Meny

Chefer och motivation

| Kategori: Nyheter | Taggar: , ,

En chef som förstår vad som motiverar varje anställd kan skräddarsy bonusar efter det. Men dina motivationsverktyg bör göra mer än att bara belöna för ett väl utfört arbete. Precis lika viktigt som att hålla dina anställda engagerade är det att ha en plan för uppmuntrande och stöttande om de tillfälligt åker av banan.

Men hur hittar du rätt balans mellan att stötta anställda och pressa dem till att möta de höga krav som ställs? Nedan kan du få lite insikt om hur du kan motivera dina anställda.

Ge feedback, både positiv och rättande

Regelbunden feedback – både positiv och rättande – från chefer hjälper till att hålla anställda på rätt stig mot fortsatt förbättring och framgång.
De flesta människor vill ha feedback och använder det för att förbättra sig, ge dem därför rum att växa, göra misstag och lyckas i. Var noga med att belöna de beteenden du vill ska upprepas. När talangfulla människor verkar motiverade, uppmärksamma det och tacka dem. Då upprepar de dessa ageranden och attityder.

Skapa en positiv atmosfär

En positiv företagskultur motiverar också anställda att göra sitt bästa. De kommer att arbeta hårdare för chefer som visar att de bryr sig om sina anställda som individer och vill hjälpa dem att lyckas.

Coacha vid både uppgångar och nedgångar

Tips för att coacha en anställd genom en tuff period:

  • Om en anställd begår ett misstag: Hjälp personen att fastställa varför det hände och få honom/henne att förstå konsekvenserna. Visa sedan tillit till att den anställda kan göra ett bättre jobb.
  • Om en anställd blir självgod: Ordna ett möte med personen för att diskutera hans/hennes underpresterande. Är det pga. av ett specifikt problem? Kom med idéer för att hjälpa den anställda att förbättra sig och klargör vilka förväntningar du har.
  • Om en anställd har ett nytt projekt – och med det mer arbete än vanligt: Visa din entusiasm för projektet och be alla involverade att engagera sig i det. Erbjud en bonus när det är avslutat om det är möjligt.

Det är även viktigt med positiv förstärkning som ett motivationsverktyg:

  • Fira bedrifter: Ett enkelt tackbrev eller offentligt beröm kommer att öka en anställds självförtroende och en personallunch efter avslutandet av ett stort projekt kan hjälpa till att bygga laganda. Den påverkan som uppmärksamhet för ett väl utfört arbete ger är fantastisk – det finns undersökningar som visar att avsaknad av igenkännande är en av de primära anledningarna till att anställda slutar på sina jobb. 
  • Var försiktig med kritik: När du måste kritisera; gör det privat, håll diskussionen baserad på prestation och bli inte för personlig. Var konsekvent och håll samma nivå för alla anställda.
  • Sätt tydliga förväntningar: Genomför regelbundna prestationsutvärderingar så att de anställda förstår vad du förväntar dig av dem. Inge självförtroende och entusiasm genom att uppmärksamma en anställds styrkor och specialkunskaper, inte bara uppfattade svagheter.
  • Anställ strategiskt för att motverka utbrändhet: Att ta in extra hjälp under stressiga perioder ger heltidsanställda tid att koncentrera sig på specialprojekt medan tillfälligt anställda fokuserar på rutinfrågor, eller vice versa.
Källa: Denna artikel är saxad från Monster.se
Meny