utföra uppdraget. Av betydelse är naturligtvis även att de personliga egenskaperna matchar med teamet och företaget. Här hjälper vi gärna till så att ni får ut bästa möjliga av mötet.

Långsiktighet och uppföljning

När konsulten startat uppdraget har vi alltid en avstämning. Under hela avtalstiden har vi sedan kontinuerliga avstämningar med både konsult och dig som beställare. Vi är måna om att det är ”rätt” från bådas perspektiv. För konsulterna är det också tryggt och värdefullt att känna att de har ett nätverk och kompetens här på Invici vilket bidrar till en bra leverans.

När uppdraget är avslutat har vi uppföljningssamtal med både kund och konsult. Det ger oss en kompletterande referensbild och kvalitetssäkring inför eventuella framtida uppdrag.

Kvalitetssäkringen är avgörande

Vi anser att kvalitetssäkringen av konsulten är A och O. Vi träffar alla konsulter personligen och genomför dagligen intervjuer för att säkerställa kvalitet, kompetens och tillgänglighet. På nya konsulter i nätverket tar vi minst två referenser och gör en gedigen bakgrundskontroll. För att ytterligare komplettera bilden av konsulten och för att lära känna personen bakom cv:t, genomförs personlighetstester.

Många av våra konsulter ansluter till vårt nätverk på rekommendation från en kund eller annan konsult. Och det i sig är en mycket bra början på en kvalitetssäkring.

 

LÄS MER!

Hör av dig till oss på Invici när du behöver hjälp med en interimslösning!

HöR AV DIG!

Tveka inte att kontakta oss när du är i behov av kvalificerade ekonomer. Slå en signal, 08-41038860 eller skicka ett mejl till info@invici.se.

 

Meny