Meny

Invici - certifierad rekryteringsleverantör

CERTIFIERAD SOM KVALITATIV REKRYTERINGSLEVERANTÖR

| Kategori: Nyheter, Rekrytering | Taggar:

En väl genomarbetad rekryteringsprocess är ett måste för att kunna leverera hög kvalitet till kund och kandidat. Vi på Invici är sedan länge auktoriserade av bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen. Vi granskades vid första auktorisationstillfället och därefter en gång om året. Auktorisationen säkerställer att vi arbetar seriöst och att vi uppfyller de, av Kompetensföretagen, högt ställda kraven.

CERTFIERING AV WORQNET

En ny aktör på marknaden, Workqnet, tog kontakt och undrade om vi var intresserade av deras modul innehållande certifiering av rekryteringsleverantör. Med befintlig rekryteringsprocess, som är både väl genomarbetad och väl beprövad, gjorde vi vår ansökan.

Worqnet  har en gedigen ansökningsprocess som är väl värd sin tid. Värdefullt och viktigt att regelbundet och kritiskt granska sina egna processer, dokument och rutiner.

Och häromdagen kom mejlet:

”Härmed har vi nöjet att skicka diplom och intyg för genomförd certifiering i WORQNETS modul för kvalitativa rekryteringsleverantörer.

Invici levererar på samtliga parametrar och är därmed godkända i certifieringsmodulen vilket innebär att ni lever upp till de krav som en beställare kan förvänta sig av en professionell rekryteringsleverantör.”

Workqnet har dessutom givit en generös återkoppling på certifieringen, här är en sammanfattning:

Invici har i certifieringen visat prov på att de är ett gediget nischbolag inom finans & ekonomi, som med sin relationsbyggande stil sätter kandidat och kunden i fokus.

De seniora rekryterarna träffar flera nyckelpersoner från den rekryterande organisationen och genom att de själva har en bakgrund inom ekonomi kan de på ett kvalitativt sätt ställa rätt frågor för att få de bästa förutsättningar att hitta rätt kandidat.

Invici har valt ett förhållningssätt till kund där de tillsammans skapar processarbetet vilket gör att den aldrig blir statisk utan varierar beroende på önskemål från kund.

Deras kunskap och erfarenhet från ekonomiområdet gör att djupare diskussioner kan föras med kunden och de blir en rådgivande partner.

På kandidatsidan arbetar Invici med sina nätverk och uppdaterar kandidatbanken kontinuerligt. De har kunskap och kännedom om många av de sökanden då de är proaktiva och känner marknaden väl. Vidare arbetar man aktivt med bakgrundskontroll, tester och referenser vilket är ett viktigt steg i processen då branschen kräver det.

DUBBEL VINST

Fantastiskt roligt! Naturligtvis certifieringen i sig, men men även att Worqnet verkligen har förstått Invici. Att vår affärsidé bygger på långsiktiga relationer med kunder och kandidater. Att vår egen bakgrund och senioritet gör att vi har djupgående och kvalitativa resonemang. Och att vi ofta är i en roll som rådgivande partner.

Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Patrik Lilja, regionansvarig på Invici i Malmö.

E-post: patrik.lilja@invici.se
Tel: 0709-810 048

 

Meny