Hoppa till innehåll

VI ÄR INTERIMS - OCH REKRYTERINGSFÖRETAGET FÖR EKONOMER

Skulle det inte kännas tryggt att den person som ska bistå dig när du behöver rekrytera kvalificerade ekonomer har suttit i samma sits som du?
Med den tanken startade vi Invici.
Vi såg ett behov på marknaden av ett interims- och rekryteringsföretag som specialiserade sig på kvalificerade chefs- och ekonomijobb.

VILKA ÄR VI OCH VAR FINNS VI?

Invici är ett nischat interims- och rekryteringsföretag för kvalificerade ekonomer med fokus på tillsättning av chefer och nyckelfunktioner inom ekonomi. Vi har kandidater och konsulter i nätverket som arbetar som CFO, ekonomichef, Business Controller, Financial Controller, bolagsekonom, redovisningschef, redovisningsekonom, koncernredovisningsspecialist och projektledning inom olika områden i ekonomifunktionen.

Invici grundades utifrån det egna behovet av en rekryteringspartner som faktiskt förstår min verksamhet och ekonomifunktionen – att få möta en person som har suttit i samma sits och dessutom adderat på kompetens inom rekrytering och interim.

Därför har vi alla en bakgrund inom olika ekonomifunktioner och har sedan verkat inom rekrytering och interim under flertalet år. Vi är stolta över att vara seniora i vår kompetens (och ålder) och med bibehållen nyfikenhet, engagemang och utvecklingsvilja.

Vi finns representerade i Stockholm, Mälardalen och Skåne med omnejd. Det betyder inte att vi begränsar oss till dessa geografiska ytor. Det finns ett stort behov av ekonomer för både rekrytering och interim i hela Sverige och med dagens arbetssätt och verktyg är de geografiska gränserna och begränsningarna utsuddade. 

Vi är otroligt intresserade av våra kunders verksamhet och kandidater samt konsulters karriärutveckling. Vi ser alla samarbeten långsiktigt och bygger nära relationer, varje person vi möter är unik och intressant. Och det oavsett position och funktion. En härlig kommentar hämtat från ett avstämningsmöte:

”Jag har aldrig varit med om ett företag som har uppmärksammat mig som person, och inte utifrån det företag jag för närvarande jobbar på eller den titel jag har.”

läs mer!

Klicka in på respektive punkt och länk för att läsa mer.

  • Högst förtroende i branschen.

  • Interim och rekrytering av kvalificerade ekonomer.

  • En kontakt och samtidigt ett komplett team.

  • Dedikerade och engagerade.

  • Seniora med erfarenhet från ekonomi samt kompetensförsörjning.

  • Stort och utvecklat nätverk av ekonomer.

  • Kvalitetssäkra och flexibla processer.

  • Personliga med stor respekt för varje individ.

  • Långsiktighet i relationer och affärer.

  • Excellent kandidatupplevelse enligt kandidaterna själva.

SAMARBETA MED INVICI

interimslösning - Rekrytering - Second opinion

Stort nätverk med kvalificerade ekonomer

Vår främsta tillgång i arbetet med både rekrytering och interim är vårt breda nätverk. Nätverket har vi byggt upp under lång tid och det är av yttersta vikt och affärskritiskt att vi hela tiden underhåller och utvecklar det. Vi söker alltid proaktivt och aktivt, i egna nätverk och sociala medier, efter individer vi tänker kommer vara av vikt för oss och för våra uppdragsgivare i framtiden.

Våra kunder

Vi har sedan starten 2012 samarbetat med mängder av kunder inom rekrytering, interim och olika utvecklingsområden för individer. Många av våra kunder ser oss som en rådgivare i frågor kring organisation, utveckling, rekrytering och interim. Då vi prioriterar den personliga och långsiktiga relationen har vi många återkommande kunder som vi mött i exempelvis ett kundsammanhang för att sedan bli rekryterad.

Vi har ingen dedikerad säljavdelning utan jobbar långsiktigt och nära våra kunder, vi bygger upp en personlig relation där båda parter kan vara transparenta och vid behov våga utmana.

Vad vi erbjuder

Interim 

I en föränderlig vardag och värld är det allt fler som inser fördelen med att snabbt kunna stötta upp verksamheten med en konsult. Det är dessutom idag vanligt att ta in en konsult under pågående rekryteringsprocess och fram till att kandidaten kan påbörja sin anställning. Vi har genom åren matchat en mängd olika specifika behov och kompetenser och vanligen roller som CFO, ekonomichef, ekonomiansvarig, bolagsekonom och olika roller inom redovisning samt controlling.

Rekrytering

Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad, redan från steget då vi tar en kravprofil till slutförd rekrytering. På alla kandidater tillämpar vi relevanta tester. På vald kandidat respektive konsult gör vi en bakgrundskontroll med efterföljande monitorering för att förebygga riskhantering.

De roller vi vanligen och dagligen rekryterar till är  CFOekonomichefekonomiansvarigbolagsekonom och olika roller inom redovisning samt controlling.

Vid executive rekrytering är kraven som ställs om möjligt ännu högre på en väl fungerande process och även kompletterande tester. Läs mer om processen vid executive rekrytering här. 

Second opinion

Om vår kund själv genomför rekryteringen och vill ha hjälp i bedömningen av slutkandidater så ger vi stöd genom en second opinion. Den kan ske i olika former, men innehåller alltid ett eller flera av momenten intervju, tester, referenstagning och bakgrundskontroll.

Jobba som Interimskonsult inom ekonomi

När vi i en kunddialog får förfrågan om en konsult och interimsuppdrag så har vår kund oftast bråttom att få sin resurs på plats. Ibland annonserar vi ut uppdraget offentligt och ibland söker vi i vårt konsultnätverk med kvalificerade ekonomer. Oftast gör vi både och.

Om du är nyfiken på rollen som interimskonsult så klicka här och läs mer.

Du som är interimskonsult och inte med i nätverket med kvalificerade ekonomer så är du välkommen att registrera dig hos oss. Det går snabbt och enkelt. Du anger dina kontaktuppgifter, vilka roller du är intresserad av, var i Sverige du föredrar att jobba samt när du är tillgänglig.

Nytt ekonomijobb

Majoriteten av våra lediga jobb annonseras ut på invici.se/lediga-jobb.

Följ Invici på Linkedin för att hålla dig uppdaterad.
Och säkerställ att du är med i Invicis kandidatnätverk med kvalificerade ekonomer, då är du alltid sökbar oavsett om det är en offentlig process eller ej. 

Klicka här för att som kandidat registrera dig i nätverket.