Hoppa till innehåll

EXECUTIVE REKRYTERING INOM EKONOMI

Executive rekrytering är för dig som ska rekrytera en ekonomichef eller CFO till ditt bolag.
Invici erbjuder executive search när du letar efter rätt nyckelperson till ditt företag.

LEDANDE ROLL TILL EKONOMIFUNKTIONEN

Har du behov av att hitta ledande roller till er ekonomifunktion? Invici kan hjälpa dig med både executive-rekryteringar och interimslösningar, vi har gedigen erfarenhet av att tillsätta roller såsom CFO, ekonomichef, controllerchef, redovisningschef och motsvarande. Vi skräddarsyr processen utifrån ditt företag och vet vad som attraherar de kvalificerade ekonomer som kan utveckla din verksamhet.

Klicka här för att se ett urval av genomförda rekryteringsuppdrag.

Vi har själva en gedigen kunskap och mångårig erfarenhet från ekonomi- och finansbranschen och vet därför hur viktigt det är att hitta rätt ekonomichef för att skapa framgång. När du samarbetar med oss får du kvalitet, flexibilitet och personligt engagemang. Vi genomför en kompetensanalys baserad på kunskap, personlighet, begåvning samt motivation.

kvalitetssäkrad process

Processen för executive rekrytering och interim är utvecklad över en längre tid, i grunden bygger den på egen lång erfarenhet inom både ekonomi och rekrytering samt på de högt ställda krav vi uppmärksammar från kunder och kandidater. Vi har alltid de kritiska glasögonen på oss, strävan är att alltid bli bättre och leverera mer än förväntat. Processen syftar till ett kvalitetssäkrat arbetssätt som säkerställer att vi hittar rätt person till er.

Samma person från Invici håller i processen från A till Ö, det skapar ett stort engagemang genom hela resan och bidrar till högre kvalitet då ingen information hamnar mellan stolarna. Men som bekant är ensam inte stark, bakom din kontakt finns hela laget Invici. Vår företagskultur bygger på samarbete där vi alltid hjälps åt att nå det gemensamma målet.

Vi vill ha en nära och transparent dialog, med återkoppling i de olika stegen i processen, under hela resan. Vi agerar gärna bollplank och utmanar om du vill och behöver.

Att investera i ett externt rekryteringsföretag ska betala sig. Från dag ett. Det är därför vi på Invici specialiserar oss på kvalificerade ekonomer. Vår styrka är vår egen gedigna bakgrund som ekonomer och sedan i rekryteringsbranschen, en bra kombination som gör att vi kan sätta oss in i din verksamhet och på bästa sätt utmana så att vi tillsammans på bästa sätt definierar era rekryteringsbehov.

En perfekt rekrytering är aldrig en slump.

SENIORA SPECIALISTER

Våra seniora och specialiserade rekryterare har stor insikt i ekonomibranschen och kan sätta sig in i bolagets strategiska mål och utmaningar.

BRANSCHERFARENHET

Vi har alla tidigare jobbat i branschen och vet vad som krävs av en chef och ledare under exempelvis årsbokslut, fusioner eller implementering av ett nytt fakturerings- och affärssystem.

SEARCH-METODIK

Vår unika executive rekrytering och search-metodik, med fokus på ekonomer i ledande befattningar, hjälper oss att hitta, utvärdera och rekrytera bäst lämpade personer till din verksamhet.

EKONOMI-NÄTVERKET

Genom vårt unika kandidatnätverk, noggrann och metodisk research garanterar vi att våra uppdragsgivare kommer i kontakt med de mest passande kandidaterna.

EMPLOYER BRAND

Vi vet att ditt varumärke är viktigt. Viktigare än vårt. Därför är vi ditt employer brands förlängda arm i alla dialoger med sökande.

Vårt mål är att alltid bygga ett förtroende och lyfta fram ditt företags styrkor, men också tydligt kommunicera era utmaningar så att kandidaten vet vad som väntar. Ärlighet och transparens anser vi vara nödvändigt för att du ska få den bästa medarbetaren.

EXECUTIVE REKRYTERINGSPROCESS

BEHOVSANALYS

Varje executive rekrytering börjar med en analys av din verksamhets nuläge som förutsättningar, utmaningar och mål. Därefter definierar vi tillsammans ditt behov och uppdragets karaktär. 

Vi sammanställer  kravprofilen vilket är ett skriftligt material som sedan kommuniceras till potentiella kandidater på ett professionellt sätt.

Vi är ditt bollplank genom hela rekryteringsresan och utmanar dig där det behövs. Varje uppdrag är unikt och analysfasen lägger grunden till en framgångsrik rekrytering.

SÖKPROCESS

Att finna den kandidat som har ett CV som matchar den profil man söker är mycket enklare än att hitta den specifika person som kan bidra till din verksamhets framgång.

Vi startar urvalsprocessen med metodisk search. Dels i vårt eget kandidatnätverk som har en bred bas av kandidater som vi byggt upp under lång tid och hela tiden underhåller och utvecklar. Vi går även i våra egna nätverk och sociala medier. Som komplement och vid behov annonserar vi i de kanaler som ger bäst effekt i målgruppen.

Vår erfarenhet har lärt oss vilket arbetssätt som fungerar för att hitta och attrahera kandidater, ett arbetssätt och en process som hela tiden kritiskt utvärderas och utvecklas. Vi vet att det krävs ett dedikerat engagemang, bra sökverktyg och ett kvalitativt nätverk för att lyckas.

Under arbetets gång får du kontinuerligt information om flödet och processen.

PERSONBEDÖMNING

I urvalsprocessen bedömer vi erfarenhet, personliga egenskaper, kapacitet och motivation.

De mest intressanta kandidaterna telefonintervjuas för att säkerställa att kvalifikationerna är rätt och att motivationen finns. Inför den personliga intervjun genomför kandidaten två olika tester där det ena är för att bedöma hur personens kapacitet tar sig uttryck i arbetslivet. Det andra är ett kognitivt test för att mäta spatial, verbal och numerisk förmåga. Dessa ligger sedan till grund för intervjun där vi enligt en kompetensbaserad intervjuteknik matchar personlighet och kapacitet.

Efter att vi tillsammans utifrån kandidatpresentationen har diskuterat och resonerat kring de kandidater vi anser är mest lämpade så gör ni intervjuer med de representanter hos er som är påverkande och beslutande i processen.

Det finns olika tillvägagångssätt att genomföra en intervju. Det är viktigt att kandidaten upplever ert varumärke och företag som intressant och professionellt och samtidigt ska ni få svar på frågan om kandidaten har rätt erfarenhet, kapacitet och motivation. Och att de personliga egenskaperna matchar med teamet och företaget. Här hjälper vi gärna till så att ni får ut bästa möjliga av mötet.

Det är inte bara ni som ska välja kandidat utan kandidaten ska också välja arbetsgivare. Tillsammans med er tar vi fram en process som inkluderar kandidatens möten hos er.

EXECUTIVE CHECK

För att få en djupare inblick i kandidatens personlighet och för att komplettera bilden av kandidaten ytterligare så tar vi alltid kontakt med flertalet referenter och enligt en utarbetad referensmetodik genomför vi referenssamtalen. Återkoppling av referenser sker personligen med beställaren.

Med en bakgrundskontroll kvalitetssäkrar vi kandidaten. Den omfattande bakgrundskontrollen utgörs av en juridisk och ekonomisk uppföljning. Den juridiska kontrollen innebär att informationen kontrolleras vid alla Sveriges domstolar. Den ekonomiska kontrollen innefattar att undersöka hur kandidaten har hanterat sin ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar och ärenden hos kronofogden. Vi undersöker också om kandidaten har några bolagsengagemang som kan innebära en intressekonflikt i den nya anställningen.

ANSTÄLLNING

När kund och kandidat har valt varandra sker slutförhandling. I den delen av processen har Invici inte en aktiv roll utan kan stötta om och när behov finns.

ONBOARDING, UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Att genomföra en executive rekrytering kostar både tid och pengar och är bara det första steget i att framgångsrikt få ombord medarbetaren. Den första tiden på nya jobbet är ofta avgörande. 

Återkoppling sker med regelbundenhet och genom hela processen. Det är en av de grundläggande fundamenten till att rekryteringen ska bli framgångsrik. Utöver återkoppling är uppföljning och utvärdering självklara element i processen.

Ta Gärna kontakt

Det som gör vår executive rekryteringsprocess unik är att vi är genuint intresserade och engagerade i våra kunders verksamhet och kandidaters karriärutveckling. Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer med vårt kund- och kandidatnätverk, varje person vi möter är unik och intressant. Alla som jobbar med rekrytering på Invici har en bakgrund från olika ekonomifunktioner och har sedan under flertalet år arbetat i rekryteringsbranschen.

Vi har alla stora öron, vi är bra på att lyssna och utmanar gärna. Att agera proaktivt finns i ryggmärgen.