Hoppa till innehåll

whistleblowing

I Sverige trädde en ny lag för ökat visselblåsarskydd i kraft 1 januari 2017. Lagen innebär att varje företag eller organisation ska ha en process för egna arbetstagare samt inhyrda konsulter att rapportera missförhållanden och oegentligheter.

Vi på Invici strävar efter ett öppet affärsklimat och hög etik. Vi värnar om respekt för alla vi möter som berörs av vår verksamhet.

Alla våra kontakter ska ha en möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, en handling som strider mot lagen eller god etik.

I första hand uppmanar vi dig att ta kontakt med din närmsta chef eller annan kontaktperson på Invici.

Vi erbjuder även en visselblåsartjänst via en extern part, WhistleB. Här har du möjlighet att slå larm om en misstänkt oegentlighet, anonymt eller öppet. Mottagaren av meddelandet loggar in för att läsa det krypterade meddelandet och vidta åtgärder samt fortsätta i dialogen.

Du behöver inga bevis för din misstanke, alla meddelanden ska dock användas i god tro.