Hoppa till innehåll

Vad är betydelsen för dig att Invici tar guld i kandidatupplevelsen?

basta-kandidatupplevelsen

VILKEN BETYDELSE HAR DET FÖR DIG ATT INVICI VINNER GULDMEDALJ I KANDIDATUPPLEVELSEN?

Betydelsen av kandidatupplevelsen är stor, den påverkar hur personen ser på företaget som en potentiell arbetsgivare. En dålig upplevelse kan bidra till att kandidaten inte vill jobba hos företaget och inte heller rekommendera det till andra. Den negativa upplevelsen kan spridas i exempelvis sociala medier och påverka företagets rykte, affärsrelationer och vidare på försäljningen.

INVICI VINNER GULD

På Invici har vi sedan starten för dryga tio år sedan fokuserat på kandidatupplevelsens betydelse, vi ska varje dag och år ge den bästa kandidatupplevelsen för kvalificerade ekonomer.

För fyra år sedan började vi systematiskt mäta upplevelsen med hjälp av Trustcruit där vi automtiskt samlar feedback som ger oss datadrivna insikter som är både mätbara och jämförbara. Vi har även en metod på plats för hur vi kan utvärdera, analysera, justera och följa upp de justeringar vi får på plats.

Med ett outtröttligt fokus på målet kan vi stolt meddela att vi sedan 2022 har topplacering i klasserna intervju och avslag, bland alla mätbara rekryteringsbolag.

Anders Zetterlund är rekryteringskonsult på Invici och ansvarig för mätning av kandidatupplevelsen:

”Jag tror att det är mycket viktigt att vara stolt över sin arbetsgivare. Känna att man gör ett bra jobb och att man bidrar till resultatet. Men det är inte samma sak att känna som att veta. Med hjälp av vårt mätverktyg får vi ett kvitto på vad våra kandidater och konsulter tycker. Och det blir så mycket starkare. Det är inte vi som säger det utan det är de som varit delaktiga i våra rekryterings- och konsultprocesser.”

INVICIS KANDIDATUPPLEVELSE I PRAKTIKEN

Kandidatupplevelsen är ett samlingsnamn för att beskriva processen, känslorna och den uppfattning en ansökande har av oss som företag när de går igenom varje steg i rekryteringsprocessen. Omfattar exempelvis alla interaktioner såsom ansökan, möten, avstämningar, återkoppling och kommunikation.

En bra kandidatupplevelse för oss på Invici innebär att vi under hela rekryteringsprocessen är pålästa, kompetenta i vår nisch ekonomi, professionella, respektfulla och transparenta. I praktiken innebär det:

  • Kandidaten är värdefull och möts med största respekt, både utifrån person och tid.
  • Tydlig bild av det rekryterande företaget och vad som förväntas i rollen.
  • Alltid utrymme att ställa frågor och få svar.
  • Kommunikation är A och O – regelbundna uppdateringar, rak och ärlig.
  • Tydlig process där kandidaten alltid vet vad som är nästa steg och när det ska ske.
  • Viktigt med snabba puckar, som kandidat är det olidligt att vänta på besked.

I mötet med kandidaten finns en tydlig struktur som vi är noggranna med att kommunicera. Vi informerar kandidaten vad som ska hända i mötet och hur processen ser ut framåt. Vi upplever att när det finns en tydlighet i struktur i mötet och förväntan kring nästkommande steg så ger det positiva effekter som en lugn och trygg kandidat.

Utöver det så har vi en strategi där vi aldrig jobbar med många parallella processer. Vi vill ha tid att se, höra och förstå våra kandidater – helt enkelt ha utrymme för bra dialog och kommunikation.

VARFÖR ÄR INVICIS KANDIDATUPPLEVELSE VIKTIG FÖR DIG?

För dig som anlitar oss är det viktigt att vi ger en bra kandidatupplevelse då det påverkar urvalet och kvalitén på de kandidater vi presenterar. Personal & Ledarskap publicerade för en tid sedan en artikel med fokus på intervjun. Där hänvisar man till en undersökning som visar att 46% någon gång har tackat nej till ett jobb på grund av en negativ intervjuupplevelse.

När vi som rekryteringsföretag erbjuder en bra kandidatupplevelse ökar vår attraktion på kandidatmarknaden. Vi får då lättare att attrahera kandidater och kan därmed enklare matcha ert företag med talangerna ni önskar.

När vi arbetar med ett uppdrag så är vårt över tid uppbyggda kandidatnätverk och search avgörande. Nätverket består av olika profiler och kompetenser inom ekonomi, ett nätverk som vi utvecklar och underhåller varje dag. Search innebär att vi proaktivt söker kandidater till vårt nätverk och till specifika uppdrag. I båda dessa fall är det en stor fördel att ha ett attraktivt varumärke som attraherar kandidater.

Att vi har erfarenhet, kompetens och förståelse för ekonomifunktionen bidrar till att vi förstår din behovsbild, både i sin helhet och detaljer. Det gör att vi i dialogen med kandidater kan förmedla en rättvis och korrekt bild av er verksamhet och rollen, samt har möjlighet att ge rättvisande svar till kandidatens frågor.

Att vi alltid möter kandidaterna med respekt och med stort fokus på kandidatupplevelsen gör att du kan känna dig trygg i att vi är ditt varumärkes förlängda arm och dessutom stärker ditt employer brand. De vi möter är kandidater i processen men de är också viktiga ambassadörer, både för er som uppdragsgivare och för oss på Invici.

Klas Bonde, VD för Invici:

”För oss som rekryteringsföretag är kandidatupplevelsen extremt viktig då det påverkar hela vår kandidatprocess, alltifrån vår första proaktiva kontakt till att vi har ett erbjudande till en kandidat. Det gör en stor skillnad för dig då urvalet är bredare och träffsäkerheten i de kandidater vi presenterar till dig blir bättre.”

VILL DU TESTA?

Vill du själv testa på branschens bästa kandidatupplevelse? Hör av dig till oss! Vi tar gärna en dialog med dig som själv är, eller är i behov av, kvalificerade ekonomer. Rekrytering eller interim, vi hjälper dig framåt.