Hoppa till innehåll

EKONOMI - INTERIM OCH REKRYTERING

Låt oss tillsammans säkerställa att rätt ekonom är på rätt plats.
Vi är ekonomer vars vision är att ha högst förtroende i branschen och vi brinner för hållbara rekryteringar och interimslösningar.

högsta möjliga standard

Vi på Invici är beslutna att upprätthålla den högsta standarden inom rekrytering och interim för kvalificerade ekonomer. Vår vision är enkelt uttryckt – att ha branschens högsta förtroende. Men vad innebär det egentligen? Och varför är det viktigt för dig?

I en värld där kompetens och erfarenhet är avgörande, är förtroendet för dem som du anförtror ekonomifunktionens kompetensförsörjning till oerhört viktigt. Som ledare vet du att ekonomin är ryggraden i företagets framgång. Vår strävan efter att ha branschens högsta förtroende är en försäkran om att vi med största engagemang och profession tar oss an uppgiften att hitta den bästa och mest hållbara resursen för er. 

KLAS BONDE, VD FÖR INVICI:

”På Invici värdesätter vi kvalitet och resultat över allt annat. Vår vision är att ha branschens högsta förtroende, och vi tar den visionen på allvar i varje interaktion. Vår övertygelse är att ärlighet och professionalism är nyckeln till att bygga förtroende och långsiktiga relationer, och vi strävar alltid efter att leverera de bästa resultaten. Oavsett om ni letar efter permanenta rekryteringar eller interimslösningar, så är vår dedikation och det är det som driver oss framåt."

 

Klas-Bonde-500x500

Vi erbjuder INTERIMslösning, REKRYTERING och second opinion

INTERIMSLÖSnING

Om du behöver snabba och flexibla lösningar för att hantera temporära resurs- eller kompetensutmaningar, eller projekt, så har vi ett fantastiskt nätverk av interimskonsulter. Vi engagerar oss i det yttersta för att erbjuda snabbhet och effektivitet i att hitta rätt interimskonsult. Och samtidigt säkerställa att både ert och konsultens behov och mål tillgodoses.

I en föränderlig vardag och värld är det allt fler som inser fördelen med att snabbt kunna stötta upp verksamheten med en konsult. Det är dessutom idag vanligt att ta in en konsult under pågående rekryteringsprocess och fram till att kandidaten kan påbörja sin anställning.

Vi har genom åren matchat en mängd olika specifika behov och kompetenser och vanligen roller som CFOekonomichefekonomiansvarigbolagsekonom och olika roller inom redovisning samt controlling.

Vi förstår att ert resursbehov kan vara varierande över tid. Ibland kanske du inte har tid att vänta på en permanent rekrytering, men vill ändå ha kvalificerad hjälp. Här kommer vår ”både och lösning” in i bilden. Vi kan tillhandahålla en interimskonsult som fungerar som en brygglösning under rekryteringsprocessen. Detta ger dig omedelbar kompetens samtidigt som du har möjlighet att noga välja din långsiktiga anställda medan du har support av en erfaren interimskonsult vid din sida.

REKRYTERING

Vår specialisering inom kvalificerade ekonomer gör oss till en kompetent partner när du har ett resursbehov. Vi använder vår expertis och branschkunskap för att noggrant identifiera och matcha de mest lämpliga kandidaterna för dina behov. Med ärlighet och professionalism som våra grundvärderingar garanterar vi att du får högkvalitativa och hållbara tillsättningar.

De roller vi vanligen och dagligen rekryterar till är  CFOekonomichefekonomiansvarigbolagsekonom, olika roller inom redovisning samt controlling. Vid executive rekrytering, är kraven som ställs om möjligt ännu högre på en väl fungerande process och även kompletterande tester.
Läs mer om processen vid executive rekrytering här. 

Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad, redan från steget då vi tar en kravprofil till slutförd rekrytering. På alla kandidater tillämpar vi relevanta tester. På vald kandidat respektive konsult gör vi en bakgrundskontroll med efterföljande monitorering för att förebygga riskhantering.

Second opinion

Om vår kund själv genomför rekryteringen och vill ha hjälp i bedömningen av slutkandidater så kan vi ge stöd genom en second opinion. Den kan ske i olika former, men innehåller ett eller flera av momenten intervju, tester, referenstagning och bakgrundskontroll.

VÅR VÄRDEGRUND SOM GÖR SKILLNAD

Vår värdegrund är ärlig, professionell, engagerad och personlig. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör och är grunden för vårt arbete, det går som ett DNA i oss och allt vi gör.

För våra kunder är ärlighet en kritisk egenskap att förvänta sig från en partner. När vi säger att vi är ärliga, betyder det att vi är transparenta i våra bedömningar och rekommendationer. Vi delar ärligt våra insikter om kandidater och hur de passar in i din organisation. Detta skapar tillit och ger dig en klar bild av vad du kan förvänta dig. Detta leder till bättre matchningar vilket ökar chansen för långsiktig hållbarhet.

För våra kandidater och konsulter innebär ärlighet att vi är rättvisa och tydliga i våra bedömningar av deras färdigheter och potential. Vi är ärliga om vad som krävs för att lyckas i de positioner vi rekommenderar och ger konstruktiv feedback för deras utveckling.

Professionalism en given förväntning och grunden för vårt rykte. Vi behandlar alla vi möter med med respekt och integritet. Vår professionella attityd visar sig i hur vi hanterar varje steg i rekryteringsprocessen, du kan alltid förvänta dig en strukturerad och välskött rekryteringsprocess. Det minskar risken för missförstånd och osäkerhet, hela processen blir smidigare. Du kommer att ha tillgång till professionella och kompetenta rekryterare som är dedikerade att hitta rätt lösning för dina behov.

Invici på glasflaska-14

Vår passion och engagemang för att hjälpa våra kunder och kandidater är tydligt i allt vi gör. För er innebär det att vi är fullt engagerade i att förstå dina specifika krav och behov. Vi strävar efter att leverera resultatinriktade lösningar som uppfyller och gärna överträffar dina förväntningar. Under en process informerar vi löpande, har gärna tät dialog och är snabba i återkoppling.

Vi inser att varje person vi träffar är unik, och det är därför vi värderar det personliga tillvägagångssättet. För våra kunder innebär detta att vi uppmärksammar och anpassar vår process för att passa specifika behov och önskemål. Vi lyssnar aktivt och skapar lösningar som fungerar för alla inblandade och vi tar oss tid att förstå företagskulturen och de specifika kraven kring varje roll. Starka samarbeten och långsiktiga relationer är viktigt för oss. Att få äran att samarbeta med en individ över tid och i olika roller som kund, kandidat och konsult är en vinst för alla parter.

VARFÖR INVICI

Du väljer Invici om du vill ha ett seniort interims- och rekryteringsföretag som till 100% fokuserar på kvalificerade ekonomer. Här finns ett viktigt nätverk med olika kompetenser och personligheter. Vi har bred erfarenhet från olika roller inom ekonomifunktioner samt både rekrytering och interim. Utifrån detta har vi utvecklat kvalitetssäkrade och flexibla processer som ger dig en effektiv resa tillsammans med oss och mot målet.

I kontakt med Invici har du en kontaktperson genom hela processen. Det betyder dock inte att du bara har tillgång till den personens kompetens och nätverk, vi arbetar alltid som ett team i alla processer och hjälps åt att säkerställa att vi gör den bästa leveransen.

Anders Zetterlund, en av Invicis mest erfarna kollega berättar:

”Alla som arbetar på Invici har många års erfarenhet inom ekonomi, rekrytering samt interim. Vi kommer aldrig sluta vara ödmjuka inför vår uppgift. De roller vi samarbetar med våra kunder kring är affärskritiska positioner, det har vi största respekt för.”

Sedan starten 2012 har vi samarbetet med mängder av kunder inom rekrytering, interim och olika utvecklingsområden för individer. Många av våra kunder ser oss som en rådgivare i frågor kring organisation, utveckling, rekrytering och interim. Då vi prioriterar den personliga och långsiktiga relationen har vi många återkommande kunder som vi mött i exempelvis ett kundsammanhang för att sedan bli rekryterad.

Vi är ett gäng drivna personer som älskar att vinna. Och att vinna är för oss att göra den perfekta matchningen – när behoven från både kund och kandidat eller konsult möts till 100%. Det som man i branschen gärna benämner som ”a perfect match”.