Hoppa till innehåll

second opinion

I en rekryteringsprocess, oavsett om det avser en extern eller intern kandidat,
är det en fördel att ta in en oberoende part för en kompletterande bedömning, en second opinion.

 

verifiera eller utmana magkänslan

Om ni genomför rekryteringen själv och vill ha hjälp i bedömningen av slutkandidaterna och få ett oberoende beslutsunderlag, är en second opinion att rekommendera. Du får en kvalitetssäkring genom en oberoende, fördjupande och objektiv bedömning av kandidaterna, för att verifiera eller utmana magkänslan.

Den kan ske i lite olika former, men innehåller ett eller flera av momenten intervju, tester, referenstagning och bakgrundskontroll.

då görs en second opinion

Det finns olika behov till att göra en second opinion, här får du några exempel från vår vardag:

  • Vid en rekrytering där du har en sökande kandidat internt från organisationen, som är verksam i annan del av företaget och som du inte känner till sedan tidigare.
  • Vid en rekrytering där du har en sökande kandidat internt från organisationen, som är verksam i annan del av företaget och som du känner till sedan tidigare och vill ha en oberoende och kompletterande bedömning av.
  • En intern kandidat som ni vill ställa i relation till en eller flera externa kandidater.
  • En kandidat som ni fått på tips från någon ni känner. Second opinion är ett sätt att undvika vänskapsrekrytering, både för kandidaten och arbetsgivarens kvalitetssäkring.
  • En kandidat från tidigare arbetsplats som du kanske arbetet med för länge sedan och behöver göra en ny bedömning av utifrån rollen du rekryterar till.

Du vet att det är en ”jättebra person” men behöver verifiera att kandidaten är lämplig för den specifika tjänsten, det vill säga matcha kravprofilen i sin helhet. I en second opinion stämmer vi även av kandidatens förväntningar på karriärs- och utvecklingsmål. Detta är lika viktigt som organisationens förväntningar så att rekryteringen blir både långsiktig och lönsam. För en intern kandidat är det oftare enklare att resonera kring karriärs- och utvecklingsmål med en oberoende och extern part.

att göra en second opinion

Vi stämmer av er kravprofil och kommer sedan överens om hur vi exakt kan bidra i ert beslut. Beroende av hur er egen process ser ut kan vi komplettera med exempelvis:

  • Personlighetsprofil
  • Intervju och djupintervju
  • Begåvningstest
  • Referenstagning
  • Bakgrundskontroll med efterföljande monitorering för att förebygga riskhantering

Ni får vårt utomstående perspektiv på era kandidater, muntligen och, vid behov, även skriftligen. De individer som sökt tjänsten får en opartisk bedömning och ni får ett väl underbyggt beslutsunderlag.

Utöver ovan är detta även en uppskattad möjlighet till ökad självinsikt och utveckling för individen. Resultaten kan användas i exempelvis utvecklingssyfte och som underlag i medarbetarsamtal.

ett objektivt beslutsunderlag

Att rekrytera är kostsamt i både tid och pengar. Att misslyckas i rekryteringsprocessen är mycket kostsamt för organisationen, att använda second opinion och göra en bakgrundskontroll blir i sammanhanget en liten merkostnad. Nu får ni ett beslutsunderlag och kvalitetssäkring innan det slutgiltiga beslutet tas.

hör av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig med ditt beslutsunderlag!